Harmonogram

Zapraszamy również do zapoznania się z harmonogramem “krok po kroku”.


Studia pierwszego stopnia

Rekrutacja letnia 2022

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ 2022

na studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

Tura 1

25.05.2022
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie rejestracji.
07.07.2022
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
08.07.2022 Księgowanie opłat rekrutacyjnych.
11.07.2022

12.07.2022
Postępowanie kwalifikacyjne.
13.07.2022
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
13.07.2022
(godz. 12:00)

18.07.2022
(godz. 15:00)
Składanie dokumentów w postaci papierowej przez kandydatów zakwalifikowanych.
19.07.2022
(godz. 12:00)
Zakończenie tury.

Tura 2

20.07.2022
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
26.07.2022
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
26.07.2022 Księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
27.07.2022
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
27.07.2022
(godz. 12:00)

28.07.2022
(godz. 17:00)
Składanie dokumentów w postaci papierowej przez kandydatów zakwalifikowanych.
29.07.2022
(godz. 15:00)
Zakończenie tury.

Tura 3

02.08.2022
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
12.09.2022
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
13.09.2022 Księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
14.09.2022
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
14.09.2022
(godz. 12:00)

16.09.2022
(godz. 17:00)
Składanie dokumentów w postaci papierowej przez kandydatów zakwalifikowanych.
19.09.2022
(godz. 12:00)
Zakończenie tury.

Tura 4

20.09.2022
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
22.09.2022
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
23.09.2022 Księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
26.09.2022
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
26.09.2022
(godz. 12:00)

28.09.2022
(godz. 15:00)
Składanie dokumentów w postaci papierowej przez kandydatów zakwalifikowanych.
29.09.2022
(godz. 12:00)
Zakończenie tury.

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ 2022

na studia pierwszego stopnia na kierunkach architektura oraz architektura wnętrz
rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

Tura 1

25.05.2022
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie rejestracji.
24.06.2022
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej – dla kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz.
27.06.2022 Księgowanie opłat rekrutacyjnych.

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku architektura

28.06.2022 Sprawdzian uzdolnień artystycznych:
1. zadanie – godz. 9:00
2. zadanie – godz. 13:30

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku architektura wnętrz

29.06.2022
(godz. 9:00)
Sprawdzian uzdolnień artystycznych – etap I.
30.06.2022
(godz. 9:00)
Sprawdzian uzdolnień artystycznych – etap II.
01.07.2022

12.07.2022
Postępowanie kwalifikacyjne.
13.07.2022
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku I kwalifikacji na kontach kandydatów.
13.07.2022
(godz. 12:00)

18.07.2022

(godz. 15:00)
Składanie dokumentów w postaci papierowej przez kandydatów zakwalifikowanych w I terminie kwalifikacji.
21.07.2022
(godz. 12:00)
Publikacja statusu nieprzyjęcia kandydatów z I kwalifikacji, którzy nie złożyli dokumentów.
Publikacja wyniku II kwalifikacji na kontach kandydatów.
21.07.2022
(godz. 12:00)

25.07.2022

(godz. 15:00)
Składanie dokumentów w postaci papierowej przez kandydatów zakwalifikowanych w II terminie kwalifikacji.
27.07.2022
(godz. 12:00)
Publikacja statusu nieprzyjęcia kandydatów z II kwalifikacji, którzy nie złożyli dokumentów.
Publikacja wyniku III kwalifikacji na kontach kandydatów.
27.07.2022
(godz. 12:00)

28.07.2022

(godz. 17:00)
Składanie dokumentów w postaci papierowej przez kandydatów zakwalifikowanych w III terminie kwalifikacji.
29.07.2022
(godz. 15:00)
Zakończenie tury.

Studia drugiego stopnia

Rekrutacja letnia 2022

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ 2022

na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

Tura 1

25.05.2022
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie rejestracji.
06.09.2022
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu.
07.09.2022
Księgowanie opłat rekrutacyjnych.
08.09.2022

13.09.2022
Postępowanie kwalifikacyjne.
14.09.2022
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
14.09.2022
(godz. 12:00)

16.09.2022
(godz. 17:00)
Składanie dokumentów w postaci papierowej przez kandydatów zakwalifikowanych.
19.09.2022
(godz. 12:00)
Zakończenie tury.

