Złoty Indeks – Komunikaty

Komunikaty

HARMONOGRAM KONKURSU „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”
W EDYCJI 2019/2020

ETAP I
08.11. 2019 Rozpoczęcie Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” – ogłoszenie dziedzin konkursowych oraz wymaganego od uczestników zakresu i poziomu wiedzy oraz umiejętności.
08.11.2019 godz. 12.00 Uruchomienie elektronicznej rejestracji uczestników oraz publikacja zadań konkursowych etapu I.
31.12.2019 Ostateczny termin rejestracji.
09.01.2020 Ostateczny termin nadsyłania rozwiązań zadań etapu I.
31.01.2020 Ogłoszenie wyników I etapu konkursu.
ETAP II
24.02.2020 Przeprowadzenie etapu II Konkursu w dziedzinie Chemii.
26.02.2020 Przeprowadzenie etapu II Konkursu w dziedzinie Informatyki.
28.02.2020 Przeprowadzenie etapu II Konkursu w dziedzinie Matematyki.
29.02.2020 Przeprowadzenie etapu II Konkursu w dziedzinie Fizyki.
17.03.2020 Ogłoszenie wyników II etapu Konkursu.
01.04.2020 godz. 15.00 Zakończenie konkursu – uroczyste wręczenie nagród

KOMUNIKAT

Komitetu Głównego Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”
z dnia 20 kwietnia 2020 roku

w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego Komitet Główny Konkursu “O złoty indeks Politechniki Śląskiej” uprzejmie informuje, że zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata zostały przesłane drogą pocztową na adres placówki szkolnej laureata.


KOMUNIKAT

Komitetu Głównego Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”
z dnia 19 marca 2020 roku

w sprawie zmiany listy laureatów Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” w edycji 2019/2020 z dziedziny matematyki

Z uwagi na ponowną weryfikację prac z dziedziny matematyki nastąpiła zmiana listy laureatów konkursu w tej dziedzinie. Poniżej zamieszczamy listę osób, które uzyskały tytuł laureata w dziedzinie matematyki. Jednocześnie informujemy, że pozostałe wyniki konkursu nie ulegają zmianie.

W edycji 2019/2020 Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” w dziedzinie MATEMATYKI

Tytuł laureata I stopnia uzyskał:
Tomasz BOHOSIEWICZ

Tytuł laureata II stopnia uzyskali:
Paweł ADAMCZYK
Krzysztof BOCHM
Michał TROJANOWSKI
Michał WARMUZ


KOMUNIKAT

Komitetu głównego Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”
z dnia 17 marca 2020 roku

w sprawie zmiany terminu zakończenia konkursu i uroczystego wręczenia nagród laureatom Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” w edycji 2019/2020

Z przyczyn niezależnych od Organizatorów zaplanowana na dzień 01 kwietnia 2020 roku uroczystość wręczenia nagród laureatom Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” w edycji 2019/2020
nie odbędzie się. Zaświadczenia zostaną przesłane drogą pocztową na adres szkoły. O terminie Uroczystej Gali wręczenia nagród oraz dyplomów zostaną Państwo powiadomieni w terminie późniejszym.


KOMUNIKAT

Komitetu głównego Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”
z dnia 31 stycznia 2020 roku

w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać uczestnicy II etapu Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” w edycji 2019/2020

1. Każdy zdający powinien mieć długopis (lub pióro) z czarnym lub niebieskim tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – uczestnicy wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
2. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według dziedzin konkursowych:

* Kalkulator naukowy – jest to kalkulator, który poza prostymi działaniami, umożliwia obliczenie potęg, logarytmów, wartości funkcji trygonometrycznych (sinus, cosinus, tangens) oraz funkcji odwrotnych do nich (arcus sinus, arcus cosinus, arcus tangens). Kalkulator nie może posiadać bezpośredniej ani pośredniej możliwości łączenia z siecią Internet ani z żadną inną siecią telekomunikacyjną.

** Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

3. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.


KOMUNIKAT

z dnia 10 stycznia 2020 roku

w sprawie przedłużenia możliwości rejestracji do Konkursu oraz nadsyłania rozwiązań zadań.

Decyzją JM Rektora Politechniki Śląskiej możliwość rejestracji do Konkursu “O złoty indeks Politechniki Śląskiej” zostaje przedłużona do dnia 15 stycznia 2020r., natomiast rozwiązania zadań etapu I konkursu można nadsyłać do dnia 16 stycznia 2020r.


