Złote Warsztaty

Złote Warsztaty

Harmonogram zajęć organizowanych w ramach „Złotych Warsztatów”

Lp. Przedmiot Termin Miejsce
1. Fizyka 01.12.2018
Pomiarowe: s.239 8.00-10.00 i 10.30-12.00
Zadaniowe: aula B 8.30-10.00 i 10.30-12.00
Centrum Nowoczesnych Technologii
ul. Konarskiego 22B
2. Matematyka 30 11.2018
14.30-16.00
16.30- 18.00
Laboratorium Budownictwa
sala 310
3. Informatyka 19.11.2018
godz.17.00
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
sala 546

 

Co to takiego?

Zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich Politechniki Śląskiej dla uczniów szkół licealnych i techników, zwłaszcza tych, którzy są zainteresowani udziałem w Konkursie „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”. Warsztaty będą przeprowadzane w dziedzinach, w których organizowany jest ww. Konkurs.
Liczba miejsc ograniczona – obowiązuje wcześniejsza rejestracja.
Uczniowie rejestrują się indywidualnie.

FIZYKA

Dla uczniów zainteresowanych fizyką będą prowadzone warsztaty „Fizyka prosta jak drut” w formie warsztatów zadaniowych oraz warsztatów pomiarowych. Uczeń może brać udział tylko w jednej formie warsztatów, lub w obu, przy czym rejestracja na każde warsztaty jest odrębna.
W trakcie warsztatów zadaniowych omawiane będą rozwiązania wybranych zadań z poprzednich edycji Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”. W trakcie warsztatów pomiarowych uczniowie będą przeprowadzać pomiary pod okiem nauczycieli akademickich, uczyć się sposobu zapisywania wyników pomiarów w karcie pomiarowej, a następnie ich opracowania.
Maksymalna liczba uczestników każdej formy warsztatów to 36.

MATEMATYKA

Dla uczniów zainteresowanych matematyką będą prowadzone warsztaty „Myślę, więc jestem – matematykiem!” w formie warsztatów zadaniowych.
W trakcie warsztatów zadaniowych omawiane będą m.in. rozwiązania wybranych zadań z poprzednich edycji Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”. Tematyka warsztatów nie będzie w żadnym wypadku nawiązywać do treści zadań bieżącego konkursu.
Maksymalna liczba uczestników każdej formy warsztatów to 36.

INFORMATYKA

Dla uczniów zainteresowanych informatyką będą prowadzone warsztaty „Jedynką i zerem” w formie warsztatów z rozwiązywania zadań.
W trakcie warsztatów zadaniowych omawiane będą m.in. rozwiązania wybranych zadań z poprzednich edycji Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”.
Maksymalna liczba uczestników każdej formy warsztatów to 30.

Matematyka

Edycja 2017/2018

Edycja 2016/2017

Fizyka

Edycja 2017/2018

Edycja 2016/2017

Chemia

Edycja 2017/2018

Informatyka

Edycja 2017/2018

Font Resize
Contrast