• Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

INŻYNIERIA JAKOŚCI

Miejsce odbywania się zajęć:

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej
Katowice, ul. Krasińskiego 8,
tel. 32 603 40 29

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci studiów podyplomowych “Inżynieria jakości” otrzymują uzupełnienie wykształcenia w zakresie nauk technicznych, niezbędne do podjęcia pracy w organizacjach, w tym w przemyśle, w działach: kontroli i badań, planowania jakości, utrzymania produkcji oraz systemów zarządzania jakości w przedsiębiorstwie.

Absolwenci studiów podyplomowych są w szczególności przygotowani do prac w zakresie: planowania jakości, planowania oraz wykonywania kontroli i badań, realizacji produkcji z wykorzystaniem statystycznego sterowania procesami, wdrażania, utrzymania i funkcjonowania, doskonalenia systemu zarządzania jakością (wg. ISO 9001:2015), wykorzystania metod i narzędzi zarządzania jakością, auditowania systemu zarządzania jakością.

Absolwenci najczęściej znajdują zatrudnienie w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją w wybranym zakresie, jednostkach projektowych i doradczych, jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, informatyczna i umiejętności organizacyjne. Słuchacze dodatkowo mają możliwość uzyskania wartościowych na rynku pracy uprawnień zawodowych, w tym potwierdzonych zaświadczeniem: Specjalisty ds. Systemu Zarządzania Jakością, a także certyfikatami jednostki wydanych przez Quality Austria – Polska, tzn. Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością oraz Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Posiadanie tytułu magistra inżyniera, magistra, inżyniera lub licencjata.

PLAN STUDIÓW

Semestr I Semestr II
W Ć L S P W Ć L S P
Systemy Zarządzania Jakością 8 6 8
Audit wewnętrzny 2 6
Narzędzia jakości 4 6 6
Planowanie jakości 8 6 6
Six Sigma i Lean Management 6 8 8
Systemy Zarządzania Energią ISO 50001 2 4
Certyfikacja systemu zarządzania 2 2
Nadzór nad udokumentowaną informacją 2 4
Zarządzanie wiedzą 4 4
Nadzór nad wyposażeniem do kontroli i badań 2 2
Zaawansowane metody i techniki badań 6 6
Kontrola jakości wytwarzania 8 8 6
Zastosowanie statystyki w rozwiązywaniu problemów jakości 10 10
Moduł dyplomowania 10 30

WYSOKOŚĆ OPŁATY

5 800 zł (2 900 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Aleksandra Matera-Świtała
tel. 32 603 40 29

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Kierunek

Inżynieria jakości

Miasto

Katowice

Rekrutacja

Letnia, Zimowa

Wydział

Wydział Inżynierii Materiałowej

Font Resize
Contrast