• Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

LEADERSHIP & MANAGEMENT PROGRAM

Miejsce odbywania się zajęć:

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
Zabrze, ul. Roosevelta 26-28,
tel. 32 277 73 41

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia podyplomowe „Leadership&Management Program” (LMP) skierowane są do osób zamierzających pełnić funkcje kierownicze, przywódcze. Celem tych studiów jest uzupełnienie i poszerzenie wiedzy głównie w obszarze zarządzania strategicznego i zarządzania kapitałem ludzkim.
Słuchacz studiów podyplomowych po ich ukończeniu ma wiedzę, umiejętnosci i kompetencje z zakresu najnowszych metod i narzędzi zarządzania, w tym zarządzania strategicznego i zarządzania kapitałem ludzkim oraz obszarów pokrewnych. W trakcie realizacji zajęć słuchacz będzie miał możliwość konfrontacji zdobytej wiedzy i kompetencji na zajęciach z praktykami. Dzięki zrealizowanemu programowi studiów słuchacze powinni uzyskać umiejętność z zakresu zarządzanie relacjami, zarządzania różnorodnością, zarządzania zespołami rozproszonymi i zdalnymi, delegowania zgodnego z matrycą celów, strategii negocjacyjnych, coachingowego stylu zarządzania, przywództwa transformacyjnego i sytuacyjnego, modeli i strategii biznesowych i marketingowych, zarządzania ryzykiem.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Studia są przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, posiadających tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra inżyniera, magistra lub tytuł równoważny.

W Ć S
Podstawy zarządzania 10
Zarządzanie kapitałem ludzkim 5 5
Zarządzanie strategiczne 5 5
Zarządzanie ryzykiem 5 5
Zarządzanie procesami i projektami 5 5
Podstawy zrównoważonego rozwoju organizacji 10
Etyka zarządzania 5 5
Podstawy prawa 10
Zarządzanie różnorodnością 10
Komunikowanie w organizacji 5 5
Podstawy negocjacji biznesowych 5 5
Zarządzanie relacjami 10
Kształtowanie odporności psychicznej lidera 10
Zintegrowane modele przywództwa 10
Nowoczesne modele i strategie biznesowe i marketingowe 10
Strategiczna karta wyników 10
Zarządzanie zmianą 10
Teoria i praktyka podejmowania decyzji kierowniczych 5 5
Zarządzanie innowacjami 10
Transformacja cyfrowa firm 10
Seminarium dyplomowe 20

WYSOKOŚĆ OPŁATY

6 500 zł (3 250 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w Zabrzu w trybie stacjonarnym.
Przewiduje się średnio 2 zjazdy w miesiącu; 8-9 zjazdów na semestr; zjazdy: piątek (16.00-19.30) oraz sobota (9.00-15.30).

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Kierownik studiów podyplomowych: |
dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ aleksandra.kuzior@polsl.pl, tel. 32 277 73 23

Andrzej Smogulski
tel. 32 277 73 41
andrzej.smogulski@polsl.pl

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Kierunek

Leadership & Management Program

Miasto

Zabrze

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Organizacji i Zarządzania

Font Resize
Contrast