• Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

CYBERBEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW PRZEMYSŁOWYCH

Miejsce odbywania się zajęć:

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej
Gliwice, ul. Akademicka 2,
tel. 32 237 23 04

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Uczestnik po zakończeniu studiów podyplomowych będzie znał i rozumiał zagadnienia związanie z europejskim i krajowym systemem cyberbezpieczeństwa, a także standaryzacją i certyfikacją rozwiązań teleinformatycznych w zakresie cyberbezpieczeństwa, oraz modelowaniem zagrożeń. Będzie znał również wybrane zagadnienia z zakresu sterowników i sieci przemysłowych oraz układów automatycznego sterowania, w tym robotów. Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę w zakresie: budowy architektury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie produkcyjnym, modelu zachowań oraz określania indywidualnych cech grup APT (Advanced Persistent Threats), bezpieczeństwa aplikacji webowych, infrastruktury sieciowej i systemów przemysłowych. Absolwent będzie znał sposoby zabezpieczania środowiska chmurowego, a także będzie potrafił wdrażać zabezpieczenia chmury obliczeniowej, znając Standardy Cyberbezpieczeństwa Chmur Obliczeniowych. Absolwent będzie również posiadał wiedzę z zakresu gromadzenia materiału dowodowego, znając zasady informatyki śledczej.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Ukończone studia wyższe – licencjackie, magisterskie, inżynierskie, magister-inżynier

PLAN STUDIÓW

W P S L
Europejski i krajowy system cyberbezpieczeństwa 6
Podstawy cyberbezpieczeństwa, modelowanie zagrożeń 6 8
Standaryzacja i certyfikacja cyberbezpieczeństwa 6
Automatyka i sterowanie robotów 8 12
Sterowniki i sieci przemysłowe 8 12
Podstawy programowania i sztucznej inteligencji 8 12
Bezpieczeństwo aplikacji webowych 14 16
Bezpieczeństwo infrastruktury sieciowej 14 16
Bezpieczeństwo systemów przemysłowych 16 16
Bezpieczeństwo chmury obliczeniowej 14 16
Gromadzenie materiałów dowodowych oraz analiza informacji 8 8
Dyplom projektowy 10

WYSOKOŚĆ OPŁATY

10 000 zł (5 000 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się głównie w soboty od godz. 8.00 oraz w wyjątkowych przypadkach w niedziele

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Anna Kukla
tel. 32 237 21 79

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Miasto

Gliwice

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

Kierunek

Cyberbezpieczeństwo systemów przemysłowych

Font Resize
Contrast