Harmonogram

Studia I stopnia
i jednolite studia magisterskie

Studia II stopnia

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ

na studia I stopnia na kierunek Architektura oraz Architektura wnętrz w semestrze zimowym
roku akademickiego 2019/2020 

 

NABÓR I

06.05.2019 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
24.06.2019 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych oraz wyboru kierunków alternatywnych – dla kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz.

Sprawdziany dla kandydatów

kierunek architektura

26.06.2019 Sprawdzian z uzdolnień artystycznych:

1 zadanie (godz. 9:00);
2 zadanie (godz.13:30).

kierunek architektura wnętrz

27.06.2019 (godz. 9:00) Sprawdzian z uzdolnień artystycznych – etap I.
28.06.2019 (godz. 9:00) Sprawdzian z uzdolnień artystycznych – etap II (dla kandydatów, którzy zaliczyli I etap).
04.07.2019 – 08.07.2019 Postępowanie kwalifikacyjne.
09.07.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

11.07.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
12.07.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie II listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

16.07.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
17.07.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie II listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie III listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie III listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

18.07.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z III listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
19.07.2019 (godz. 15:00) Ogłoszenie III listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

NABÓR II

22.07.2019 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
30.08.2019 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych oraz wyboru kierunków alternatywnych – dla kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz.

Sprawdziany dla kandydatów

kierunek architektura

02.09.2019 Sprawdzian z uzdolnień artystycznych:

1 zadanie (godz. 9:00);
2 zadanie (godz.13:30).

kierunek architektura wnętrz

03.09.2019 (godz. 9:00) Sprawdzian z uzdolnień artystycznych – etap I.
04.09.2019 (godz. 9:00) Sprawdzian z uzdolnień artystycznych – etap II (dla kandydatów, którzy zaliczyli I etap).
09.09.2019 Postępowanie kwalifikacyjne.
10.09.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

12.09.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
13.09.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie II listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

17.09.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
18.09.2019 (godz. 15:00) Ogłoszenie II listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych.

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ

na studia I stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice Śląskiej

 

NABÓR I

06.05.2019 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
07.07.2019 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych i wyboru kierunków studiów.
08.07.2019 Postępowanie kwalifikacyjne.
09.07.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

11.07.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
12.07.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach I listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie II listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

16.07.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
17.07.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach II listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie III listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie III listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

18.07.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z III listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
19.07.2019 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach III listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych.

NABÓR II

22.07.2019 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
08.09.2019 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych i wyboru kierunków studiów.
09.09.2019 Postępowanie kwalifikacyjne.
10.09.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

12.09.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
13.09.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach I listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie II listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

17.09.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
18.09.2019 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach II listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych.

NABÓR III

19.09.2019 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
22.09.2019 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych i wyboru kierunków studiów.
23.09.2019 Postępowanie kwalifikacyjne.
24.09.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

25.09.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
26.09.2019 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ

na studia II stopnia na kierunek Architektura oraz Architektura wnętrz w semestrze zimowym
roku akademickiego 2019/2020

 

NABÓR I
06.05.2019 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
24.06.2019 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych oraz wyboru kierunków alternatywnych – dla kandydatów na kierunek architektura będących absolwentami Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej o specjalizacji budowlano-architektonicznej i w związku z tym zdających sprawdzian z uzdolnień artystycznych.
01.07.2019 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych oraz wyboru kierunków alternatywnych – dla pozostałych kandydatów na kierunek architektura oraz dla wszystkich kandydatów na kierunek architektura wnętrz.
Sprawdziany dla kandydatów na studia na kierunek
architektura
26.06.2019 Sprawdzian z uzdolnień artystycznych dla absolwentów specjalności budowlano-architektonicznej na kierunku budownictwo prowadzonej przez Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej:

1 zadanie (godzina 9:00);

2 zadanie (godzina 13:30).

03.07.2019 (godz. 9:00) Pisemny sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki.

Ocena indywidualnych osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.

architektura wnętrz
03.07.2019 (godz. 9:00) Rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją portfolio.
04.07.2019 – 08.07.2019 Postępowanie kwalifikacyjne.
09.07.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

11.07.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
12.07.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie II listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

16.07.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
17.07.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie II listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie III listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie III listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

18.07.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z III listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
19.07.2019 (godz. 15:00) Ogłoszenie III listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.
NABÓR II
22.07.2019 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
30.08.2019 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych oraz wyboru kierunków alternatywnych – dla kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz.
Sprawdziany dla kandydatów na studia na kierunek
architektura
03.09.2018 Sprawdzian z uzdolnień artystycznych dla absolwentów specjalności budowlano-architektonicznej na kierunku budownictwo prowadzonej przez Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej:

1 zadanie (godzina 9:00);

2 zadanie (godzina 13:30).

05.09.2019 (godz. 9:00) Pisemny sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki.