Tura 2

20.09.2022
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
22.09.2022
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu.
23.09.2022
Księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
26.09.2022
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
26.09.2022
(godz. 12:00)

28.09.2022
(godz. 15:00)
Składanie dokumentów w postaci papierowej przez kandydatów zakwalifikowanych.
29.09.2022
(godz. 12:00)
Zakończenie tury.

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ 2022

na studia drugiego stopnia na kierunkach architektura oraz architektura wnętrz
rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

Tura 1

25.05.2022
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie rejestracji.
30.06.2022
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej – dla kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz.
Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu.
01.07.2022 Księgowanie opłat rekrutacyjnych.
04.07.2022
(godz. 9:00)
Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku architektura:

  • sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki,
  • przyjmowanie portfolio,
  • ocena indywidualnych osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.
05.07.2022
(godz. 9:00)
Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku architektura wnętrz – rozmowa kwalifikacyjna wraz z prezentacją portfolio.
06.07.2022

12.07.2022
Postępowanie kwalifikacyjne.
13.07.2022
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku I kwalifikacji na kontach kandydatów.
13.07.2022
(godz. 12:00)

18.07.2022

(godz. 15:00)
Składanie dokumentów w postaci papierowej przez kandydatów zakwalifikowanych w I terminie kwalifikacji.
21.07.2022
(godz. 12:00)
Publikacja statusu nieprzyjęcia kandydatów z I kwalifikacji, którzy nie złożyli dokumentów.
Publikacja wyniku II kwalifikacji na kontach kandydatów.
21.07.2022
(godz. 12:00)

25.07.2022

(godz. 15:00)
Składanie dokumentów w postaci papierowej przez kandydatów zakwalifikowanych w II terminie kwalifikacji.
27.07.2022
(godz. 12:00)
Publikacja statusu nieprzyjęcia kandydatów z II kwalifikacji, którzy nie złożyli dokumentów.
Publikacja wyniku III kwalifikacji na kontach kandydatów.
27.07.2022
(godz. 12:00)

28.07.2022

(godz. 17:00)
Składanie dokumentów w postaci papierowej przez kandydatów zakwalifikowanych w III terminie kwalifikacji.
29.07.2022
(godz. 15:00)
Zakończenie tury.

Tura 2

02.08.2022
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
06.09.2022
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej – dla kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz.
Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu.
07.09.2022 Księgowanie opłat rekrutacyjnych.
09.09.2022
(godz. 9:00)
Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku architektura:

  • sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki,
  • przyjmowanie portfolio,
  • ocena indywidualnych osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.
09.09.2022
(godz. 9:00)
Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku architektura wnętrz – rozmowa kwalifikacyjna wraz z prezentacją portfolio.
12.09.2022

13.09.2022
Postępowanie kwalifikacyjne.
14.09.2022
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
14.09.2022
(godz. 12:00)

16.09.2022

(godz. 17:00)
Składanie dokumentów w postaci papierowej przez kandydatów zakwalifikowanych.
19.09.2022
(godz. 12:00)
Zakończenie tury.

Rekrutacja zimowa 2022

HARMONOGRAM REKRUTACJI ZIMOWEJ 2022

na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

 

NABÓR I

12.01.2022
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie rejestracji.
08.02.2022
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu.
09.02.2022 Księgowanie opłat rekrutacyjnych.
10.02.2022 – 14.02.2022 Postępowanie kwalifikacyjne.
15.02.2022
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
15.02.2022
(godz. 12:00)

19.02.2022
(godz. 12:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
21.02.2022
(godz. 12:00)
Zamknięcie naboru.

NABÓR II

09.02.2022
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
15.02.2022
(godz. 12:00)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu.
16.02.2022 Księgowanie opłat rekrutacyjnych.
17.02.2022 – 21.02.2022 Postępowanie kwalifikacyjne.
22.02.2022
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
22.02.2022
(godz. 12:00)

26.02.2022
(godz. 12:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
28.02.2022
(godz. 12:00)
Zamknięcie naboru.

NABÓR III

16.02.2022
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
22.02.2022
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu.
23.02.2022 Księgowanie opłat rekrutacyjnych.
24.02.2022 – 25.02.2022 Postępowanie kwalifikacyjne.
01.03.2022
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
01.03.2022
(godz. 12:00)

03.03.2022
(godz. 17:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
04.03.2022
(godz. 12:00)
Zamknięcie naboru.