KOMUNIKAT

z dnia 8 listopada 2019 roku

w sprawie powołania Komitetu głównego konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”

W wykonaniu zarządzenia nr 51/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” powołuje się Komitet główny konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” edycja 2019/2020, w składzie:

przewodniczący:

 • dr hab. inż. Wojciech SZKLINIARZ (RD)
  Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

członkowie:

 • dr inż. Krzysztof SIMIŃSKI (RAU)
 • dr hab. inż. Danuta MICHCZYŃSKA (RIF)
 • dr inż. Piotr SŁANINA (RMS)
 • dr inż. Tomasz KRAWCZYK (RCH)

sekretarz:

 • mgr Grażyna MASZNIEW (RD1)

KOMUNIKAT

z dnia 8 listopada 2019 roku

w sprawie powołania Komisji przedmiotowych konkursu „ O złoty indeks Politechniki Śląskiej”

W wykonaniu zarządzenia nr 51/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” powołuje się Komisje przedmiotowe konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” edycja 2019/2020, w składzie:

w dziedzinie matematyki
przewodniczący:

 • dr inż. Piotr SŁANINA (RMS)

członkowie:

 • dr inż. Marcin ADAM (RMS)
 • dr inż. Agnieszka BIER (RMS)
 • dr inż. Rafał BROCIEK (RMS)
 • mgr inż. Martyna MACIASZCZYK (RMS)
 • dr Janina MACURA (RMS)
 • dr inż. Roksana SŁOWIK (RMS)
 • mgr Michał RÓŻAŃSKI (RMS)
 • dr inż. Witold TOMASZEWSKI (RMS)
 • dr inż. Marek ŻABKA (RMS)

sekretarz:

 • mgr inż. Ewelina DOMALIK (RMS)

 w dziedzinie fizyki
przewodnicząca:

 • dr hab. inż. Danuta MICHCZYŃSKA, prof. PŚ (RIF)

członkowie:

 • dr inż. Lucyna GRZĄDZIEL, prof. PŚ (RIF)
 • dr hab. inż. Adam MICHCZYŃSKI, prof. PŚ (RIF)
 • dr inż. Anna MICHALEWICZ (RIF)
 • dr inż. Jacek PAWLYTA (RIF)
 • dr hab. inż. Andrzej RAKOWSKI, prof. PŚ (RIF)
 • dr hab. inż. Jarosław SIKORSKI, prof. PŚ (RIF)
 • dr hab.inż. Anna STARCZEWSKA, prof. PŚ (RIF)

sekretarz:

 • dr inż. Bartłomiej TOROŃ (RIF)

 w dziedzinie chemii
przewodniczący:

 • dr hab. inż. Tomasz KRAWCZYK (RCh)

członkowie:

 • dr inż. Grzegorz DZIDO (RCh)
 • dr inż. Anna KORYTKOWSKA-WAŁACH (RCh)
 • dr inż. Anna KUŹNIK (RCh)

w dziedzinie informatyki
przewodniczący:

 • dr inż. Krzysztof SIMIŃSKI, prof. PŚ (RAu)

członkowie:

 • dr inż. Daniel KOSTRZEWA (RAu)
 • dr inż. Alina MOMOT (RAu)
 • dr inż. Robert TUTAJEWICZ (RAu)
 • dr inż. Aleksandra WERNER (Rau)
 • dr inż. Jacek WIDUCH (RAu)

KOMUNIKAT

Komitetu Głównego Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” z dnia 8 listopada 2019 roku

w sprawie powołania Komisji przedmiotowych konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”

W edycji 2019/2020 Konkurs „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” organizowany jest w dziedzinach:

 CHEMIA

FIZYKA

INFORMATYKA

MATEMATYKA

Komunikaty

KOMUNIKAT

Komitetu głównego Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”
z dnia 18 marca 2019 roku

w sprawie zmiany terminu zakończenia konkursu i uroczystego wręczenia nagród laureatom Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” w edycji 2018/2019

Z przyczyn niezależnych od Organizatorów zaplanowana na dzień 25 marca 2019 roku uroczystość wręczenia nagród laureatom Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” w edycji 2018/2019 odbędzie się 1 kwietnia 2019 roku o godzinie 15.00.


