• Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

INŻYNIERIA PROCESÓW ODLEWNICZYCH
I OBRÓBKI PLASTYCZNEJ

Miejsce odbywania się zajęć:

Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej
Gliwice, ul. Konarskiego 18a,
tel. 32 237 24 20

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów posiada wiedzę o własnościach i strukturze podstawowych materiałów inżynierskich stosowanych w obróbce plastycznej, o zasadach projektowania procesów odlewniczych, a także o kontroli jakości w procesach obróbki cieplnej. Potrafi dokonać wyboru odpowiedniego materiału w zależności od warunków procesu wytwarzania, zaprojektować technologię procesu obróbki plastycznej oraz określić warunki kontroli jakości w procesach obróbki plastycznej/cieplnej i odlewniczych. Ponadto absolwent zdolny jest zaproponować proces technologiczny dla danego wyrobu z uwzględnieniem zastosowanego materiału, a także umie ocenić wpływ parametrów obróbki materiału na jego strukturę oraz własności.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Studia przewidziane są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych i posiadających tytułu zawodowy licencjata, inżyniera, magistra inżyniera, magistra lub równoważny.

PLAN STUDIÓW

Semestr I Semestr II
W P S L W P S L
Technologie obróbki plastycznej metali 9 8
Materiały inżynierskie do obróbki plastycznej 8 8
Technologie procesów obróbki cieplnej 9 8
Technologie procesów odlewniczych 8 8
Metody zarządzania i zintegrowane systemy zarządzania 8 8
Zajęcia projektowe w przedsiębiorstwach 24
Projektowanie procesów technologicznych obróbki plastycznej 9 8
Obróbka cieplna odlewów 8 6
Obróbka cieplna w procesach obróbki plastycznej 8 6
Zarządzanie jakością i ekonomika produkcji 8 6
Kontrola i zapewnienie jakości w procesach obróbki plastycznej i odlewnictwie 8 6
Kontrola i zapewnienie jakości w procesach obróbki cieplnej 8 6
Metody badań jakości i auditing 8 6
Seminarium dyplomowe 25

WYSOKOŚĆ OPŁATY

4 290 zł (2 145 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Katarzyna Tańska
tel. 32 237 24 20

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Kierunek

Inżynieria procesów odlewniczych i obróbki plastycznej

Miasto

Gliwice

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Font Resize
Contrast