Oferta studiów podyplomowych

Oferta studiów podyplomowych na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 według miejsca prowadzenia zajęć:

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

Aerologia i ratownictwo górnicze
Rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz przygotowanie dokumentacji do celów prawnych

Wydział Inżynierii Materiałowej

Bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce
Gospodarka o obiegu zamkniętym i czystsza produkcja w praktyce
Lider Przemysłu 4.0

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Gospodarka odpadami

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Pełnomocnik ds. Czystości Technicznej
Projektowanie i wytwarzanie maszyn specjalnych

Wydział Organizacji i Zarządzania

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Nowoczesna produkcja i logistyka – studia menedżerskie
Zarządzanie projektem inwestycyjno-budowlanym
Zrównoważone gospodarowanie terenami poprzemysłowymi

Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją

Terapia psychomotoryczna

Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne

Nauczanie fizyki w szkołach
Font Resize
Contrast