Złoty Indeks – Harmonogram

logo_wybrane

HARMONOGRAM KONKURSU „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”
W EDYCJI 2020/2021

ETAP I
20.11.2020 Rozpoczęcie Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” – ogłoszenie dziedzin konkursowych oraz wymaganego od uczestników zakresu i poziomu wiedzy oraz umiejętności.
20.11.2020 godz. 12.00 Uruchomienie elektronicznej rejestracji uczestników oraz publikacja zadań konkursowych etapu I.
12.01.2021 Ostateczny termin rejestracji.
13.01.2021 Ostateczny termin nadsyłania rozwiązań zadań etapu I.
31.01.2021 Ogłoszenie wyników I etapu konkursu.
ETAP II
22.02.2021 Przeprowadzenie etapu II Konkursu w dziedzinie Chemii.
24.02.2021 Przeprowadzenie etapu II Konkursu w dziedzinie Informatyki.
26.02.2021 Przeprowadzenie etapu II Konkursu w dziedzinie Matematyki.
27.02.2021 Przeprowadzenie etapu II Konkursu w dziedzinie Fizyki.
18.03.2021 Ogłoszenie wyników II etapu Konkursu.
15.04.2021 godz. 15.00 Zakończenie konkursu – uroczyste wręczenie nagród

Matematyka

Edycja 2017/2018

Edycja 2016/2017

Fizyka

Edycja 2017/2018

Edycja 2016/2017

Chemia

Edycja 2017/2018

Informatyka

Edycja 2017/2018

Font Resize
Contrast