Złoty Indeks – Komunikaty

Komunikaty

KOMUNIKAT

Komitetu Głównego Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” z dnia 19 grudnia 2018 roku
Rejestracja do Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”
zostaje przedłużona do dnia 31.12.2018 r.


W edycji 2018/2019 Konkurs „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” organizowany jest w dziedzinach:

 CHEMIA

Zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności wymagany od uczestników Konkursu w dziedzinie Chemii w edycji 2018/2019

Uczestników Konkursu w dziedzinie Chemii obowiązuje zakres i poziom wiedzy określony
w podstawie programowej dla przedmiotu Chemia, IV etap edukacyjny (szkoła ponadgimnazjalna), poziom rozszerzony.

Szczegółowe wytyczne dotyczące rozwiązań zadań etapu I zostaną określone i udostępnione w formie załącznika do zadań.

FIZYKA

Zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności wymagany od uczestników Konkursu w dziedzinie fizyki w edycji 2018/2019

Uczestników Konkursu w dziedzinie Fizyki obowiązuje zakres i poziom wiedzy określony w podstawie programowej dla przedmiotu Fizyka, IV etap edukacyjny (szkoła ponadgimnazjalna), poziom rozszerzony.

Uczestnicy Konkursu powinni wykazać się umiejętnością wykorzystania pojęć i praw fizyki do wyjaśniania procesów i zjawisk w przyrodzie.

Szczegóły dotyczące sposobu prezentacji rozwiązania zadań z fizyki zostały określone i zostaną udostępnione, wraz z zadaniami, w odrębnym pliku dostępnym na Platformie Zdalnej Edukacji Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” w dziedzinie fizyki.

INFORMATYKA

Zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności wymagany od uczestników Konkursu w dziedzinie informatyki w edycji 2018/2019

Uczestników Konkursu w dziedzinie informatyki obowiązuje zakres i poziom wiedzy oraz
umiejętności określony w podstawie programowej dla przedmiotu informatyka, IV etap
edukacyjny (szkoła ponadgimnazjalna), poziom rozszerzony. Uczestnicy Konkursu powinni
wykazać się znajomością pojęć informatycznych oraz prawidłowym ich wykorzystaniem przy rozwiązywaniu zadań. Szczegóły dotyczące sposobu prezentacji rozwiązania zadań
z informatyki zostały określone i zostaną udostępnione wraz z treściami zadań na Platformie Zdalnej Edukacji Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej w dziedzinie informatyki.

MATEMATYKA

Zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności wymagany od uczestników Konkursu w dziedzinie matematyki w edycji 2018/2019

Uczestników Konkursu w dziedzinie Matematyka obowiązuje zakres i poziom wiedzy określony
w podstawie programowej dla przedmiotu Matematyka, IV etap edukacyjny (szkoła ponadgimnazjalna), poziom rozszerzony.

Uczestnicy Konkursu powinni wykazać się znajomością pojęć i twierdzeń matematycznych oraz prawidłowym ich wykorzystaniem przy rozwiązywaniu zadań.

Szczegóły dotyczące sposobu prezentacji rozwiązania zadań z matematyki zostały określone i zostaną udostępnione, wraz z zadaniami, w odrębnym pliku dostępnym na Platformie Zdalnej Edukacji Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” w dziedzinie matematyki.

Matematyka

Edycja 2017/2018

Edycja 2016/2017

Fizyka

Edycja 2017/2018

Edycja 2016/2017

Chemia

Edycja 2017/2018

Informatyka

Edycja 2017/2018

Font Resize
Contrast