Harmonogram

Rekrutacja na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024


Nabór letni 2023

HARMONOGRAM NABORU LETNIEGO 2023

na studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 (kierunki inne niż architektura i architektura wnętrz)

Tura 1

30.05.2023
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie rejestracji.
10.07.2023
(godz. 23:59)
Ostateczny termin rejestracji oraz dokonania zgłoszenia na studia.
11.07.2023
Ostateczny termin wpływu opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy Uczelni.
12.07.2023

13.07.2023
Postępowanie kwalifikacyjne.
14.07.2023
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
14.07.2023
(godz. 12:00)

19.07.2023
(godz. 17:00)
Składanie dokumentów w postaci papierowej przez kandydatów zakwalifikowanych.
20.07.2023
(godz. 10:00)
Rozliczenie tury.

Tura 2

21.07.2023
(godz. 15:00)
Rozpoczęcie rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
24.07.2023
(godz. 23:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
25.07.2023 Ostateczny termin wpływu opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy Uczelni.
Postępowanie kwalifikacyjne.
26.07.2023
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
26.07.2023
(godz. 12:00)

27.07.2023
(godz. 17:00)
Składanie dokumentów w postaci papierowej przez kandydatów zakwalifikowanych.
28.07.2023
(godz. 10:00)
Rozliczenie tury.

Tura 3

28.07.2023
(godz. 15:00)
Rozpoczęcie rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
31.07.2023
(godz. 23:59)
Ostateczny termin rejestracji oraz dokonania zgłoszenia na studia.
01.08.2023 Ostateczny termin wpływu opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy Uczelni.
Postępowanie kwalifikacyjne.
02.08.2023
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
02.08.2023
(godz. 12:00)

03.08.2023
(godz. 15:00)
Składanie dokumentów w postaci papierowej przez kandydatów zakwalifikowanych.
04.08.2023
(godz. 10:00)
Rozliczenie tury.

Tura 4

04.08.2023
(godz. 15:00)
Rozpoczęcie rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
31.08.2023
(godz. 23:59)
Ostateczny termin rejestracji oraz dokonania zgłoszenia na studia.
01.09.2023 Ostateczny termin wpływu opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy Uczelni.
Postępowanie kwalifikacyjne.
04.09.2023
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
04.09.2023
(godz. 12:00)

06.09.2023
(godz. 15:00)
Składanie dokumentów w postaci papierowej przez kandydatów zakwalifikowanych.
07.09.2023
(godz. 10:00)
Rozliczenie tury.

Tura 5

08.09.2023
(godz. 15:00)
Rozpoczęcie rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
11.09.2023
(godz. 23:59)
Ostateczny termin rejestracji oraz dokonania zgłoszenia na studia.
12.09.2023 Ostateczny termin wpływu opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy Uczelni.
Postępowanie kwalifikacyjne.
13.09.2023
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
13.09.2023
(godz. 12:00)

14.09.2023
(godz. 15:00)
Składanie dokumentów w postaci papierowej przez kandydatów zakwalifikowanych.
15.09.2023
(godz. 10:00)
Rozliczenie tury.

Tura 6

15.09.2023
(godz. 15:00)
Rozpoczęcie rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
18.09.2023
(godz. 23:59)
Ostateczny termin rejestracji oraz dokonania zgłoszenia na studia.
19.09.2023 Ostateczny termin wpływu opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy Uczelni.
Postępowanie kwalifikacyjne.
20.09.2023
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
20.09.2023
(godz. 12:00)

21.09.2023
(godz. 15:00)
Składanie dokumentów w postaci papierowej przez kandydatów zakwalifikowanych.
22.09.2023
(godz. 10:00)
Rozliczenie tury.

HARMONOGRAM NABORU LETNIEGO 2023

na studia pierwszego stopnia na kierunkach architektura oraz architektura wnętrz
rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024

Tura 1

30.05.2023
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie rejestracji.
26.06.2023
(godz. 23:59)
Ostateczny termin rejestracji oraz dokonania zgłoszenia na studia – dla kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz.
27.06.2023 Ostateczny termin wpływu opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy Uczelni.