NABÓR IV

23.02.2022
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
01.03.2022
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu.
02.03.2022 Księgowanie opłat rekrutacyjnych.
03.03.2022 – 04.03.2022 Postępowanie kwalifikacyjne.
07.03.2022
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
07.03.2022
(godz. 12:00)

09.03.2022
(godz. 17:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
10.03.2022
(godz. 12:00)
Zamknięcie naboru.

Rozpoczęcie rejestracji na poszczególnych studiach w naborach II-IV jest uzależnione od liczby osób zakwalifikowanych i przyjętych w naborach poprzedzających, a także od liczby wolnych miejsc pozostałych po zamknięciu tych naborów.


Studia pierwszego stopnia
i jednolite studia magisterskie

Studia drugiego stopnia

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ 2021

na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

NABÓR I

19.05.2021
(godz. 12:15)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji.
07.07.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
08.07.2021

09.07.2021
Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
12.07.2021
(godz. 13:30)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
12.07.2021
(godz. 13:30)

17.07.2021
(godz. 12:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
20.07.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku przyjęć na kontach kandydatów.

NABÓR II

21.07.2021
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
26.07.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
26.07.2021 Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
27.07.2021
(godz. 12:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
27.07.2021
(godz. 12:00)

29.07.2021
(godz. 16:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
31.07.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku przyjmowania dokumentów na kontach kandydatów.

NABÓR III

03.08.2021
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
02.09.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
03.09.2021 Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
06.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
06.09.2021
(godz. 12:00)

08.09.2021
(godz. 12:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
09.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku przyjmowania dokumentów na kontach kandydatów.

NABÓR IV

10.09.2021
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
15.09.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
16.09.2021 Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
17.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
17.09.2021
(godz. 12:00)

21.09.2021
(godz. 14:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
23.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku przyjmowania dokumentów na kontach kandydatów.

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ 2021

na studia pierwszego stopnia na kierunkach Architektura oraz Architektura wnętrz
rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022

NABÓR I

19.05.2021
(godz. 12:15)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji.
24.06.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej – dla kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz.
25.06.2021 Księgowanie opłat rekrutacyjnych.

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku Architektura

28.06.2021 Sprawdzian uzdolnień artystycznych:
1. zadanie – godz. 9:00
2. zadanie – godz. 13:30

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku Architektura wnętrz

29.06.2021
(godz. 9:00)
Sprawdzian uzdolnień artystycznych – etap I.
30.06.2021
(godz. 9:00)
Sprawdzian uzdolnień artystycznych – etap II.
06.07.2021

09.07.2021
Postępowanie kwalifikacyjne.
12.07.2021
(godz. 13:30)
Publikacja wyniku I tury kwalifikacji na kontach kandydatów.
12.07.2021
(godz. 13:30)

17.07.2021

(godz. 12:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w I turze.
20.07.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku I tury przyjęć na kontach kandydatów.
Publikacja wyniku II tury kwalifikacji na kontach kandydatów.
21.07.2021
(godz. 12:00)

23.07.2021

(godz. 14:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w II turze.
27.07.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku II tury przyjęć na kontach kandydatów.

NABÓR II

03.08.2021
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
01.09.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej – dla kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz.
02.09.2021 Księgowanie opłat rekrutacyjnych.

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku Architektura

03.09.2021 Sprawdzian uzdolnień artystycznych:
1. zadanie – godz. 9:00
2. zadanie – godz. 13:30

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku Architektura wnętrz

06.09.2021
(godz. 9:00)
Sprawdzian uzdolnień artystycznych – etap I.
07.09.2021
(godz. 9:00)
Sprawdzian uzdolnień artystycznych – etap II.
09.09.2021

16.09.2021
Postępowanie kwalifikacyjne.
17.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
17.09.2021
(godz. 12:00)

21.09.2021

(godz. 14:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
23.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku przyjmowania dokumentów na kontach kandydatów.

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ 2021

na studia drugiego stopnia na kierunkach Architektura oraz Architektura wnętrz
rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022

 

NABÓR I

19.05.2021
(godz. 12:15)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji.
30.06.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej – dla kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz.
01.07.2021 Księgowanie opłat rekrutacyjnych.

