Złote Warsztaty

Złote Warsztaty

Harmonogram zajęć organizowanych w ramach „Złotych Warsztatów”

 

Lp. Dziedzina Złote warsztaty – data Miejsce
1. Matematyka 18.11.2020
I grupa: 14:00-15:30
II grupa: 15:45-17:15
Platforma Zdalnej Edukacji
2. Informatyka 17.11.2020, godz. 17:00
3. Chemia 19.11.2020, godz. 14:00
4. Fizyka

21.11.2020

9:00 – 10:30
Część zadaniowa
przerwa
11:00 – 12:30
Część doświadczalna

 

Co to takiego?

Zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich Politechniki Śląskiej dla uczniów szkół licealnych i techników, zwłaszcza tych, którzy są zainteresowani udziałem w Konkursie „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”. Warsztaty będą przeprowadzane w dziedzinach, w których organizowany jest ww. Konkurs.
Liczba miejsc ograniczona – obowiązuje wcześniejsza rejestracja.
Uczniowie rejestrują się indywidualnie.

MATEMATYKA

Dla uczniów zainteresowanych matematyką będą prowadzone warsztaty „Myślę, więc jestem – matematykiem!” w formie warsztatów zadaniowych.
W trakcie warsztatów zadaniowych omawiane będą m.in. rozwiązania wybranych zadań z poprzednich edycji Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”. Tematyka warsztatów nie będzie w żadnym wypadku nawiązywać do treści zadań bieżącego konkursu.
Maksymalna liczba uczestników każdej formy warsztatów to 40.

INFORMATYKA

Dla uczniów zainteresowanych informatyką będą prowadzone warsztaty „Jedynką i zerem” w formie warsztatów z rozwiązywania zadań.
W trakcie warsztatów zadaniowych omawiane będą m.in. rozwiązania wybranych zadań z poprzednich edycji Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”.
Brak limitu liczby uczestników.

CHEMIA

Dla uczniów zainteresowanych chemią będą prowadzone warsztaty dotyczące wybranych zagadnień nawiązujących do zadań z poprzednich edycji Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” lub innych wybranych przez uczniów problemów.
Problemy do omówienia na warsztatach należy zgłosić podczas rejestracji dokonując odpowiedniego wpisu na forum warsztatów.
Tematyka warsztatów nie będzie nawiązywać do treści zadań bieżącego konkursu.
Maksymalna liczba uczestników każdej formy warsztatów to 30.

FIZYKA

Dla uczniów zainteresowanych fizyką będą prowadzone warsztaty „Fizyka prosta jak drut” w formie warsztatów zadaniowych oraz warsztatów pomiarowych. Uczeń może brać udział tylko w jednej formie warsztatów, lub w obu, przy czym rejestracja na każde warsztaty jest odrębna.
W trakcie warsztatów zadaniowych omawiane będą rozwiązania wybranych zadań z poprzednich edycji Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”. W trakcie warsztatów pomiarowych uczniowie będą przeprowadzać pomiary pod okiem nauczycieli akademickich, uczyć się sposobu zapisywania wyników pomiarów w karcie pomiarowej, a następnie ich opracowania.
Maksymalna liczba uczestników każdej formy warsztatów to 50 na każdą część.

Matematyka

Edycja 2017/2018

Edycja 2016/2017

Fizyka

Edycja 2017/2018

Edycja 2016/2017

Chemia

Edycja 2017/2018

Informatyka

Edycja 2017/2018

Font Resize
Contrast