• Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

GOSPODARKA ODPADAMI

Miejsce odbywania się zajęć:

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki  Politechniki Śląskiej
Gliwice, ul. Konarskiego 18,
tel. 32 237 21 04

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Celem studiów podyplomowych Gospodarka odpadami jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej,

a także praktycznej, koniecznej do wykonywania zadań specjalisty w zakresie gospodarki odpadami wrażliwego na zagadnienia ochrony środowiska. W ramach studiów, słuchacze oprócz szczegółowej wiedzy technicznej otrzymają szereg informacji natury prawnej i ekonomicznej. Słuchacze zapoznają się również z praktycznymi aspektami gospodarki odpadami występującymi zarówno w sektorze dużych jak i małych przedsiębiorstw oraz administracji różnych szczebli.

 

Po ukończeniu studiów podyplomowych „Gospodarka odpadami”, absolwent:

  • posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu gospodarki odpadami,
  • zna zasady zrównoważonego rozwoju i rosnącą wagę problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska ze szczególnym uwzględnieniem problematyki odpadowej,
  • posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w działach gospodarki odpadami/ochrony środowiska w przedsiębiorstwach różnych branż, przestrzega zasady hierarchii postępowania z odpadami, Jego działania są nakierowane na unikanie odpadów i ich minimalizację,
  • posiada wiedzę pozwalającą na rozwiązywanie problemów związanych z gospodarką odpadami jakie występują w obszarze działalności jednostek administracji państwowej i samorządowej oraz przedsiębiorstw w tym wskazywania obecnych, najlepszych technologii zagospodarowania odpadów,
  • zna zasady budowy i wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskiem w organizacjach, w tym posiada umiejętności oceny cykli życia produktów przemysłowych,
  • zna zagadnienia techniczne związane z gospodarką odpadami,
  • zna podstawy prawa i zasady ekonomii w zakresie niezbędnym do podejmowania zgodnych z prawem, racjonalnych i efektywnych działań gospodarczych,
  • rozumie rolę zagadnień natury społecznej (w tym m.in. kształtowania właściwych zachowań i przekazywania rzetelnej informacji) we wdrażaniu przyjaznej środowisku, nowoczesnej i efektywnej, systemowej gospodarki odpadami,
  • ma utrwalone nawyki do ustawicznego kształcenia.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Ukończone studia wyższe – licencjackie, magisterskie, inżynierskie, magister-inżynier

PLAN STUDIÓW

W Ć L S P
Prawne i ekonomiczne aspekty gospodarki odpadami 15 2
Zarządzanie gospodarką odpadami w jednostkach samorządu terytorialnego 7
Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie 13 3
Technologie minimalizacji i recykling odpadów, dobre praktyki zagospodarowania
odpadów
18
Zasady postępowania ze szczególnymi rodzajami odpadów 42 4
Termiczne przekształcanie odpadów w aspekcie Gospodarki Obiegu Zamkniętego,
OŹE oraz energetyki
15 1 11
System Zarządzania Środowiskiem w organizacji 8 7
Gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym 19
Analizy środowiskowe i pomiary w ochronie środowiska ze szczególnym
uwzględnieniem procesów zagospodarowania odpadów
4 1 6
Ocena oddziaływania na środowisko 8
Seminarium pracy końcowej / Praca końcowa 6

WYSOKOŚĆ OPŁATY

4 800 zł (2 400 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w piątki po południu oraz w soboty.
Studia hybrydowe (81% zajęć będzie prowadzona w formie hybrydowej, dotyczy wykładów i seminarium)

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Dr inż. Małgorzata Kajda-Szcześniak
tel. 32 237 21 14

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Kierunek

Gospodarka odpadami

Miasto

Gliwice

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Font Resize
Contrast