Harmonogram

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO WSPÓLNEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ

dla kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2020/2021

 

29.06.2020
(godz. 12:00, CET)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
03.09.2020
(godz. 23:59, CET)
Ostateczny termin rejestracji dla kandydatów.
Ostateczny termin dostarczenia wymaganych dokumentów w postaci elektronicznej. Zamknięcie systemu elektronicznej rejestracji.
04.09.2020

08.09.2020
Weryfikacja dokumentów kandydatów.
09.09.2020

24.09.2020
Rozmowy kwalifikacyjne. Składanie wymaganych dokumentów w postaci papierowej w Sekretariacie szkoły Doktorów.
28.09.2020
(godz. 12.00, CET)
Ogłoszenie listy osób przyjętych do Wspólnej Szkoły Doktorskiej.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej do Wspólnej Szkoły Doktorskiej. Harmonogram rekrutacji uzupełniającej zostanie ogłoszony odrębnym komunikatem.

Font Resize
Contrast