Złoty Indeks – Komunikaty

Komunikaty

Komunikaty

KOMUNIKAT

Komitetu głównego Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”
z dnia 18 marca 2019 roku

w sprawie zmiany terminu zakończenia konkursu i uroczystego wręczenia nagród laureatom Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” w edycji 2018/2019

Z przyczyn niezależnych od Organizatorów zaplanowana na dzień 25 marca 2019 roku uroczystość wręczenia nagród laureatom Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” w edycji 2018/2019 odbędzie się 1 kwietnia 2019 roku o godzinie 15.00.


KOMUNIKAT

Komitetu głównego Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”
z dnia 18 marca 2019 roku

W edycji 2018/2019 Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” w dziedzinie CHEMII

Tytuł laureata I stopnia uzyskali:

 • Jakub BIROS
 • Konrad BARNOWSKI
 • Łukasz CZAPURA
 • Jakub ĆWIERTNIA
 • Artur GONSIOR
 • Jakub KAMIŃSKI
 • Weronika ŁUKASZCZYK
 • Michał PIETRAŃCZYK
 • Dorota TALIK
 • Mikołaj TARAPACZ

Tytuł laureata II stopnia uzyskali:

 • Łukasz BIALIC
 • Krzysztof HABDAS
 • Barbara JAROSZ

W edycji 2018/2019 Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” w dziedzinie FIZYKI

Tytuł laureata I stopnia uzyskali:

 • Krzysztof BABICKI
 • Natalia BARTOSIAK
 • Kacper KOZACZKO
 • Jakub KRZUS
 • Mateusz ŁOPACIŃSKI
 • Artur MARKIEL
 • Anna MRUKWA
 • Patryk PASTUSZEK
 • Zuzanna ŚLĘZAK
 • Martyna WOJNAR

Tytuł laureata II stopnia uzyskali:

 • Krzysztof BOCHM
 • Michał GORAWSKI
 • Agnieszka JAŻDŻEWSKA
 • Paweł MAŃKA
 • Maksymilian MARCJASZ-GACH
 • Marta PAWLAS
 • Filip PIĄTKIEWICZ
 • Maciej STANIEC
 • Antoni WĘGLARZ
 • Michał WNĘTRZAK
 • Jakub WRZESZCZ
 • Mateusz ZAGÓRSKI

W edycji 2018/2019 Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” w dziedzinie INFORMATYKI

Tytuł laureata I stopnia uzyskali:

 • Michał ZIELIŃSKI

W edycji 2018/2019 Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” w dziedzinie MATEMATYKI

Tytuł laureata I stopnia uzyskali:

 • Marek BIZOŃ
 • Jakub GEMBICKI
 • Krzysztof HABDAS
 • Adam KOCHAŃSKI
 • Aleksandra LEWANDOWSKA
 • Tomasz MODZELEWSKI
 • Anna MRUKWA
 • Jakub SZYMAŃSKI
 • Filip WIŚNIEWSKI
 • Karol WOLSKI
 • Dawid WOŚ

Tytuł laureata II stopnia uzyskali:

 • Paweł BURY
 • Michał GORAWSKI
 • Rafał KLINOWSKI
 • Marcin ŁUKASIK
 • Artur MARKIEL
 • Łukasz RUSINOWSKI
 • Jakub WISŁA

KOMUNIKAT

Komitetu Głównego Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” z dnia 1 lutego 2019 roku
W edycji 2018/2019 II etap Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” organizowany jest wyłącznie w formie

ZADANIOWEJ

II etap Konkursu w dziedzinie CHEMII odbędzie się 25 lutego 2019 r. o godzinie 9.30

Wydział Chemiczny („Czerwona Chemia”)

ul. ks. M. Strzody 9 w Gliwicach

sala 1

II etap Konkursu w dziedzinie INFORMATYKI odbędzie się 27 lutego 2019 r. o godzinie 16.00

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

ul. Akademicka 16 w Gliwicach

sala 546 (V piętro)

II etap Konkursu w dziedzinie MATEMATYKI odbędzie się 1 marca 2019 r. o godzinie 16.00

Wydział Górnictwa i Geologii

ul. Akademicka 2 w Gliwicach

sala 300

 II etap Konkursu w dziedzinie FIZYKI odbędzie się 2 marca 2019 r. w dwóch obowiązkowych częściach:

o godzinie 10.15-11.45 – zadania obliczeniowe(90 min.)

o godzinie 12.15-13.15 –zadanie doświadczalne(60 min.)

Centrum Nowych Technologii

ul. Konarskiego 22B w Gliwicach

aula B (II piętro)

Osoby zakwalifikowane do II etapu Konkursu powinny przybyć na miejsce na 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia etapu.


