Opłaty

Wnoszenie opłaty rekrutacyjnej

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia na Politechnice Śląskiej wnoszą opłatę w wysokości:

 1. na kierunek Architektura – 150 zł,
 2. na kierunek Architektura wnętrz – 150 zł,
 3. na pozostałe kierunki – 85 zł.

Kandydat uzyskuje możliwość wydrukowania formularza opłaty rekrutacyjnej po wprowadzeniu do systemu wszystkich wymaganych danych. Na formularzu znajduje się kwota oraz numer indywidualnego konta, na które kandydat powinien wnieść opłatę rekrutacyjną. Ostateczny termin wniesienia opłaty wskazany jest w harmonogramie rekrutacji.

UWAGA: O terminowym wniesieniu opłaty rekrutacyjnej decyduje data jej wpływu na wskazane konto. Wpłaty dokonywane przekazem pieniężnym mogą dotrzeć na konto Politechniki Śląskiej z dużym opóźnieniem, dlatego zaleca się wcześniejsze dokonywanie wpłat.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej na pisemny wniosek kandydata wyłącznie w przypadkach określonych w zarządzeniu Rektora w sprawie opłat wnoszonych przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia. Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Opłaty za studia

Warunki odpłatności za studia określa umowa zawarta w formie pisemnej między Uczelnią a studentem. Umowa zawierana jest nie później niż w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć i obowiązuje przez cały przewidywany okres studiów. Wysokość opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Politechnikę Śląską ustala Rektor w drodze zarządzenia; student wnosi opłaty na podstawie podpisanej umowy.

Wnoszenie opłaty rekrutacyjnej

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na Politechnice Śląskiej wnoszą opłatę w wysokości:

 1. na kierunek Architektura – 150 zł,
 2. na kierunek Architektura wnętrz – 150 zł,
 3. na pozostałe kierunki – 85 zł.

Kandydat uzyskuje możliwość wydrukowania formularza opłaty rekrutacyjnej po wprowadzeniu do systemu wszystkich wymaganych danych. Na formularzu znajduje się kwota oraz numer indywidualnego konta, na które kandydat powinien wnieść opłatę rekrutacyjną. Ostateczny termin wniesienia opłaty wskazany jest w harmonogramie rekrutacji.

UWAGA: O terminowym wniesieniu opłaty rekrutacyjnej decyduje data jej wpływu na wskazane konto. Wpłaty dokonywane przekazem pieniężnym mogą dotrzeć na konto Politechniki Śląskiej z dużym opóźnieniem, dlatego zaleca się wcześniejsze dokonywanie wpłat.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej na pisemny wniosek kandydata wyłącznie w przypadkach określonych w zarządzeniu Rektora w sprawie opłat wnoszonych przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia. Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Opłaty za studia

Warunki odpłatności za studia określa umowa zawarta w formie pisemnej między Uczelnią a studentem. Umowa zawierana jest nie później niż w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć i obowiązuje przez cały przewidywany okres studiów. Wysokość opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Politechnikę Śląską ustala Rektor w drodze zarządzenia; student wnosi opłaty na podstawie podpisanej umowy.

Opłata rekrutacyjna

Opłaty rekrutacyjne nie obowiązują kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia III stopnia.

Opłaty za studia

Warunki odpłatności za studia określa umowa zawarta w formie pisemnej między Uczelnią a doktorantem. Umowa zawierana jest nie później niż w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć i obowiązuje przez cały przewidywany okres studiów. Wysokość opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Politechnikę Śląską ustala Rektor w drodze zarządzenia; doktorant  się wnosi opłaty na podstawie podpisanej umowy.

Studia I stopnia

Wnoszenie opłaty rekrutacyjnej

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia na Politechnice Śląskiej wnoszą opłatę w wysokości:

 1. na kierunek Architektura – 150 zł,
 2. na kierunek Architektura wnętrz – 150 zł,
 3. na pozostałe kierunki – 85 zł.

Kandydat uzyskuje możliwość wydrukowania formularza opłaty rekrutacyjnej po wprowadzeniu do systemu wszystkich wymaganych danych. Na formularzu znajduje się kwota oraz numer indywidualnego konta, na które kandydat powinien wnieść opłatę rekrutacyjną. Ostateczny termin wniesienia opłaty wskazany jest w harmonogramie rekrutacji.

UWAGA: O terminowym wniesieniu opłaty rekrutacyjnej decyduje data jej wpływu na wskazane konto. Wpłaty dokonywane przekazem pieniężnym mogą dotrzeć na konto Politechniki Śląskiej z dużym opóźnieniem, dlatego zaleca się wcześniejsze dokonywanie wpłat.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej na pisemny wniosek kandydata wyłącznie w przypadkach określonych w zarządzeniu Rektora w sprawie opłat wnoszonych przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia. Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Opłaty za studia

Warunki odpłatności za studia określa umowa zawarta w formie pisemnej między Uczelnią a studentem. Umowa zawierana jest nie później niż w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć i obowiązuje przez cały przewidywany okres studiów. Wysokość opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Politechnikę Śląską ustala Rektor w drodze zarządzenia; student wnosi opłaty na podstawie podpisanej umowy.

Studia II stopnia

Wnoszenie opłaty rekrutacyjnej

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na Politechnice Śląskiej wnoszą opłatę w wysokości:

 1. na kierunek Architektura – 150 zł,
 2. na kierunek Architektura wnętrz – 150 zł,
 3. na pozostałe kierunki – 85 zł.

Kandydat uzyskuje możliwość wydrukowania formularza opłaty rekrutacyjnej po wprowadzeniu do systemu wszystkich wymaganych danych. Na formularzu znajduje się kwota oraz numer indywidualnego konta, na które kandydat powinien wnieść opłatę rekrutacyjną. Ostateczny termin wniesienia opłaty wskazany jest w harmonogramie rekrutacji.

UWAGA: O terminowym wniesieniu opłaty rekrutacyjnej decyduje data jej wpływu na wskazane konto. Wpłaty dokonywane przekazem pieniężnym mogą dotrzeć na konto Politechniki Śląskiej z dużym opóźnieniem, dlatego zaleca się wcześniejsze dokonywanie wpłat.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej na pisemny wniosek kandydata wyłącznie w przypadkach określonych w zarządzeniu Rektora w sprawie opłat wnoszonych przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia. Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Opłaty za studia

Warunki odpłatności za studia określa umowa zawarta w formie pisemnej między Uczelnią a studentem. Umowa zawierana jest nie później niż w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć i obowiązuje przez cały przewidywany okres studiów. Wysokość opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Politechnikę Śląską ustala Rektor w drodze zarządzenia; student wnosi opłaty na podstawie podpisanej umowy.

Studia III stopnia

Opłata rekrutacyjna

Opłaty rekrutacyjne nie obowiązują kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia III stopnia.

Opłaty za studia

Warunki odpłatności za studia określa umowa zawarta w formie pisemnej między Uczelnią a doktorantem. Umowa zawierana jest nie później niż w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć i obowiązuje przez cały przewidywany okres studiów. Wysokość opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Politechnikę Śląską ustala Rektor w drodze zarządzenia; doktorant  się wnosi opłaty na podstawie podpisanej umowy.