Studia pierwszego stopnia

Studia pierwszego stopnia to studia przeznaczone dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości. Studia pierwszego stopnia na Politechnice Śląskiej w zależności od kierunku trwają od 6 do 8 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub inżyniera architekta.
Mogą być prowadzone w ramach profilu:

  • praktycznego – na którym ponad połowa punktów ECTS jest przypisana zajęciom kształtującym umiejętności praktyczne. Program tych studiów obejmuje co najmniej 6 miesięcy praktyki zawodowej. Szczególną ich formą są studia dualne, które są studiami o profilu praktycznym prowadzonymi z udziałem pracodawcy;
  • ogólnoakademickiego – na którym ponad połowa punktów ECTS jest przypisana zajęciom związanym z prowadzoną w uczelni działalnością naukową. Studia te uwzględniają udział studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udział w tej działalności.

Harmonogram rekrutacji

Wyszukiwarka kierunków studiów pierwszego stopnia

Wymagane dokumenty

Opłaty

Akty prawne

Font Resize
Contrast