Studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia to studia przeznaczone dla kandydatów, którzy ukończyli co najmniej studia pierwszego stopnia. Studia drugiego stopnia na Politechnice Śląskiej w zależności od kierunku trwają od 3 do 4 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub magistra inżyniera architekta.
Mogą być prowadzone w ramach profilu:

  • praktycznego – na którym ponad połowa punktów ECTS jest przypisana zajęciom kształtującym umiejętności praktyczne. Program tych studiów obejmuje co najmniej 3 miesiące praktyki zawodowej. Szczególną ich formą są studia dualne, które są studiami o profilu praktycznym prowadzonymi z udziałem pracodawcy;
  • ogólnoakademickiego – na którym ponad połowa punktów ECTS jest przypisana zajęciom związanym z prowadzoną w uczelni działalnością naukową. Studia te uwzględniają udział studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udział w tej działalności.

Harmonogram rekrutacji

  • W zależności od kierunku i formy studiów, nabór na studia drugiego stopnia jest prowadzony w rekrutacji letniej lub w rekrutacji zimowej. Sprawdź obowiązujące terminy.

Wyszukiwarka kierunków studiów drugiego stopnia

Wymagane dokumenty

Opłaty

Kryteria przyjęć

Akty prawne

Font Resize
Contrast