Opłaty

Wnoszenie opłaty rekrutacyjnej

Kandydaci na studia wnoszą opłatę w wysokości:

  1. na kierunek Architektura – 150 zł,
  2. na kierunek Architektura wnętrz – 150 zł,
  3. na pozostałe kierunki – 85 zł.

Kandydat uzyskuje możliwość wydrukowania formularza opłaty rekrutacyjnej po wprowadzeniu do systemu wszystkich wymaganych danych. Na formularzu znajduje się kwota oraz numer indywidualnego konta, na które kandydat powinien wnieść opłatę rekrutacyjną. Ostateczny termin wniesienia opłaty wskazany jest w harmonogramie rekrutacji.

UWAGA: O terminowym wniesieniu opłaty rekrutacyjnej decyduje data jej wpływu na wskazane konto. Wpłaty dokonywane przekazem pieniężnym mogą zostać zaksięgowane z dużym opóźnieniem, dlatego zalecamy wcześniejsze dokonywanie wpłat.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej na wniosek kandydata wyłącznie w przypadkach określonych w zarządzeniu Rektora w sprawie ustalenia procedury rekrutacji na studia. Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej – osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika, przesyłając wniosek pocztą lub przez profil zaufany e-PUAP.

Opłaty za studia

Wysokość opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Politechnikę Śląską ustala Rektor w drodze zarządzenia. Student potwierdza w oświadczeniu, że zapoznał się z obowiązującymi opłatami i akceptuje warunki odpłatności.

Opłata rekrutacyjna

Opłaty rekrutacyjne nie obowiązują kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły doktorskiej.

Studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie

Wnoszenie opłaty rekrutacyjnej

Kandydaci na studia wnoszą opłatę w wysokości:

  1. na kierunek Architektura – 150 zł,
  2. na kierunek Architektura wnętrz – 150 zł,
  3. na pozostałe kierunki – 85 zł.

Kandydat uzyskuje możliwość wydrukowania formularza opłaty rekrutacyjnej po wprowadzeniu do systemu wszystkich wymaganych danych. Na formularzu znajduje się kwota oraz numer indywidualnego konta, na które kandydat powinien wnieść opłatę rekrutacyjną. Ostateczny termin wniesienia opłaty wskazany jest w harmonogramie rekrutacji.

UWAGA: O terminowym wniesieniu opłaty rekrutacyjnej decyduje data jej wpływu na wskazane konto. Wpłaty dokonywane przekazem pieniężnym mogą zostać zaksięgowane z dużym opóźnieniem, dlatego zalecamy wcześniejsze dokonywanie wpłat.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej na wniosek kandydata wyłącznie w przypadkach określonych w zarządzeniu Rektora w sprawie ustalenia procedury rekrutacji na studia. Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej – osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika, przesyłając wniosek pocztą lub przez profil zaufany e-PUAP.

Opłaty za studia

Wysokość opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Politechnikę Śląską ustala Rektor w drodze zarządzenia. Student potwierdza w oświadczeniu, że zapoznał się z obowiązującymi opłatami i akceptuje warunki odpłatności.

Wspólna Szkoła Doktorska

Opłata rekrutacyjna

Opłaty rekrutacyjne nie obowiązują kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły doktorskiej.

Font Resize
Contrast