• Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

TECHNOLOGIE SPAWALNICZE I KONTROLA JAKOŚCI

Miejsce odbywania się zajęć:

Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej
Gliwice, ul. Konarskiego 18a,
tel. 32 237 24 20

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci studiów podyplomowych: „Technologie spawalnicze i kontrola jakości” posiadają wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii spawalniczych oraz kontroli jakości tych procesów. Absolwenci znają zasady doboru materiałów na konstrukcje spawane, potrafią określić ich spawalność oraz zaproponować technologię łączenia oraz dobór materiałów dodatkowych i parametrów łączenia. Znają zasady projektowania procesu produkcyjnego, metody kontroli jakości złączy spawanych, zgrzewanych lutowanych oraz normy i przepisy do opracowania dokumentacji procesów wytwórczych i kontroli ich jakości. Potrafią opracować dokumentację dotycząca systemów zapewnienia jakości w spawalnictwie zgodnie z obowiązującymi norma międzynarodowymi. Posiadają wiedzę pozwalającą na nadzorowanie procesu produkcyjnego i potrafią reagować na spotykane trudności w fazie produkcyjnej i kontrolnej procesu. Znają zasadę działania urządzeń spawalniczych, potrafią dokonać analizy produkcji pod kątem doboru odpowiedniej technologii i urządzeń pozwalających na uzyskanie odpowiedniego wyniku finansowego analizowanej produkcji. Absolwenci posiadają również wiedzę z zakresu wykorzystania nowoczesnych programów komputerowych pozwalających na wyznaczanie odkształceń i naprężeń spawalniczych oraz prognozowanie zmian strukturalnych w obszarach złączy spawanych co pozwala na znaczne zmniejszenie zakresu prowadzenia badań praktycznych przy opracowywaniu technologii spawalniczych łączenia nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem konstrukcji spawanych z różnych materiałów konstrukcyjnych, a także związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych oraz systemami zapewnienia jakości i kontroli procesów wytwarzania. Mogą również pracować w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz w wielu innych wymagających wiedzy technicznej.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Studia przewidziane są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych i posiadających tytułu zawodowy licencjata, inżyniera, magistra inżyniera, magistra lub równoważny.

PLAN STUDIÓW

Semestr I Semestr II
W P S L W P S L
Metalurgia i materiałoznawstwo spawalnicze 16 4
Urządzenia i stanowiska spawalnicze 8 4
Technologia spawania i cięcia termicznego 20 12
Badania nieniszczące złączy spawanych 18 8
Spawalnicze materiały konstrukcyjne 8
Zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwpożarowe konstrukcji metalowych 8 4
Technologia zgrzewania 6 2
Modelowanie i symulacja komputerowa procesów spawalniczych 6 2
Technologia lutowania 6 4
Badania niszczące złączy spawanych 16 4
Napawanie i natryskiwanie cieplne 10 4
Projektowanie konstrukcji spawanych, zgrzewanych i lutowanych 12
Organizacja kontroli i zapewnienie jakości procesów spawalniczych 8
Normy spawalnicze 6
Projektowanie produkcji spawalniczej 8
Praca końcowa 10

WYSOKOŚĆ OPŁATY

4 000 zł (2 000 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele.

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Katarzyna Przełożny
tel. 32 237 24 21

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Kierunek

Technologie spawalnicze i kontrola jakości

Miasto

Gliwice

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Font Resize
Contrast