• Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

GRAFIKA

Miejsce odbywania się zajęć:

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
Gliwice, ul. Akademicka 7,
tel. 32 237 25 91

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia podyplomowe Grafika mają na celu wykształcenie specjalistów zajmujących się tworzeniem projektów graficznych, zdobycie praktycznych umiejętności w projektowaniu materiałów reklamowych oraz wizualizacji multimedialnych, nauczenie wszystkich etapów kreacji komunikatu wizualnego począwszy od analizy, formułowania założeń projektowych, kończąc na autorskiej realizacji projektu w nowoczesnych programach komputerowych wraz z przygotowaniem i przetwarzaniem wszelkich materiałów do druku (DTP) lub prezentacji (np. strony internetowe). Po ukończeniu studiów absolwenci przygotowani są do podjęcia pracy w działach marketingu, agencjach reklamowych i wydawnictwach oraz instytucjach powiązanych z mediami.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych magisterskich, inżynierskich, licencjackich lub równorzędnym. Stanowiąc rodzaj specjalizacji zawodowej, studia służą podnoszeniu kwalifikacji osób o różnych specjalnościach i stażu zawodowym. Wskazane kursy: rysunek, malarstwo.

PLAN STUDIÓW

  Semestr I Semestr II
W P S L W P S L
Historia projektowania (design) 6       6      
Fotografia i film 11 10            
Analiza i założenia we współczesnym projektowaniu artystycznym i użytkowym         6      
Struktura i metody projektowania 6       6      
Współczesne koncepcje wydawnicze i edytorskie 4   2   4   2  
Portfolio         4   2  
Typografia 3 4     3 4    
Warsztaty komputerowe (nauka i obsługa programów graficznych) 10     22       12
Podstawy grafiki warsztatowej         6     9
Projektowanie plakatu 3 12            
Projektowanie grafiki wydawniczej i prezentacyjnej 3 24     3 14    
Projektowanie identyfikacji wizualnej         6 12    
Praca dyplomowa           21    

WYSOKOŚĆ OPŁATY

4 600 zł (2 300 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w piątki (14.30-19.30) oraz w soboty (9.00-17.30) – 15 zjazdów na semestr.

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Alina Soroka-Kalnik
tel. 32 237 25 91

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Kierunek

Grafika

Miasto

Gliwice

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Architektury

Font Resize
Contrast