• Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Miejsce odbywania się zajęć:

Zabrze
Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
ul. Roosevelta 26-28,
tel. 32 277 74 17
tel. 503 179 360

Katowice
ul. Sokolska 26,
tel. 32 277 73 05
tel. 503 179 360

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających spełnienie kryteriów awansu zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r., w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 246, poz. 2468). Ponadto istnieje możliwość potwierdzenia swoich kwalifikacji w zakresie zarządzania BHP w ramach egzaminu organizowanego przez TÜV NORD Polska dla uczestników studiów podyplomowych. Dotyczy to certyfikacji personelu w zakresie specjalisty, pełnomocnika lub audytora wewnętrznego BHP. Studia podyplomowe BHP na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej istnieją nieprzerwanie od 2005 roku.

 

Studia podyplomowe przeznaczone są dla pracowników przedsiębiorstw, administracji samorządowej oraz absolwentów wyższych uczelni zajmujących się lub zamierzających zajmować się w pracy zawodowej problematyką BiHP

 

W trakcie studiów uczestnicy zapoznają się z informacjami ogólnymi dotyczącymi nauki o bezpieczeństwie, z prawnymi uwarunkowaniami zapobiegania zagrożeniom, z metodami analizy i oceny ryzyka, z zasadami wdrażania systemów zarządzania BHP, auditowania oraz pozostałymi wymaganiami związanymi z możliwością uzyskania certyfikatu audytora wewnętrznego, pełnomocnika lub menadżera systemu zarządzania BHP. Ponadto problematyka studiów obejmuje metody badania wypadków i katastrof, choroby zawodowe i ich profilaktyka, koszty bezpieczeństwa, czynnik ludzki w zarządzaniu, ochrona ppoż. oraz przegląd podstawowych informacji niezbędnych w pracy BHP.

 

Absolwenci uzyskają tytuł starszego inspektora ds. BHP, świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych organizowanych przez Politechnikę Śląską . Warunkiem uzyskania powyższego świadectwa jest napisanie pracy końcowej i zdanie egzaminu.


Dodatkowe kwalifikacje:

Absolwenci uzyskają w ramach opłaty za studia:

1. Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych organizowanych przez Politechnikę Śląską, oraz uprawnienia starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Warunkiem uzyskania powyższego świadectwa jest napisanie pracy końcowej i zdanie egzaminu.

2. Zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalenia „Metodyka nauczania w kształceniu zawodowym – bezpieczeństwo i higiena pracy” w ramach kursu prowadzonego przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” Katowice.

3. Dyplom Base Life Support – kurs pierwszej pomocy

W ramach studiów podyplomowych uczestnicy mają możliwość uzyskania certyfikatów kompetencji:

  • Specjalista ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,
  • Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,
  • Auditor Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

wydawanych przez akredytowaną Jednostkę Certyfikującą Osoby TÜV NORD Polska (AC 118). Certyfikaty te uznawane są w krajach Unii Europejskiej.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Posiadanie dyplomu studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich

PLAN STUDIÓW

Semestr I Semestr II
W L S Ć W L S Ć
Wprowadzenie do nauki o bezpieczeństwie 6
Nowoczesne metody szkoleń BHP 20 10
Ocena ryzyka zawodowego 6 2 2
Sytemy informatyczne wspierające służby BHP 2 2
Bezpieczeństwo lokalne i regionalne w świetle poważnych awarii przemysłowych i transportu substancji niebezpiecznych 2 2
Systemy ratownictwa 6 4
Zadania służby BHP w zakresie badania i organizacji pracy 6 2 2
Techniczne bezpieczeństwo pracy 6 4
Wypadki przy pracy 6 2 2
Auditowanie systemów zarządzania BHP 6 4
Systemy zarządzania BHP 15 10
Ergonomia i higiena stanowiska pracy 6 2 2
Humanocentryczne kształtowanie ergonomicznych warunków pracy 2 2
Współczesne problemy pracy służb BHP 6 2 2
Ochrona przeciwpożarowa 4 2
Zaangażowanie czynnika ludzkiego w kształtowanie probezpieczenych postaw i zachowań 6 4
Regulacje prawne z zakresu prawa pracy 4 2
Seminarium dyplomowe 15 10

WYSOKOŚĆ OPŁATY

3 600 zł (1 800 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się zgodnie z rozkładem zajęć w piątki od godz. 16:30 oraz soboty od godz. 9:00

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Jolanta Marciniak – Zabrze
Anna Bartłomiejczyk – Katowice
tel. 32 277 74 17
tel. 32 277 73 05
tel. 503 179 360

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Kierunek

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Miasto

Katowice, Zabrze

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Organizacji i Zarządzania

Font Resize
Contrast