• Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

OPROGRAMOWANIE W AUTOMOTIVE DLA
WSPÓŁCZESNEJ MOBILNOŚCI
– CYFRYZACJA W AUTOMOTIVE

Miejsce odbywania się zajęć:

Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej
Gliwice, ul. Konarskiego 18a,
tel. 32 237 24 20

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych „Oprogramowanie w Automotive dla współczesnej mobilności – Cyfryzacja w Automotive” posiądzie wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające poszerzone rozumienie zagadnień branży Automotive, ze szczególnym uwzględnieniem cyfryzacji i oprogramowania współczesnych pojazdów samochodowych. Ukończenie studiów podyplomowych umożliwi rozwój kariery absolwenta w branży Automotive i jest istotnym elementem jej rozwoju w wybranej domenie tej branży. Absolwent posiądzie wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu współczesnego przemysłu motoryzacyjnego w Polsce i na świecie, funkcjonowania nowoczesnych zakładów produkcyjnych w sektorze motoryzacji, w tym zagadnień Przemysłu 4.0, aspektów prawnych i jakości w Automotive, dekarbonizacji i cyfryzacji
w przemyśle motoryzacyjnym, w tym podstawowych zagadnień tworzenia oprogramowania we współczesnych samochodach, systemów jazdy autonomicznej, czy też cyfrowego otoczenia samochodu i współczesnej mobilności.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Kandydatem na studia podyplomowe może być osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie szóstym PRK, uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie). Studia podyplomowe „Oprogramowanie w Automotive dla współczesnej mobilności – Cyfryzacja w Automotive” dedykowane są więc absolwentom studiów magisterskich i licencjackich przygotowującym się do pracy w roli inżynierów oprogramowania, jak i kierowników projektów w branży Automotive.

PLAN STUDIÓW

W Ć L P S K
Przemysł Automotive I 18 4 4
Aspekty regulacyjne, prawne i jakościowe
w branży Automotive
14 4 4
Obiektowy język C/C++
z biblioteką graficzną OpenGL
10 14
Projektowanie układów
i struktur inteligentnych (PBL)
16
Kompetencje społeczne
i praca w zespołach międzynarodowych
4 4
Automotive Software Engineering I 12 12
Automotive System Engineering 8 6 6
Automotive Production Systems 26
Przemysł Automotive II 18
Automotive Software Engineering II 10 8 6
Road Vehicle Automation 20 6 6 4
Cyfrowe Otoczenie Samochodu
i Zagadnienia Współczesnej Mobilności
4
Seminarium dyplomowe 14
Seminarium rzeczywistych procesów w
zakładzie przemysłowym branży Automotive
8

WYSOKOŚĆ OPŁATY

7 500 zł (3 750 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Informacja wkrótce

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Kierownik Studiów Podyplomowych ARiCPP:
prof. dr hab. inż. Jerzy Świder
jerzy.swider@polsl.pl
tel.: 32 237 27 69 oraz 608 552 400

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Miasto

Gliwice

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Kierunek

Automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych

Font Resize
Contrast