Harmonogram

Studia I stopnia

Studia II stopnia

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ

na studia I stopnia prowadzone na Wydziale Architektury rozpoczynające się w semestrze zimowym
roku akademickiego 2018/2019 

 

NABÓR I

07.05.2018 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
25.06.2018 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych oraz wyboru kierunków alternatywnych – dla kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz.

Sprawdziany dla kandydatów

kierunek architektura

27.06.2018 Sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych:

1 zadanie (godz. 9:00);
2 zadanie (godz.13:30).

kierunek architektura wnętrz

28.06.2018 (godz. 9:00) Sprawdzian z predyspozycji do studiów w zakresie architektury wnętrz – etap I.
29.06.2018 (godz. 9:00) Sprawdzian z predyspozycji do studiów w zakresie architektury wnętrz – etap II (dla kandydatów, którzy zaliczyli I etap).
05.07.2018 – 09.07.2018 Postępowanie kwalifikacyjne.
10.07.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

12.07.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
13.07.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie II listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

17.07.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
18.07.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie II listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie III listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie III listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

19.07.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z III listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
20.07.2018 (godz. 15:00) Ogłoszenie III listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

NABÓR II

23.07.2018 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
02.09.2018 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych oraz wyboru kierunków alternatywnych – dla kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz.

Sprawdziany dla kandydatów

kierunek architektura

03.09.2018 Sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych:

1 zadanie (godz. 9:00);
2 zadanie (godz.13:30).

kierunek architektura wnętrz

04.09.2018 (godz. 9:00) Sprawdzian z predyspozycji do studiów w zakresie architektury wnętrz – etap I.
05.09.2018 (godz. 9:00) Sprawdzian z predyspozycji do studiów w zakresie architektury wnętrz – etap II (dla kandydatów, którzy zaliczyli I etap).
10.09.2018 Postępowanie kwalifikacyjne.
11.09.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

13.09.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
14.09.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie II listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

18.09.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
19.09.2018 (godz. 15:00) Ogłoszenie II listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych.

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ

na studia I stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 na Politechnice Śląskiej

 

NABÓR I

07.05.2018 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
08.07.2018 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych i wyboru kierunków studiów.
09.07.2018 Postępowanie kwalifikacyjne.
10.07.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

12.07.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
13.07.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach I listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie II listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

17.07.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
18.07.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach II listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie III listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie III listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

19.07.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z III listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
20.07.2018 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach III listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych.

NABÓR II

23.07.2018 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
09.09.2018 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych i wyboru kierunków studiów.
10.09.2018 Postępowanie kwalifikacyjne.
11.09.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

13.09.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
14.09.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach I listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie II listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

18.09.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
19.09.2018 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach II listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych.

NABÓR III

20.09.2018 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
23.09.2018 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych i wyboru kierunków studiów.
24.09.2018 Postępowanie kwalifikacyjne.
25.09.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

26.09.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
27.09.2018 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ

na studia II stopnia prowadzone na Wydziale Architektury rozpoczynające się w semestrze zimowym
roku akademickiego 2018/2019

 

NABÓR I
07.05.2018 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
25.06.2018 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych oraz wyboru kierunków alternatywnych – dla kandydatów na kierunek architektura będących absolwentami Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej o specjalizacji budowlano-architektonicznej i w związku z tym zdających sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych.
02.07.2018 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych oraz wyboru kierunków alternatywnych – dla pozostałych kandydatów na kierunek architektura oraz dla wszystkich kandydatów na kierunek architektura wnętrz.
Sprawdziany dla kandydatów na studia na Wydziale Architektury
kierunek architektura
27.06.2018 Sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych dla absolwentów specjalności budowlano-architektonicznej na kierunku budownictwo prowadzonej przez Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej:

1 zadanie (godzina 9:00);

2 zadanie (godzina 13:30).

 

04.07.2018 (godz. 9:00) Pisemny sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki.