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku Architektura

02.07.2021
(godz. 9:00)
Sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki.
Przyjmowanie portfolio.
Ocena indywidualnych osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku Architektura wnętrz

05.07.2021
(godz. 9:00)
Rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją portfolio.
06.07.2021

09.07.2021
Postępowanie kwalifikacyjne.
12.07.2021
(godz. 13:30)
Publikacja wyniku I tury kwalifikacji na kontach kandydatów.
12.07.2021
(godz. 13:30)

17.07.2021

(godz. 12:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w I turze.
20.07.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku I tury przyjęć na kontach kandydatów.
Publikacja wyniku II tury kwalifikacji na kontach kandydatów.
21.07.2021
(godz. 12:00)

23.07.2021

(godz. 14:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w II turze.
27.07.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku II tury przyjęć na kontach kandydatów.

NABÓR II

03.08.2021
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
06.09.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej – dla kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz.
07.09.2021 Księgowanie opłat rekrutacyjnych.

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku Architektura

08.09.2021
(godz. 9:00)
Sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki.
Przyjmowanie portfolio.
Ocena indywidualnych osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku Architektura wnętrz

08.09.2021
(godz. 9:00)
Rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją portfolio.
09.09.2021

16.09.2021
Postępowanie kwalifikacyjne.
17.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
17.09.2021
(godz. 12:00)

21.09.2021

(godz. 14:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
23.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku przyjęć na kontach kandydatów.

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ 2021

na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

NABÓR I

09.06.2021
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
05.07.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
06.07.2021

09.07.2021
Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
12.07.2021
(godz. 13:30)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
12.07.2021
(godz. 13:30)

17.07.2021
(godz. 12:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
20.07.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku przyjęć na kontach kandydatów.

NABÓR II

21.07.2021
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
26.07.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
26.07.2021
Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
27.07.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
27.07.2021
(godz. 12:00)

29.07.2021
(godz. 16:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
31.07.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku przyjęć na kontach kandydatów.

NABÓR III

03.08.2021
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
02.09.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
03.09.2021 Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
06.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
06.09.2021
(godz. 12:00)

08.09.2021
(godz. 12:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
09.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku przyjęć na kontach kandydatów.

NABÓR IV

10.09.2021
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
15.09.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
16.09.2021 Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
17.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
17.09.2021
(godz. 12:00)

21.09.2021
(godz. 14:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
23.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku przyjęć na kontach kandydatów.

HARMONOGRAM REKRUTACJI ZIMOWEJ 2022

na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

NABÓR I

12.01.2022
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
 

 

NABÓR II

 

NABÓR III

 
 
Kierunki studiów

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ 2021

na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

NABÓR I

19.05.2021
(godz. 12:15)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji.
07.07.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
08.07.2021

09.07.2021
Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
12.07.2021
(godz. 13:30)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
12.07.2021
(godz. 13:30)

17.07.2021
(godz. 12:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
20.07.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku przyjęć na kontach kandydatów.

NABÓR II

21.07.2021
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
26.07.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
26.07.2021 Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
27.07.2021
(godz. 12:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
27.07.2021
(godz. 12:00)

29.07.2021
(godz. 16:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
31.07.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku przyjmowania dokumentów na kontach kandydatów.

NABÓR III

03.08.2021
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
02.09.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
03.09.2021 Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
06.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
06.09.2021
(godz. 12:00)

08.09.2021
(godz. 12:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
09.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku przyjmowania dokumentów na kontach kandydatów.

NABÓR IV

10.09.2021
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
15.09.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
16.09.2021 Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
17.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
17.09.2021
(godz. 12:00)

21.09.2021
(godz. 14:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
23.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku przyjmowania dokumentów na kontach kandydatów.
Wydział Architektury

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ 2021

na studia pierwszego stopnia na kierunkach Architektura oraz Architektura wnętrz
rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022

NABÓR I

19.05.2021
(godz. 12:15)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji.
24.06.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej – dla kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz.
25.06.2021 Księgowanie opłat rekrutacyjnych.

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku Architektura

28.06.2021 Sprawdzian uzdolnień artystycznych:
1. zadanie – godz. 9:00
2. zadanie – godz. 13:30

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku Architektura wnętrz

29.06.2021
(godz. 9:00)
Sprawdzian uzdolnień artystycznych – etap I.
30.06.2021
(godz. 9:00)
Sprawdzian uzdolnień artystycznych – etap II.
06.07.2021

09.07.2021
Postępowanie kwalifikacyjne.
12.07.2021
(godz. 13:30)
Publikacja wyniku I tury kwalifikacji na kontach kandydatów.
12.07.2021
(godz. 13:30)

17.07.2021

(godz. 12:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w I turze.
20.07.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku I tury przyjęć na kontach kandydatów.
Publikacja wyniku II tury kwalifikacji na kontach kandydatów.
21.07.2021
(godz. 12:00)

23.07.2021

(godz. 14:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w II turze.
27.07.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku II tury przyjęć na kontach kandydatów.