KOMUNIKAT

Komitetu Głównego Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” z dnia 1 lutego 2019 roku
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać uczestnicy II etapu Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” w edycji 2018/2019

 1. Każdy zdający powinien mieć długopis (lub pióro) z czarnym lub niebieskim tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – uczestnicy wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
 2. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według dziedzin konkursowych:
Dziedzina  Przybory i materiały pomocnicze  Zapewnia
 Fizyka Linijka
Ekierka
Kątomierz
Cyrkiel
Kalkulator naukowy*
 uczestnik
“Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki”
“Wybrane wzory matematyczne” opracowane przez CKE na potrzeby organizacji matur
organizator
 Matematyka Linijka
Cyrkiel
Kalkulator prosty**
uczestnik
 Chemia Kalkulator naukowy* uczestnik
Układ okresowy pierwiastków organizator
 Informatyka —– ——

* Kalkulator naukowy – jest to kalkulator, który poza prostymi działaniami, umożliwia obliczenie potęg, logarytmów, wartości funkcji trygonometrycznych (sinus, cosinus, tangens) oraz funkcji odwrotnych do nich (arcus sinus, arcus cosinus, arcus tangens). Kalkulator nie może posiadać bezpośredniej ani pośredniej możliwości łączenia z siecią Internet ani z żadną inną siecią telekomunikacyjną.

** Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

3. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.


KOMUNIKAT

Komitetu Głównego Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” z dnia 19 grudnia 2018 roku
Rejestracja do Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”
zostaje przedłużona do dnia 31.12.2018 r.


W edycji 2018/2019 Konkurs „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” organizowany jest w dziedzinach:

 CHEMIA

Zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności wymagany od uczestników Konkursu w dziedzinie Chemii w edycji 2018/2019

Uczestników Konkursu w dziedzinie Chemii obowiązuje zakres i poziom wiedzy określony
w podstawie programowej dla przedmiotu Chemia, IV etap edukacyjny (szkoła ponadgimnazjalna), poziom rozszerzony.

Szczegółowe wytyczne dotyczące rozwiązań zadań etapu I zostaną określone i udostępnione w formie załącznika do zadań.

FIZYKA

Zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności wymagany od uczestników Konkursu w dziedzinie fizyki w edycji 2018/2019

Uczestników Konkursu w dziedzinie Fizyki obowiązuje zakres i poziom wiedzy określony w podstawie programowej dla przedmiotu Fizyka, IV etap edukacyjny (szkoła ponadgimnazjalna), poziom rozszerzony.

Uczestnicy Konkursu powinni wykazać się umiejętnością wykorzystania pojęć i praw fizyki do wyjaśniania procesów i zjawisk w przyrodzie.

Szczegóły dotyczące sposobu prezentacji rozwiązania zadań z fizyki zostały określone i zostaną udostępnione, wraz z zadaniami, w odrębnym pliku dostępnym na Platformie Zdalnej Edukacji Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” w dziedzinie fizyki.

INFORMATYKA

Zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności wymagany od uczestników Konkursu w dziedzinie informatyki w edycji 2018/2019

Uczestników Konkursu w dziedzinie informatyki obowiązuje zakres i poziom wiedzy oraz
umiejętności określony w podstawie programowej dla przedmiotu informatyka, IV etap
edukacyjny (szkoła ponadgimnazjalna), poziom rozszerzony. Uczestnicy Konkursu powinni
wykazać się znajomością pojęć informatycznych oraz prawidłowym ich wykorzystaniem przy rozwiązywaniu zadań. Szczegóły dotyczące sposobu prezentacji rozwiązania zadań
z informatyki zostały określone i zostaną udostępnione wraz z treściami zadań na Platformie Zdalnej Edukacji Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej w dziedzinie informatyki.

MATEMATYKA

Zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności wymagany od uczestników Konkursu w dziedzinie matematyki w edycji 2018/2019

Uczestników Konkursu w dziedzinie Matematyka obowiązuje zakres i poziom wiedzy określony
w podstawie programowej dla przedmiotu Matematyka, IV etap edukacyjny (szkoła ponadgimnazjalna), poziom rozszerzony.

Uczestnicy Konkursu powinni wykazać się znajomością pojęć i twierdzeń matematycznych oraz prawidłowym ich wykorzystaniem przy rozwiązywaniu zadań.

Szczegóły dotyczące sposobu prezentacji rozwiązania zadań z matematyki zostały określone i zostaną udostępnione, wraz z zadaniami, w odrębnym pliku dostępnym na Platformie Zdalnej Edukacji Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” w dziedzinie matematyki.

Matematyka

Edycja 2017/2018

Edycja 2016/2017

Fizyka

Edycja 2017/2018

Edycja 2016/2017

Chemia

Edycja 2017/2018

Informatyka

Edycja 2017/2018

Font Resize
Contrast