Ocena indywidualnych osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.

kierunek architektura wnętrz
04.07.2018 (godz. 9:00) Rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją portfolio.
05.07.2018 – 09.07.2018 Postępowanie kwalifikacyjne.
10.07.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

12.07.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
13.07.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie II listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

17.07.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
18.07.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie II listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie III listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie III listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

19.07.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z III listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
20.07.2018 (godz. 15:00) Ogłoszenie III listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.
NABÓR II
23.07.2018 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
02.09.2018 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych oraz wyboru kierunków alternatywnych – dla kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz.
Sprawdziany dla kandydatów na studia na Wydziale Architektury
kierunek architektura
03.09.2018 Sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych dla absolwentów specjalności budowlano-architektonicznej na kierunku budownictwo prowadzonej przez Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej:

1 zadanie (godzina 9:00);

2 zadanie (godzina 13:30).

 

06.09.2018 (godz. 9:00) Pisemny sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki.

Ocena indywidualnych osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.

kierunek architektura wnętrz
10.09.2018 (godz. 9:00) Rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją portfolio
10.09.2018 Postępowanie kwalifikacyjne.
11.09.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

13.09.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
14.09.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie II listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

18.09.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
19.09.2018 (godz. 15:00) Ogłoszenie II listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ

na studia II stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 na Politechnice Śląskiej

 

NABÓR I

07.05.2018 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
08.07.2018 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych i wyboru kierunków studiów.
09.07.2018 Postępowanie kwalifikacyjne.
10.07.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

12.07.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
13.07.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach I listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie II listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

17.07.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
18.07.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach II listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie III listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie III listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

19.07.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z III listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
20.07.2018 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach III listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych.

NABÓR II

23.07.2018 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
09.09.2018 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych i wyboru kierunków studiów.
10.09.2018 Postępowanie kwalifikacyjne.
11.09.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

13.09.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
14.09.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach I listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie II listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

18.09.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
19.09.2018 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach II listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych.

NABÓR III

20.09.2018 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
23.09.2018 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych i wyboru kierunków studiów.
24.09.2018 Postępowanie kwalifikacyjne.
25.09.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

26.09.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
27.09.2018 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

HARMONOGRAM REKRUTACJI ZIMOWEJ

na studia II stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 na Politechnice Śląskiej

 

 

NABÓR I

03.01.2019 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
05.02.2019 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych i wyboru kierunków studiów.
06.02.2019 Postępowanie kwalifikacyjne.
07.02.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

11.02.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
12.02.2019 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy przyjętych i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

NABÓR II

13.02.2019 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
18.02.2019 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych i wyboru kierunków studiów.
19.02.2019 Postępowanie kwalifikacyjne.
20.02.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

22.02.2019 (godz. 8:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
22.02.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy przyjętych i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

Harmonogram rekrutacji na studia III stopnia w roku akademickiego 2018/2019

 

STUDIA III STOPNIA

NABÓR I

07.05.2018 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
05.09.2018 Ostateczny termin rejestracji dla kandydatów.
07.09.2018 Ostateczny termin dostarczenia dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
10.09.2018 – 11.09.2018 Rozmowy kwalifikacyjne.
12.09.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach list przyjętych na studia.

NABÓR I.I

12.09.2018 (po godz. 15:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na wydziały dysponujące wolnymi miejscami.
16.09.2018 Ostateczny termin rejestracji dla kandydatów.
17.09.2018 Ostateczny termin dostarczenia dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
18.09.2018 Rozmowy kwalifikacyjne.
18.09.2018 (po godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach list przyjętych na studia.

NABÓR II

19.09.2018 Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na wydziały dysponujące wolnymi miejscami.
24.09.2018 Ostateczny termin rejestracji kandydatów.
26.09.2018 Ostateczny termin dostarczenia dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
27.09.2018 Rozmowy kwalifikacyjne.
28.09.2018 (po godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach list przyjętych na studia.

NABÓR III – uzupełniający

04.10.2018 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na wydziałach dysponujących wolnymi miejscami.
22.10.2018 Ostateczny termin rejestracji dla kandydatów.
24.10.2018 Ostateczny termin dostarczenia dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
25.10.2018 Rozmowy kwalifikacyjne.
26.10.2018 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach list przyjętych na studia.

 

Istnieje możliwość przeprowadzenia uzupełniającej rekrutacji na studia doktoranckie w zależności od potrzeb wydziału. Rekrutacja ta ma charakter doraźny i jest przeprowadzana za zgodą Rektora, na wniosek dziekana poparty pozytywną opinią kierownika danych studiów doktoranckich.

