Studia podyplomowe

SZANOWNI PAŃSTWO
Wykaz studiów podyplomowych proponowanych na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 znajduje się poniżej. Rekrutacja trwa.

STUDIA PODYPLOMOWE PLANOWANE DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

Wydział Architektury
Architektura wnętrz i wzornictwo
Grafika
Zarządzanie projektami dla BIM managerów z elementami psychologii biznesu

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Aplikacje mobilne, sieci komputerowe i bazy danych

Wydział Chemiczny
Technologia materiałów wybuchowych

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej
Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie
Przeróbka surowców mineralnych
Rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz przygotowanie dokumentacji do celów prawnych

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Gospodarka odpadami
Postęp techniczny w wodociągach i kanalizacji
Systemy bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę
Systemy ochrony powietrza i zarządzanie środowiskiem

Wydział Mechaniczny Technologiczny
Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych
Inżynieria procesów odlewniczych i obróbki plastycznej
Projektowanie i budowa maszyn
Technologie spawalnicze i kontrola jakości

Wydział Inżynierii Materiałowej
Bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce
Gospodarka obiegu zamkniętego
Inżynieria jakości
Lean Manufacturing
Lider w przemyśle 4.0

Wydział Organizacji i Zarządzania
Bezpieczeństwo i higiena pracy Zabrze/Katowice
Menedżer innowacji
Technologia 5G
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie
Zarządzanie projektem
Zarządzanie własnością intelektualną w organizacjach

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej
Przewoźnik drogowy – logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób
Zasady prowadzenia ruchu kolejowego i systemy sterowania ruchem kolejowym

Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją
Przygotowanie pedagogiczne
Dokształcające studia podyplomowe dla nauczycieli języka angielskiego
Dokształcające studia podyplomowe dla nauczycieli języka niemieckiego
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
Terapia psychomotoryczna

Harmonogram rekrutacji

Wyszukiwarka kierunków studiów podyplomowych

Font Resize
Contrast