• Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

LEAN MANUFACTURING

Miejsce odbywania się zajęć:

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej
Katowice, ul. Krasińskiego 8,
tel. 32 603 40 29

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci studiów podyplomowych „Lean Manufacturing” na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej uzyskują rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę i umiejętności z zakresu koncepcji „odchudzonej” produkcji wdrażanej w przedsiębiorstwach przemysłowych. Absolwent przygotowany jest do wykonywania obowiązków związanych z usprawnianiem procesów i eliminacją marnotrawstwa, bazując na metodach i narzędziach koncepcji Lean. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają absolwentom organizowanie i realizowanie procesów zgodnie z metodyką Lean, dążąc do ich doskonalenia i poprawy wyników przedsiębiorstwa.

Absolwent studiów podyplomowych „Lean Manufacturing” ma wiedzę z zakresu Lean Manufacturing, ze szczególnym uwzględnieniem zasad tej koncepcji, etapów wdrażania w przedsiębiorstwie, identyfikacji strat w procesach oraz metod i narzędzi koncepcji Lean. Absolwent zna pozatechniczne uwarunkowania działalności przedsiębiorstwa, uwzględniając wiedzę na temat kultury organizacyjnej, budowy efektywnych zespołów pracowniczych, a także metod rozwiązywania problemów. Potrafi zastosować narzędzia, metody i techniki koncepcji Lean w przedsiębiorstwie, dokonać analizy podejmowanych działań, rozwiązywać problemy i pracować w zespole. Zdobyte kwalifikacje umożliwią podejmowanie pracy zawodowej między innymi jako lean menedżer odpowiedzialny za wprowadzanie koncepcji odchudzonego zarządzania w przedsiębiorstwie.

Program studiów podyplomowych „Lean Manufacturing” łączy wiedzę z umiejętnościami stosowania metodyki Lean w praktyce. Celem jest oddziaływanie na kompetencje miękkie, niezbędne dla prawidłowego zrozumienia i wdrażania koncepcji Lean oraz kompetencje twarde, tj. narzędzia i metody stosowane w przedsiębiorstwach zarządzanych zgodnie z metodyką Lean.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Posiadanie tytułu magistra, inżyniera, licencjata lub magistra inżyniera.

PLAN STUDIÓW

Semestr I Semestr II
W P Ć S L W P Ć S L
Wprowadzenie do Lean Manufacturing 8
Praca standaryzowana 8 6
Lean Office 8 8
Przywództwo w kulturze Lean 8 8
Efektywne zespoły Lean 8
Problem Solving 8
Mapowanie strumienia wartości VSM 8 8
Warsztaty Kaizen 2 6
5S i zarządzanie wizualne 8 4
Technika szybkiego przezbrajania SMED 2 4
TPM 4 8
Bezpieczeństwo maszyn w przedsiębiorstwie Lean 4 6 8
Zarządzanie procesowe metodami Lean Six Sigma 8
Organizacja szczupłej logistyki wewnętrznej 2 6
Lean Manufacturing – warsztat symulacyjny 8
Ciągłe doskonalenie – gra symulacyjna 8
Moduł dyplomowania 30 10

WYSOKOŚĆ OPŁATY

4 000 zł (2 000 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w piątki po godz. 16 i w soboty.

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Aleksandra Matera-Świtała
tel. 32 603 40 29

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Kierunek

Lean Manufacturing

Miasto

Katowice

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Inżynierii Materiałowej

Font Resize
Contrast