Aeronautics and aerospace engineering

studia stacjonarne

Aeronautics and aerospace engineering

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Kontakt:
e-mail: rekrutacja@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

3,5 roku/7 semestrów

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • ścieżki dyplomowania:
  • projektowanie statków powietrznych
  • eksploatacja i konstrukcje silników lotniczych
  • materiałoznawstwo lotnicze
  • logistyka lotnicza

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Absolwenci posiadają specjalistyczną wiedzę inżynierską z zakresu funkcjonowania nowoczesnego przemysłu lotniczego i kosmicznego.
 • Absolwent zna i rozumie przepisy prawne oraz podstawowe mechanizmy ekonomiczne w zakresie studiowanego kierunku.
 • Są zdyscyplinowani, o wysokim stopniu samodzielności i odpowiedzialności oraz przygotowywani do twórczego myślenia i posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu organizacji i projektowania systemów, a także procesów i technologii przemysłu lotniczego i kosmicznego.
 • Absolwenci kierunku inżynieria lotnicza i kosmiczna rozumieją wieloaspektowo sytuację własnego regionu na tle sytuacji krajowej oraz międzynarodowej jak i posiadają umiejętności kompletowania informacji o funkcjonowaniu instytucji, w której są zatrudnieni.
 • Dodatkowo absolwenci tego kierunku znają język obcy na poziomie B2 oraz posiadają umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym, z uwzględnieniem wybranej ścieżki dyplomowania, w tym potrafią komunikować się w języku obcym przy wykorzystaniu różnych mediów.
 • Absolwenci potrafią ponadto dostosowywać się do zmiennego, dynamicznego, elastycznego i międzynarodowego rynku pracy.
 • Absolwenci kierunku inżynieria lotnicza i kosmiczna znajdą zatrudnienie w jednostkach powiązanych z przemysłem lotniczymi kosmicznym w ośrodkach polskich jak i zagranicznych.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,4 × Wgłówny + 0,6 × k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z jednego przedmiotu dodatkowego – matematyka (poziom rozszerzony), biologia, chemia, fizyka, informatyka,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, to do obliczeń przyjmuje się 0 punktów za ten przedmiot.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura, są dostępne na odrębnej stronie.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień I

Forma

stacjonarne

Język

Angielski

Kierunek

Aeronautics and aerospace engineering

Miasto

Katowice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

letnia

Wydział

Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Wydział Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej

Font Resize
Contrast