Wydział Architektury

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ

na studia I stopnia prowadzone na Wydziale Architektury rozpoczynające się w semestrze zimowym
roku akademickiego 2018/2019 

 

NABÓR I

07.05.2018 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
25.06.2018 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych oraz wyboru kierunków alternatywnych – dla kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz.

Sprawdziany dla kandydatów

kierunek architektura

27.06.2018 Sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych:

1 zadanie (godz. 9:00);
2 zadanie (godz.13:30).

kierunek architektura wnętrz

28.06.2018 (godz. 9:00) Sprawdzian z predyspozycji do studiów w zakresie architektury wnętrz – etap I.
29.06.2018 (godz. 9:00) Sprawdzian z predyspozycji do studiów w zakresie architektury wnętrz – etap II (dla kandydatów, którzy zaliczyli I etap).
05.07.2018 – 09.07.2018 Postępowanie kwalifikacyjne.
10.07.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

12.07.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
13.07.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie II listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

17.07.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
18.07.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie II listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie III listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie III listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

19.07.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z III listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
20.07.2018 (godz. 15:00) Ogłoszenie III listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

NABÓR II

23.07.2018 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
02.09.2018 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych oraz wyboru kierunków alternatywnych – dla kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz.

Sprawdziany dla kandydatów

kierunek architektura

03.09.2018 Sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych:

1 zadanie (godz. 9:00);
2 zadanie (godz.13:30).

kierunek architektura wnętrz

04.09.2018 (godz. 9:00) Sprawdzian z predyspozycji do studiów w zakresie architektury wnętrz – etap I.
05.09.2018 (godz. 9:00) Sprawdzian z predyspozycji do studiów w zakresie architektury wnętrz – etap II (dla kandydatów, którzy zaliczyli I etap).
10.09.2018 Postępowanie kwalifikacyjne.
11.09.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

13.09.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
14.09.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie II listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

18.09.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
19.09.2018 (godz. 15:00) Ogłoszenie II listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych.
Pozostałe wydziały

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ

na studia I stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 na Politechnice Śląskiej

 

NABÓR I

07.05.2018 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
08.07.2018 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych i wyboru kierunków studiów.
09.07.2018 Postępowanie kwalifikacyjne.
10.07.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

12.07.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
13.07.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach I listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie II listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

17.07.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
18.07.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach II listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie III listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie III listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

19.07.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z III listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
20.07.2018 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach III listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych.

NABÓR II

23.07.2018 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
09.09.2018 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych i wyboru kierunków studiów.
10.09.2018 Postępowanie kwalifikacyjne.
11.09.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

13.09.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
14.09.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach I listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie II listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

18.09.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
19.09.2018 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach II listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych.

NABÓR III

20.09.2018 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
23.09.2018 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych i wyboru kierunków studiów.
24.09.2018 Postępowanie kwalifikacyjne.
25.09.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

26.09.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
27.09.2018 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.
Rekrutacja letnia Wydział Architektury

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ

na studia II stopnia prowadzone na Wydziale Architektury rozpoczynające się w semestrze zimowym
roku akademickiego 2018/2019

 

NABÓR I
07.05.2018 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
25.06.2018 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych oraz wyboru kierunków alternatywnych – dla kandydatów na kierunek architektura będących absolwentami Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej o specjalizacji budowlano-architektonicznej i w związku z tym zdających sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych.
02.07.2018 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych oraz wyboru kierunków alternatywnych – dla pozostałych kandydatów na kierunek architektura oraz dla wszystkich kandydatów na kierunek architektura wnętrz.
Sprawdziany dla kandydatów na studia na Wydziale Architektury
kierunek architektura
27.06.2018 Sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych dla absolwentów specjalności budowlano-architektonicznej na kierunku budownictwo prowadzonej przez Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej:

1 zadanie (godzina 9:00);

2 zadanie (godzina 13:30).

 

04.07.2018 (godz. 9:00) Pisemny sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki.

Ocena indywidualnych osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.

kierunek architektura wnętrz
04.07.2018 (godz. 9:00) Rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją portfolio.
05.07.2018 – 09.07.2018 Postępowanie kwalifikacyjne.
10.07.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

12.07.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
13.07.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie II listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

17.07.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
18.07.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie II listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie III listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie III listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

19.07.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z III listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
20.07.2018 (godz. 15:00) Ogłoszenie III listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.
NABÓR II
23.07.2018 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
02.09.2018 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych oraz wyboru kierunków alternatywnych – dla kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz.
Sprawdziany dla kandydatów na studia na Wydziale Architektury
kierunek architektura
03.09.2018 Sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych dla absolwentów specjalności budowlano-architektonicznej na kierunku budownictwo prowadzonej przez Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej:

1 zadanie (godzina 9:00);

2 zadanie (godzina 13:30).

