• Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

ZASADY PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO
I SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

Miejsce odbywania się zajęć:

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej
Katowice, ul. Krasińskiego 8,
tel. 32 603 42 13

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci studiów mają poszerzoną wiedzę na temat funkcjonowania nowoczesnego transportu oraz obszarów z nim powiązanych, trendów rozwojowych w zakresie transportu, a także jego bezpieczeństwa. Słuchacze zapoznawani są z tematyką telekomunikacyjną sieci PKP, poznają podstawy inżynierii ruchu kolejowego oraz sposoby dokonywania pomiarów diagnostyki i eksploatacji urządzeń, uczą się projektować urządzenia ruchu kolejowego, a także poznają budowę i działanie pojazdów szynowych.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Posiadanie tytułu magistra inżyniera, magistra, inżyniera lub licencjata, najlepiej po kierunku transport, elektronika, automatyka lub posiadanie odpowiedniej praktyki w zawodach związanych z przedmiotem studiów.

PLAN STUDIÓW

Semestr I Semestr II
W P S L W P S L
Inżynieria ruchu kolejowego 10 8
Drogi kolejowe 8
Trakcja elektryczna 8
Systemy sterowania ruchem kolejowym 19 10 19 10
Pojazdy szynowe 14
Pomiary, diagnostyka i eksploatacja urządzeń 10 10
Projektowanie urządzeń SRK 10 10
ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R 5 5
Dopuszczenia do eksploatacji w transporcie kolejowym 12
Telematyka w systemach transportowych 4
Sterowniki programowalne 2 6
Telekomunikacja na sieci PKP 5
Seminarium dyplomowe 15

WYSOKOŚĆ OPŁATY

5 000 zł (2 500 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

W soboty 8.30-19.00 z przerwą obiadową ok. 13.00, niedziele 8.30-15.00

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Renata Skowrońska
Tel: 32 603 42 13

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Kierunek

Zasady prowadzenia ruchu kolejowego i systemy sterowania ruchem kolejowym

Miasto

Katowice

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej

Font Resize
Contrast