NABÓR II

03.08.2021
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
01.09.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej – dla kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz.
02.09.2021 Księgowanie opłat rekrutacyjnych.

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku Architektura

03.09.2021 Sprawdzian uzdolnień artystycznych:
1. zadanie – godz. 9:00
2. zadanie – godz. 13:30

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku Architektura wnętrz

06.09.2021
(godz. 9:00)
Sprawdzian uzdolnień artystycznych – etap I.
07.09.2021
(godz. 9:00)
Sprawdzian uzdolnień artystycznych – etap II.
09.09.2021

16.09.2021
Postępowanie kwalifikacyjne.
17.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
17.09.2021
(godz. 12:00)

21.09.2021

(godz. 14:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
23.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku przyjmowania dokumentów na kontach kandydatów.
Rekrutacja letnia Wydział Architektury

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ 2021

na studia drugiego stopnia na kierunkach Architektura oraz Architektura wnętrz
rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022

 

NABÓR I

19.05.2021
(godz. 12:15)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji.
30.06.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej – dla kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz.
01.07.2021 Księgowanie opłat rekrutacyjnych.

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku Architektura

02.07.2021
(godz. 9:00)
Sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki.
Przyjmowanie portfolio.
Ocena indywidualnych osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku Architektura wnętrz

05.07.2021
(godz. 9:00)
Rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją portfolio.
06.07.2021

09.07.2021
Postępowanie kwalifikacyjne.
12.07.2021
(godz. 13:30)
Publikacja wyniku I tury kwalifikacji na kontach kandydatów.
12.07.2021
(godz. 13:30)

17.07.2021

(godz. 12:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w I turze.
20.07.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku I tury przyjęć na kontach kandydatów.
Publikacja wyniku II tury kwalifikacji na kontach kandydatów.
21.07.2021
(godz. 12:00)

23.07.2021

(godz. 14:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w II turze.
27.07.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku II tury przyjęć na kontach kandydatów.

NABÓR II

03.08.2021
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
06.09.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej – dla kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz.
07.09.2021 Księgowanie opłat rekrutacyjnych.

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku Architektura

08.09.2021
(godz. 9:00)
Sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki.
Przyjmowanie portfolio.
Ocena indywidualnych osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku Architektura wnętrz

08.09.2021
(godz. 9:00)
Rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją portfolio.
09.09.2021

16.09.2021
Postępowanie kwalifikacyjne.
17.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
17.09.2021
(godz. 12:00)

21.09.2021

(godz. 14:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
23.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku przyjęć na kontach kandydatów.
Rekrutacja letnia Pozostałe kierunki

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ 2021

na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

NABÓR I

09.06.2021
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
05.07.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
06.07.2021

09.07.2021
Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
12.07.2021
(godz. 13:30)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
12.07.2021
(godz. 13:30)

17.07.2021
(godz. 12:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
20.07.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku przyjęć na kontach kandydatów.

NABÓR II

21.07.2021
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
26.07.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
26.07.2021
Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
27.07.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
27.07.2021
(godz. 12:00)

29.07.2021
(godz. 16:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
31.07.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku przyjęć na kontach kandydatów.

NABÓR III

03.08.2021
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
02.09.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
03.09.2021 Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
06.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
06.09.2021
(godz. 12:00)

08.09.2021
(godz. 12:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
09.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku przyjęć na kontach kandydatów.

NABÓR IV

10.09.2021
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
15.09.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
16.09.2021 Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
17.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
17.09.2021
(godz. 12:00)

21.09.2021
(godz. 14:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
23.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku przyjęć na kontach kandydatów.
Rekrutacja zimowa Pozostałe kierunki

HARMONOGRAM REKRUTACJI ZIMOWEJ 2022

na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

NABÓR I

12.01.2022
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
 

 

NABÓR II

 

NABÓR III

 
 
Font Resize
Contrast