REKRUTACJA ZIMOWA 2019/2020

kalkulator

Użyj naszego kalkulatora i dowiedz się jaki jest Twój wskaźnik rekrutacyjny

Studia inżynierskie i licencjackie przeznaczone dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości.

Studia magisterskie przeznaczone dla kandydatów, którzy ukończyli co najmniej studia I stopnia.

Jednolite studia magisterskie przeznaczone dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości.

Wspólna Szkoła Doktorska przeznaczona dla kandydatów, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny.

Studia podyplomowe pozwalające na uzyskanie nowych kwalifikacji, przeznaczone dla kandydatów, którzy ukończyli co najmniej studia I stopnia.

WYBIERZ RODZAJ STUDIÓW I PRZEJDŹ DO WYSZUKIWARKI

WYBIERZ RODZAJ STUDIÓW I PRZEJDŹ DO WYSZUKIWARKI

STUDIA
I STOPNIA

Studia inżynierskie i licencjackie przeznaczone dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości.

STUDIA
II STOPNIA

Studia magisterskie przeznaczone dla kandydatów, którzy ukończyli co najmniej studia I stopnia.

STUDIA
DOKTORANCKIE

Studia doktoranckie przeznaczone dla kandydatów, którzy ukończyli studia II stopnia lub jednolite magisterskie.

STUDIA
PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe pozwalające na uzyskanie nowych kwalifikacji, przeznaczone dla kandydatów, którzy ukończyli co najmniej studia I stopnia.

ŻYCIE STUDENCKIE

Studenci pragnący przede wszystkim rozwoju naukowego mają możliwość działać w ponad 170 studenckich kołach naukowych. Warto wymienić choćby takie koła naukowe jak: Silesian Greenpower, Smart Power, High Flyers czy Concrete, których członkowie odnoszą liczne sukcesy na arenach ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Specjalnie z myślą o różnorodnych aktywnościach studentów zostało utworzone Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”, a w nim klub studencki – „Spirala”. W „Mrowisku” znajduje się także siedziba samorządu studenckiego oraz wszystkich organizacji studenckich i kulturalnych, funkcjonujących na Politechnice Śląskiej…

OPINIE STUDENTÓW

 • absolwenci

  Ponad 203,0 tys.

  absolwentów

 • czapka

  Ponad 18,4 tys.

  studentów

 • prowadzacy

  Ponad 140

  profesorów tytularnych

 • kierunki

  Ponad 50

  prowadzonych kierunków studiów

O UCZELNI

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna w regionie i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku, jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Przez 75 lat dotychczasowego funkcjonowania stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą w regionie… 

lewe-skrzydlo

ROZWIŃ SKRZYDŁA

prawe-skrzydlo

Program Mentorski Politechniki Śląskiej

Dedykowany jest – jak sama nazwa wskazuje – najlepszym absolwentom szkół ponadgimnazjalnych, podejmującym studia na Politechnice Śląskiej. Celem programu jest rozwijanie potencjału intelektualnego najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przy jednoczesnym wspieraniu ich rozwoju osobistego oraz przygotowania do podjęcia pierwszego zatrudnienia. Studenci biorący udział w programie mentorskim są objęci jego działaniami przez cały czas trwania studiów I stopnia.

Studenci okazujący zadowolenie i radość
Studenci okazujący zadowolenie i radość

Program Mentorski Politechniki Śląskiej

Dedykowany jest – jak sama nazwa wskazuje – najlepszym absolwentom szkół ponadgimnazjalnych, podejmującym studia na Politechnice Śląskiej. Celem programu jest rozwijanie potencjału intelektualnego najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przy jednoczesnym wspieraniu ich rozwoju osobistego oraz przygotowania do podjęcia pierwszego zatrudnienia. Studenci biorący udział w programie mentorskim są objęci jego działaniami przez cały czas trwania studiów I stopnia.

Font Resize
Contrast