Opłaty

Wnoszenie opłaty rekrutacyjnej

Kandydaci na studia wnoszą opłatę w wysokości:

 1. na kierunek Architektura – 150 zł,
 2. na kierunek Architektura wnętrz – 150 zł,
 3. na pozostałe kierunki – 85 zł.

Wysokość opłaty nie zależy od liczby wybranych kierunków, dlatego zachęcamy do wybierania kierunków alternatywnych.

Kandydat może wydrukować formularz opłaty rekrutacyjnej po wprowadzeniu do systemu wymaganych danych. Na formularzu znajduje się kwota oraz numer indywidualnego konta, na które kandydat powinien wnieść opłatę rekrutacyjną. Ostateczny termin wniesienia opłaty jest wskazany w harmonogramie rekrutacji.

UWAGA: O terminowym wniesieniu opłaty rekrutacyjnej decyduje data jej wpływu na konto. Wpłaty dokonywane przekazem pieniężnym mogą zostać zaksięgowane z dużym opóźnieniem, dlatego zalecamy wcześniejsze dokonywanie wpłat.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej na wniosek kandydata wyłącznie w przypadku:

 • rezygnacji z rekrutacji odpowiednio przed terminem kwalifikacji, sprawdzianu uzdolnień artystycznych lub rozmowy kwalifikacyjnej,
 • usprawiedliwionej przez Centralną Komisję Rekrutacyjną nieobecności na sprawdzianie uzdolnień artystycznych lub rozmowie kwalifikacyjnej,
 • wniesienia opłaty rekrutacyjnej w błędnej wysokości (w tym również wniesienia podwójnej opłaty),
 • niedopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego z powodu wniesienia opłaty po terminie,
 • nieuruchomienia kierunku studiów.

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej należy złożyć do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej – osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika, przesyłając wniosek pocztą lub przez profil zaufany e-PUAP. W okresie stanu epidemii COVID-19 dopuszcza się również przesłanie skanu wniosku mailowo na adres rekrutacja@polsl.pl. Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej można złożyć:

 • do 15 października – w przypadku rekrutacji letniej,
 • do 15 marca – w przypadku rekrutacji zimowej.

W przypadku nieuruchomienia kierunku studiów termin złożenia wniosku jest wydłużony do dnia 30 października lub 30 marca.

 

Opłaty za studia

Wysokość opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Politechnikę Śląską ustala Rektor w drodze zarządzenia. Student potwierdza w oświadczeniu, że zapoznał się z obowiązującymi opłatami i akceptuje warunki odpłatności.

Opłata rekrutacyjna

Opłaty rekrutacyjne nie obowiązują kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły doktorskiej.

Studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie

Wnoszenie opłaty rekrutacyjnej

Kandydaci na studia wnoszą opłatę w wysokości:

 1. na kierunek Architektura – 150 zł,
 2. na kierunek Architektura wnętrz – 150 zł,
 3. na pozostałe kierunki – 85 zł.

Wysokość opłaty nie zależy od liczby wybranych kierunków, dlatego zachęcamy do wybierania kierunków alternatywnych.

Kandydat może wydrukować formularz opłaty rekrutacyjnej po wprowadzeniu do systemu wymaganych danych. Na formularzu znajduje się kwota oraz numer indywidualnego konta, na które kandydat powinien wnieść opłatę rekrutacyjną. Ostateczny termin wniesienia opłaty jest wskazany w harmonogramie rekrutacji.

UWAGA: O terminowym wniesieniu opłaty rekrutacyjnej decyduje data jej wpływu na konto. Wpłaty dokonywane przekazem pieniężnym mogą zostać zaksięgowane z dużym opóźnieniem, dlatego zalecamy wcześniejsze dokonywanie wpłat.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej na wniosek kandydata wyłącznie w przypadku:

 • rezygnacji z rekrutacji odpowiednio przed terminem kwalifikacji, sprawdzianu uzdolnień artystycznych lub rozmowy kwalifikacyjnej,
 • usprawiedliwionej przez Centralną Komisję Rekrutacyjną nieobecności na sprawdzianie uzdolnień artystycznych lub rozmowie kwalifikacyjnej,
 • wniesienia opłaty rekrutacyjnej w błędnej wysokości (w tym również wniesienia podwójnej opłaty),
 • niedopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego z powodu wniesienia opłaty po terminie,
 • nieuruchomienia kierunku studiów.

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej należy złożyć do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej – osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika, przesyłając wniosek pocztą lub przez profil zaufany e-PUAP. W okresie stanu epidemii COVID-19 dopuszcza się również przesłanie skanu wniosku mailowo na adres rekrutacja@polsl.pl. Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej można złożyć:

 • do 15 października – w przypadku rekrutacji letniej,
 • do 15 marca – w przypadku rekrutacji zimowej.

W przypadku nieuruchomienia kierunku studiów termin złożenia wniosku jest wydłużony do dnia 30 października lub 30 marca.

 

Opłaty za studia

Wysokość opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Politechnikę Śląską ustala Rektor w drodze zarządzenia. Student potwierdza w oświadczeniu, że zapoznał się z obowiązującymi opłatami i akceptuje warunki odpłatności.

Wspólna Szkoła Doktorska

Opłata rekrutacyjna

Opłaty rekrutacyjne nie obowiązują kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły doktorskiej.

Font Resize
Contrast