 

06.09.2018 (godz. 9:00) Pisemny sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki.

Ocena indywidualnych osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.

kierunek architektura wnętrz
10.09.2018 (godz. 9:00) Rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją portfolio
10.09.2018 Postępowanie kwalifikacyjne.
11.09.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

13.09.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
14.09.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie II listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

18.09.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
19.09.2018 (godz. 15:00) Ogłoszenie II listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych.
Rekrutacja letnia Pozostałe wydziały

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ

na studia II stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 na Politechnice Śląskiej

 

NABÓR I

07.05.2018 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
08.07.2018 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych i wyboru kierunków studiów.
09.07.2018 Postępowanie kwalifikacyjne.
10.07.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

12.07.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
13.07.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach I listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie II listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

17.07.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
18.07.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach II listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie III listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie III listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

19.07.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z III listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
20.07.2018 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach III listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych.

NABÓR II

23.07.2018 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
09.09.2018 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych i wyboru kierunków studiów.
10.09.2018 Postępowanie kwalifikacyjne.
11.09.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

13.09.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
14.09.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach I listy przyjętych na studia.

Ogłoszenie II listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

18.09.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
19.09.2018 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach II listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych.

NABÓR III

20.09.2018 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
23.09.2018 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych i wyboru kierunków studiów.
24.09.2018 Postępowanie kwalifikacyjne.
25.09.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

26.09.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
27.09.2018 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.
Rekrutacja zimowa Pozostałe wydziały

HARMONOGRAM REKRUTACJI ZIMOWEJ

na studia II stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 na Politechnice Śląskiej

 

 

NABÓR I

03.01.2019 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
05.02.2019 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych i wyboru kierunków studiów.
06.02.2019 Postępowanie kwalifikacyjne.
07.02.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

11.02.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
12.02.2019 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy przyjętych i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

NABÓR II

13.02.2019 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
18.02.2019 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych i wyboru kierunków studiów.
19.02.2019 Postępowanie kwalifikacyjne.
20.02.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

22.02.2019 (godz. 8:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
22.02.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy przyjętych i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.
Studia III stopnia

Harmonogram rekrutacji na studia III stopnia w roku akademickiego 2018/2019

 

STUDIA III STOPNIA

NABÓR I

07.05.2018 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
05.09.2018 Ostateczny termin rejestracji dla kandydatów.
07.09.2018 Ostateczny termin dostarczenia dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
10.09.2018 – 11.09.2018 Rozmowy kwalifikacyjne.
12.09.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach list przyjętych na studia.

NABÓR I.I

12.09.2018 (po godz. 15:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na wydziały dysponujące wolnymi miejscami.
16.09.2018 Ostateczny termin rejestracji dla kandydatów.
17.09.2018 Ostateczny termin dostarczenia dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
18.09.2018 Rozmowy kwalifikacyjne.
18.09.2018 (po godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach list przyjętych na studia.

NABÓR II

19.09.2018 Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na wydziały dysponujące wolnymi miejscami.
24.09.2018 Ostateczny termin rejestracji kandydatów.
26.09.2018 Ostateczny termin dostarczenia dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
27.09.2018 Rozmowy kwalifikacyjne.
28.09.2018 (po godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach list przyjętych na studia.

NABÓR III – uzupełniający

04.10.2018 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na wydziałach dysponujących wolnymi miejscami.
22.10.2018 Ostateczny termin rejestracji dla kandydatów.
24.10.2018 Ostateczny termin dostarczenia dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
25.10.2018 Rozmowy kwalifikacyjne.
26.10.2018 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach list przyjętych na studia.

 

Istnieje możliwość przeprowadzenia uzupełniającej rekrutacji na studia doktoranckie w zależności od potrzeb wydziału. Rekrutacja ta ma charakter doraźny i jest przeprowadzana za zgodą Rektora, na wniosek dziekana poparty pozytywną opinią kierownika danych studiów doktoranckich.

Font Resize
Contrast