Złoty Indeks

KOMUNIKAT

Komitetu Głównego Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”
z dnia 20 kwietnia 2020 roku

w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego Komitet Główny Konkursu “O złoty indeks Politechniki Śląskiej” uprzejmie informuje, że zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata zostały przesłane drogą pocztową na adres placówki szkolnej laureata.


KOMUNIKAT

Komitetu Głównego Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”
z dnia 19 marca 2020 roku

w sprawie zmiany listy laureatów Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” w edycji 2019/2020 z dziedziny matematyki

Z uwagi na ponowną weryfikację prac z dziedziny matematyki nastąpiła zmiana listy laureatów konkursu w tej dziedzinie. Poniżej zamieszczamy listę osób, które uzyskały tytuł laureata w dziedzinie matematyki. Jednocześnie informujemy, że pozostałe wyniki konkursu nie ulegają zmianie.

W edycji 2019/2020 Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” w dziedzinie MATEMATYKI

Tytuł laureata I stopnia uzyskał:
Tomasz BOHOSIEWICZ

Tytuł laureata II stopnia uzyskali:
Paweł ADAMCZYK
Krzysztof BOCHM
Michał TROJANOWSKI
Michał WARMUZ


KOMUNIKAT

Komitetu głównego Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”
z dnia 17 marca 2020 roku

w sprawie zmiany terminu zakończenia konkursu i uroczystego wręczenia nagród laureatom Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” w edycji 2019/2020

Z przyczyn niezależnych od Organizatorów zaplanowana na dzień 01 kwietnia 2020 roku uroczystość wręczenia nagród laureatom Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” w edycji 2019/2020
nie odbędzie się. Zaświadczenia zostaną przesłane drogą pocztową na adres szkoły. O terminie Uroczystej Gali wręczenia nagród oraz dyplomów zostaną Państwo powiadomieni w terminie późniejszym.


KOMUNIKAT

Komitetu głównego Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”
z dnia 31 stycznia 2020 roku

W edycji 2019/2020 II etap Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” organizowany jest wyłącznie w formie

ZADANIOWEJ

II etap Konkursu w dziedzinie CHEMII odbędzie się 24 lutego 2020 r. o godzinie 9.30
Wydział Chemiczny („Czerwona Chemia”)
ul. ks. M. Strzody 9 w Gliwicach
sala 1

II etap Konkursu w dziedzinie INFORMATYKI odbędzie się 26 lutego 2020 r. o godzinie 16.00
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
ul. Akademicka 16 w Gliwicach
sala 529 (V piętro)

II etap Konkursu w dziedzinie MATEMATYKI odbędzie się 28 lutego 2020 r. o godzinie 16.00
Wydział Górnictwa i Geologii
ul. Akademicka 2 w Gliwicach
sala 300

II etap Konkursu w dziedzinie FIZYKI odbędzie się 29 lutego 2020 r. w dwóch obowiązkowych częściach:
o godzinie 10.15-11.45 – zadania obliczeniowe(90 min.)
o godzinie 12.15-13.15 – zadanie doświadczalne(60 min.)
Centrum Nowych Technologii
ul. Konarskiego 22B w Gliwicach
aula B (II piętro)

Osoby zakwalifikowane do II etapu Konkursu powinny przybyć na miejsce na 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia etapu.


KOMUNIKAT

z dnia 10 stycznia 2020 roku

w sprawie przedłużenia możliwości rejestracji do Konkursu oraz nadsyłania rozwiązań zadań.

Decyzją JM Rektora Politechniki Śląskiej możliwość rejestracji do Konkursu “O złoty indeks Politechniki Śląskiej” zostaje przedłużona do dnia 15 stycznia 2020r., natomiast rozwiązania zadań etapu I konkursu można nadsyłać do dnia 16 stycznia 2020r.

Złoty Indeks

Dzięki konkursowi „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” maturzyści mają szansę dostać się na upragniony kierunek studiów bez postępowania rekrutacyjnego. Wystarczy rozwiązać przygotowane zadania z wybranej dziedziny. Dwuetapowy konkurs prowadzony jest w czterech dziedzinach: chemia, fizyka, informatyka, matematyka. Na zwycięzców w ramach każdej dziedziny czekają nagrody:
I stopnia – indeksy na wybrane kierunki studiów stacjonarnych dla 10 osób
II stopnia – 40 punktów preferencyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym dla 20 osób
III stopnia – 30 punktów preferencyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym dla 20 osób.

Font Resize
Contrast