Ocena indywidualnych osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.

architektura wnętrz
09.09.2019 (godz. 9:00) Rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją portfolio
09.09.2019 Postępowanie kwalifikacyjne.
10.09.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

12.09.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
13.09.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie II listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

17.09.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
18.09.2019 (godz. 15:00) Ogłoszenie II listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych.

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ

na studia II stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice Śląskiej

 

NABÓR I

06.05.2019 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
07.07.2019 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych i wyboru kierunków studiów.
08.07.2019 Postępowanie kwalifikacyjne.
09.07.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

11.07.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
12.07.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach I listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie II listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

16.07.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
17.07.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach II listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie III listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie III listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

18.07.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z III listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
19.07.2019 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach III listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych.

NABÓR II

22.07.2019 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
08.09.2019 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych i wyboru kierunków studiów.
09.09.2019 Postępowanie kwalifikacyjne.
10.09.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

12.09.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
13.09.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach I listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie II listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

17.09.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
18.09.2019 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach II listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych.

NABÓR III

19.09.2019 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
22.09.2019 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych i wyboru kierunków studiów.
23.09.2019 Postępowanie kwalifikacyjne.
24.09.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

25.09.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
26.09.2019 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

HARMONOGRAM REKRUTACJI ZIMOWEJ

na studia II stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice Śląskiej

 

 

NABÓR I

07.01.2020 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
04.02.2020 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych i wyboru kierunków studiów.
05.02.2020 Postępowanie kwalifikacyjne.
06.02.2020 (godz. 12:00) Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

10.02.2020 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
11.02.2020 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy przyjętych i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

NABÓR II

12.02.2020 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
17.02.2020 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych i wyboru kierunków studiów.
18.02.2020 Postępowanie kwalifikacyjne.
19.02.2020 (godz. 12:00) Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

20.02.2020 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
21.02.2020 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy przyjętych i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

NABÓR III

24.02.2020
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
26.02.2020
(godz. 8:00)
Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych i wyboru kierunków studiów.
26.02.2020
(godz. 8:00)

27.02.2020
(godz. 8:00)
Postępowanie kwalifikacyjne.
27.02.2020
(godz. 9:00)
Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

28.02.2020
(godz. 9:00)
Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
28.02.2020
(godz. 14:00)
Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy przyjętych i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.
Wydział Architektury

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ

na studia I stopnia na kierunek Architektura oraz Architektura wnętrz w semestrze zimowym
roku akademickiego 2019/2020 

 

NABÓR I

06.05.2019 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
24.06.2019 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych oraz wyboru kierunków alternatywnych – dla kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz.

Sprawdziany dla kandydatów

kierunek architektura

26.06.2019 Sprawdzian z uzdolnień artystycznych:

1 zadanie (godz. 9:00);
2 zadanie (godz.13:30).

kierunek architektura wnętrz

27.06.2019 (godz. 9:00) Sprawdzian z uzdolnień artystycznych – etap I.
28.06.2019 (godz. 9:00) Sprawdzian z uzdolnień artystycznych – etap II (dla kandydatów, którzy zaliczyli I etap).
04.07.2019 – 08.07.2019 Postępowanie kwalifikacyjne.
09.07.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

11.07.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
12.07.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie II listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

16.07.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
17.07.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie II listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie III listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie III listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

18.07.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z III listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
19.07.2019 (godz. 15:00) Ogłoszenie III listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

NABÓR II

22.07.2019 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
30.08.2019 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych oraz wyboru kierunków alternatywnych – dla kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz.

Sprawdziany dla kandydatów

kierunek architektura

02.09.2019 Sprawdzian z uzdolnień artystycznych:

1 zadanie (godz. 9:00);
2 zadanie (godz.13:30).

kierunek architektura wnętrz

03.09.2019 (godz. 9:00) Sprawdzian z uzdolnień artystycznych – etap I.
04.09.2019 (godz. 9:00) Sprawdzian z uzdolnień artystycznych – etap II (dla kandydatów, którzy zaliczyli I etap).
09.09.2019 Postępowanie kwalifikacyjne.
10.09.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

12.09.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
13.09.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie II listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

17.09.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
18.09.2019 (godz. 15:00) Ogłoszenie II listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych.
Pozostałe wydziały

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ

na studia I stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice Śląskiej

 

NABÓR I

06.05.2019 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
07.07.2019 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych i wyboru kierunków studiów.
08.07.2019 Postępowanie kwalifikacyjne.
09.07.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

11.07.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
12.07.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach I listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie II listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

16.07.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
17.07.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach II listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie III listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie III listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

18.07.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z III listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
19.07.2019 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach III listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych.