KOMUNIKAT

Komitetu głównego Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”
z dnia 18 marca 2019 roku

W edycji 2018/2019 Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” w dziedzinie CHEMII

Tytuł laureata I stopnia uzyskali:

 • Jakub BIROS
 • Konrad BARNOWSKI
 • Łukasz CZAPURA
 • Jakub ĆWIERTNIA
 • Artur GONSIOR
 • Jakub KAMIŃSKI
 • Weronika ŁUKASZCZYK
 • Michał PIETRAŃCZYK
 • Dorota TALIK
 • Mikołaj TARAPACZ

Tytuł laureata II stopnia uzyskali:

 • Łukasz BIALIC
 • Krzysztof HABDAS
 • Barbara JAROSZ

W edycji 2018/2019 Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” w dziedzinie FIZYKI

Tytuł laureata I stopnia uzyskali:

 • Krzysztof BABICKI
 • Natalia BARTOSIAK
 • Kacper KOZACZKO
 • Jakub KRZUS
 • Mateusz ŁOPACIŃSKI
 • Artur MARKIEL
 • Anna MRUKWA
 • Patryk PASTUSZEK
 • Zuzanna ŚLĘZAK
 • Martyna WOJNAR

Tytuł laureata II stopnia uzyskali:

 • Krzysztof BOCHM
 • Michał GORAWSKI
 • Agnieszka JAŻDŻEWSKA
 • Paweł MAŃKA
 • Maksymilian MARCJASZ-GACH
 • Marta PAWLAS
 • Filip PIĄTKIEWICZ
 • Maciej STANIEC
 • Antoni WĘGLARZ
 • Michał WNĘTRZAK
 • Jakub WRZESZCZ
 • Mateusz ZAGÓRSKI

W edycji 2018/2019 Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” w dziedzinie INFORMATYKI

Tytuł laureata I stopnia uzyskali:

 • Michał ZIELIŃSKI

W edycji 2018/2019 Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” w dziedzinie MATEMATYKI

Tytuł laureata I stopnia uzyskali:

 • Marek BIZOŃ
 • Jakub GEMBICKI
 • Krzysztof HABDAS
 • Adam KOCHAŃSKI
 • Aleksandra LEWANDOWSKA
 • Tomasz MODZELEWSKI
 • Anna MRUKWA
 • Jakub SZYMAŃSKI
 • Filip WIŚNIEWSKI
 • Karol WOLSKI
 • Dawid WOŚ

Tytuł laureata II stopnia uzyskali:

 • Paweł BURY
 • Michał GORAWSKI
 • Rafał KLINOWSKI
 • Marcin ŁUKASIK
 • Artur MARKIEL
 • Łukasz RUSINOWSKI
 • Jakub WISŁA

KOMUNIKAT

Komitetu Głównego Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” z dnia 1 lutego 2019 roku
W edycji 2018/2019 II etap Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” organizowany jest wyłącznie w formie

ZADANIOWEJ

II etap Konkursu w dziedzinie CHEMII odbędzie się 25 lutego 2019 r. o godzinie 9.30

Wydział Chemiczny („Czerwona Chemia”)

ul. ks. M. Strzody 9 w Gliwicach

sala 1

II etap Konkursu w dziedzinie INFORMATYKI odbędzie się 27 lutego 2019 r. o godzinie 16.00

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

ul. Akademicka 16 w Gliwicach

sala 546 (V piętro)

II etap Konkursu w dziedzinie MATEMATYKI odbędzie się 1 marca 2019 r. o godzinie 16.00

Wydział Górnictwa i Geologii

ul. Akademicka 2 w Gliwicach

sala 300

 II etap Konkursu w dziedzinie FIZYKI odbędzie się 2 marca 2019 r. w dwóch obowiązkowych częściach:

o godzinie 10.15-11.45 – zadania obliczeniowe(90 min.)

o godzinie 12.15-13.15 –zadanie doświadczalne(60 min.)

Centrum Nowych Technologii

ul. Konarskiego 22B w Gliwicach

aula B (II piętro)

Osoby zakwalifikowane do II etapu Konkursu powinny przybyć na miejsce na 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia etapu.


