Złote Warsztaty

Złote Warsztaty

Harmonogram zajęć organizowanych w ramach „Złotych Warsztatów”

Lp. Przedmiot Termin Miejsce
1. Fizyka 26.10.2019
godz. 10.00
Centrum Nowoczesnych Technologii
ul. Konarskiego 22B
2. Matematyka 25.10.2019
godz. 15.00
Wydział Matematyki Stosowanej
sala 507
3. Informatyka 23.10.2019
godz. 17.00
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
sala 546

 

Co to takiego?

Zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich Politechniki Śląskiej dla uczniów szkół licealnych i techników, zwłaszcza tych, którzy są zainteresowani udziałem w Konkursie „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”. Warsztaty będą przeprowadzane w dziedzinach, w których organizowany jest ww. Konkurs.
Liczba miejsc ograniczona – obowiązuje wcześniejsza rejestracja.
Uczniowie rejestrują się indywidualnie.

FIZYKA

Dla uczniów zainteresowanych fizyką będą prowadzone warsztaty „Fizyka prosta jak drut” w formie warsztatów zadaniowych oraz warsztatów pomiarowych. Uczeń może brać udział tylko w jednej formie warsztatów, lub w obu, przy czym rejestracja na każde warsztaty jest odrębna.
W trakcie warsztatów zadaniowych omawiane będą rozwiązania wybranych zadań z poprzednich edycji Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”. W trakcie warsztatów pomiarowych uczniowie będą przeprowadzać pomiary pod okiem nauczycieli akademickich, uczyć się sposobu zapisywania wyników pomiarów w karcie pomiarowej, a następnie ich opracowania.
Maksymalna liczba uczestników każdej formy warsztatów to 50.

MATEMATYKA

Dla uczniów zainteresowanych matematyką będą prowadzone warsztaty „Myślę, więc jestem – matematykiem!” w formie warsztatów zadaniowych.
W trakcie warsztatów zadaniowych omawiane będą m.in. rozwiązania wybranych zadań z poprzednich edycji Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”. Tematyka warsztatów nie będzie w żadnym wypadku nawiązywać do treści zadań bieżącego konkursu.
Maksymalna liczba uczestników każdej formy warsztatów to 50.

INFORMATYKA

Dla uczniów zainteresowanych informatyką będą prowadzone warsztaty „Jedynką i zerem” w formie warsztatów z rozwiązywania zadań.
W trakcie warsztatów zadaniowych omawiane będą m.in. rozwiązania wybranych zadań z poprzednich edycji Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”.
Maksymalna liczba uczestników każdej formy warsztatów to 50.

Matematyka

Edycja 2017/2018

Edycja 2016/2017

Fizyka

Edycja 2017/2018

Edycja 2016/2017

Chemia

Edycja 2017/2018

Informatyka

Edycja 2017/2018

Font Resize
Contrast