NABÓR II

22.07.2019 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
08.09.2019 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych i wyboru kierunków studiów.
09.09.2019 Postępowanie kwalifikacyjne.
10.09.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

12.09.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
13.09.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach I listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie II listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

17.09.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
18.09.2019 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach II listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych.

NABÓR III

19.09.2019 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
22.09.2019 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych i wyboru kierunków studiów.
23.09.2019 Postępowanie kwalifikacyjne.
24.09.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

25.09.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
26.09.2019 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.
Rekrutacja letnia Wydział Architektury

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ

na studia II stopnia na kierunek Architektura oraz Architektura wnętrz w semestrze zimowym
roku akademickiego 2019/2020

 

NABÓR I
06.05.2019 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
24.06.2019 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych oraz wyboru kierunków alternatywnych – dla kandydatów na kierunek architektura będących absolwentami Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej o specjalizacji budowlano-architektonicznej i w związku z tym zdających sprawdzian z uzdolnień artystycznych.
01.07.2019 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych oraz wyboru kierunków alternatywnych – dla pozostałych kandydatów na kierunek architektura oraz dla wszystkich kandydatów na kierunek architektura wnętrz.
Sprawdziany dla kandydatów na studia na kierunek
architektura
26.06.2019 Sprawdzian z uzdolnień artystycznych dla absolwentów specjalności budowlano-architektonicznej na kierunku budownictwo prowadzonej przez Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej:

1 zadanie (godzina 9:00);

2 zadanie (godzina 13:30).

03.07.2019 (godz. 9:00) Pisemny sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki.

Ocena indywidualnych osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.

architektura wnętrz
03.07.2019 (godz. 9:00) Rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją portfolio.
04.07.2019 – 08.07.2019 Postępowanie kwalifikacyjne.
09.07.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

11.07.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
12.07.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie II listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

16.07.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
17.07.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie II listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie III listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie III listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

18.07.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z III listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
19.07.2019 (godz. 15:00) Ogłoszenie III listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.
NABÓR II
22.07.2019 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
30.08.2019 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych oraz wyboru kierunków alternatywnych – dla kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz.
Sprawdziany dla kandydatów na studia na kierunek
architektura
03.09.2018 Sprawdzian z uzdolnień artystycznych dla absolwentów specjalności budowlano-architektonicznej na kierunku budownictwo prowadzonej przez Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej:

1 zadanie (godzina 9:00);

2 zadanie (godzina 13:30).

05.09.2019 (godz. 9:00) Pisemny sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki.

Ocena indywidualnych osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.

architektura wnętrz
09.09.2019 (godz. 9:00) Rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją portfolio
09.09.2019 Postępowanie kwalifikacyjne.
10.09.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

12.09.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
13.09.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie II listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

17.09.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
18.09.2019 (godz. 15:00) Ogłoszenie II listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych.
Rekrutacja letnia Pozostałe wydziały

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ

na studia II stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice Śląskiej

 

NABÓR I

06.05.2019 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
07.07.2019 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych i wyboru kierunków studiów.
08.07.2019 Postępowanie kwalifikacyjne.
09.07.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

11.07.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
12.07.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach I listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie II listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

16.07.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
17.07.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach II listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie III listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie III listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

18.07.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z III listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
19.07.2019 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach III listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych.

NABÓR II

22.07.2019 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
08.09.2019 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych i wyboru kierunków studiów.
09.09.2019 Postępowanie kwalifikacyjne.
10.09.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

12.09.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
13.09.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach I listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie II listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

17.09.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
18.09.2019 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach II listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych.

NABÓR III

19.09.2019 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
22.09.2019 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych i wyboru kierunków studiów.
23.09.2019 Postępowanie kwalifikacyjne.
24.09.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

25.09.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
26.09.2019 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.
Rekrutacja zimowa Pozostałe wydziały

HARMONOGRAM REKRUTACJI ZIMOWEJ

na studia II stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice Śląskiej

 

 

NABÓR I

07.01.2020 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
04.02.2020 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych i wyboru kierunków studiów.
05.02.2020 Postępowanie kwalifikacyjne.
06.02.2020 (godz. 12:00) Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

10.02.2020 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
11.02.2020 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy przyjętych i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

NABÓR II

12.02.2020 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
17.02.2020 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych i wyboru kierunków studiów.
18.02.2020 Postępowanie kwalifikacyjne.
19.02.2020 (godz. 12:00) Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

20.02.2020 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
21.02.2020 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy przyjętych i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

NABÓR III

24.02.2020
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
26.02.2020
(godz. 8:00)
Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych i wyboru kierunków studiów.
26.02.2020
(godz. 8:00)

27.02.2020
(godz. 8:00)
Postępowanie kwalifikacyjne.
27.02.2020
(godz. 9:00)
Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

28.02.2020
(godz. 9:00)
Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
28.02.2020
(godz. 14:00)
Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy przyjętych i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.
Font Resize
Contrast