KOMUNIKAT

Komitetu Głównego Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” z dnia 1 lutego 2019 roku
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać uczestnicy II etapu Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” w edycji 2018/2019

 1. Każdy zdający powinien mieć długopis (lub pióro) z czarnym lub niebieskim tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – uczestnicy wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
 2. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według dziedzin konkursowych:
Dziedzina  Przybory i materiały pomocnicze  Zapewnia
 Fizyka Linijka
Ekierka
Kątomierz
Cyrkiel
Kalkulator naukowy*
 uczestnik
“Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki”
“Wybrane wzory matematyczne” opracowane przez CKE na potrzeby organizacji matur
organizator
 Matematyka Linijka
Cyrkiel
Kalkulator prosty**
uczestnik
 Chemia Kalkulator naukowy* uczestnik
Układ okresowy pierwiastków organizator
 Informatyka —– ——

* Kalkulator naukowy – jest to kalkulator, który poza prostymi działaniami, umożliwia obliczenie potęg, logarytmów, wartości funkcji trygonometrycznych (sinus, cosinus, tangens) oraz funkcji odwrotnych do nich (arcus sinus, arcus cosinus, arcus tangens). Kalkulator nie może posiadać bezpośredniej ani pośredniej możliwości łączenia z siecią Internet ani z żadną inną siecią telekomunikacyjną.

** Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

3. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.


KOMUNIKAT

Komitetu Głównego Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” z dnia 19 grudnia 2018 roku
Rejestracja do Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”
zostaje przedłużona do dnia 31.12.2018 r.


W edycji 2018/2019 Konkurs „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” organizowany jest w dziedzinach:

 CHEMIA

Zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności wymagany od uczestników Konkursu w dziedzinie Chemii w edycji 2018/2019

Uczestników Konkursu w dziedzinie Chemii obowiązuje zakres i poziom wiedzy określony
w podstawie programowej dla przedmiotu Chemia, IV etap edukacyjny (szkoła ponadgimnazjalna), poziom rozszerzony.

Szczegółowe wytyczne dotyczące rozwiązań zadań etapu I zostaną określone i udostępnione w formie załącznika do zadań.

FIZYKA

Zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności wymagany od uczestników Konkursu w dziedzinie fizyki w edycji 2018/2019

Uczestników Konkursu w dziedzinie Fizyki obowiązuje zakres i poziom wiedzy określony w podstawie programowej dla przedmiotu Fizyka, IV etap edukacyjny (szkoła ponadgimnazjalna), poziom rozszerzony.

Uczestnicy Konkursu powinni wykazać się umiejętnością wykorzystania pojęć i praw fizyki do wyjaśniania procesów i zjawisk w przyrodzie.

Szczegóły dotyczące sposobu prezentacji rozwiązania zadań z fizyki zostały określone i zostaną udostępnione, wraz z zadaniami, w odrębnym pliku dostępnym na Platformie Zdalnej Edukacji Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” w dziedzinie fizyki.

INFORMATYKA

Zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności wymagany od uczestników Konkursu w dziedzinie informatyki w edycji 2018/2019

Uczestników Konkursu w dziedzinie informatyki obowiązuje zakres i poziom wiedzy oraz
umiejętności określony w podstawie programowej dla przedmiotu informatyka, IV etap
edukacyjny (szkoła ponadgimnazjalna), poziom rozszerzony. Uczestnicy Konkursu powinni
wykazać się znajomością pojęć informatycznych oraz prawidłowym ich wykorzystaniem przy rozwiązywaniu zadań. Szczegóły dotyczące sposobu prezentacji rozwiązania zadań
z informatyki zostały określone i zostaną udostępnione wraz z treściami zadań na Platformie Zdalnej Edukacji Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej w dziedzinie informatyki.

MATEMATYKA

Zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności wymagany od uczestników Konkursu w dziedzinie matematyki w edycji 2018/2019

Uczestników Konkursu w dziedzinie Matematyka obowiązuje zakres i poziom wiedzy określony
w podstawie programowej dla przedmiotu Matematyka, IV etap edukacyjny (szkoła ponadgimnazjalna), poziom rozszerzony.

Uczestnicy Konkursu powinni wykazać się znajomością pojęć i twierdzeń matematycznych oraz prawidłowym ich wykorzystaniem przy rozwiązywaniu zadań.

Szczegóły dotyczące sposobu prezentacji rozwiązania zadań z matematyki zostały określone i zostaną udostępnione, wraz z zadaniami, w odrębnym pliku dostępnym na Platformie Zdalnej Edukacji Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” w dziedzinie matematyki.

Matematyka

Edycja 2017/2018

Edycja 2016/2017

Fizyka

Edycja 2017/2018

Edycja 2016/2017

Chemia

Edycja 2017/2018

Informatyka

Edycja 2017/2018

Font Resize
Contrast