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku architektura

28.06.2023 Sprawdzian uzdolnień artystycznych:
1. zadanie – godz. 9:00
2. zadanie – godz. 13:30

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku architektura wnętrz

29.06.2023
(godz. 9:00)
Sprawdzian uzdolnień artystycznych – etap I.
30.06.2023
(godz. 9:00)
Sprawdzian uzdolnień artystycznych – etap II.
03.07.2023

13.07.2023
Postępowanie kwalifikacyjne.
14.07.2023
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku I kwalifikacji na kontach kandydatów.
14.07.2023
(godz. 12:00)

19.07.2023

(godz. 17:00)
Składanie dokumentów w postaci papierowej przez kandydatów zakwalifikowanych w I terminie kwalifikacji.
20.07.2023
(godz. 10:00)
Publikacja statusu nieprzyjęcia kandydatów z I kwalifikacji, którzy nie złożyli dokumentów.
Publikacja wyniku II kwalifikacji na kontach kandydatów.
20.07.2023
(godz. 10:00)

24.07.2023

(godz. 15:00)
Składanie dokumentów w postaci papierowej przez kandydatów zakwalifikowanych w II terminie kwalifikacji.
26.07.2023
(godz. 12:00)
Publikacja statusu nieprzyjęcia kandydatów z II kwalifikacji, którzy nie złożyli dokumentów.
Publikacja wyniku III kwalifikacji na kontach kandydatów.
26.07.2023
(godz. 12:00)

27.07.2023

(godz. 17:00)
Składanie dokumentów w postaci papierowej przez kandydatów zakwalifikowanych w III terminie kwalifikacji.
28.07.2023
(godz. 10:00)
Publikacja statusu nieprzyjęcia kandydatów z III kwalifikacji, którzy nie złożyli dokumentów.
Publikacja wyniku IV kwalifikacji na kontach kandydatów.
28.07.2023
(godz. 10:00)

31.07.2023

(godz. 15:00)
Składanie dokumentów w postaci papierowej przez kandydatów zakwalifikowanych w IV terminie kwalifikacji.
02.08.2023
(godz. 12:00)
Publikacja statusu nieprzyjęcia kandydatów z IV kwalifikacji, którzy nie złożyli dokumentów.
Publikacja wyniku V kwalifikacji na kontach kandydatów.
02.08.2023
(godz. 12:00)

03.08.2023

(godz. 15:00)
Składanie dokumentów w postaci papierowej przez kandydatów zakwalifikowanych w V terminie kwalifikacji.
04.08.2023
(godz. 10:00)
Zakończenie tury.

W przypadku wolnych miejsc decyzją Centralnej Komisji Rekrutacyjnej mogą zostać przeprowadzone kolejne kwalifikacje na kierunkach architektura oraz architektura wnętrz.

HARMONOGRAM NABORU LETNIEGO 2023

na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 (kierunki inne niż architektura)

Tura 1

30.05.2023
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie rejestracji.
31.08.2023
(godz. 23:59)
Ostateczny termin rejestracji oraz dokonania zgłoszenia na studia.
Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu.
01.09.2023
Ostateczny termin wpływu opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy Uczelni.
Postępowanie kwalifikacyjne.
04.09.2023
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
04.09.2023
(godz. 12:00)

06.09.2023
(godz. 15:00)
Składanie dokumentów w postaci papierowej przez kandydatów zakwalifikowanych.
07.09.2023
(godz. 10:00)
Rozliczenie tury.

Tura 2

08.09.2023
(godz. 15:00)
Rozpoczęcie rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
18.09.2023
(godz. 23:59)
Ostateczny termin rejestracji oraz dokonania zgłoszenia na studia.
Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu.
19.09.2023
Ostateczny termin wpływu opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy Uczelni.
Postępowanie kwalifikacyjne.
20.09.2023
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
20.09.2023
(godz. 12:00)

21.09.2023
(godz. 15:00)
Składanie dokumentów w postaci papierowej przez kandydatów zakwalifikowanych.
22.09.2023
(godz. 10:00)
Rozliczenie tury.

HARMONOGRAM NABORU LETNIEGO 2023

na studia drugiego stopnia na kierunku architektura
rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024

Tura 1

30.05.2023
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie rejestracji.
03.07.2023
(godz. 23:59)
Ostateczny termin rejestracji oraz dokonania zgłoszenia na studia – dla kandydatów na kierunek architektura.
Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu.
04.07.2023 Ostateczny termin wpływu opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy Uczelni.
05.07.2023
(godz. 12:00)
Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku architektura:

  • sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki,
  • przyjmowanie portfolio,
  • ocena osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.
06.07.2023

13.07.2023
Postępowanie kwalifikacyjne.
14.07.2023
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku I kwalifikacji na kontach kandydatów.
14.07.2023
(godz. 12:00)

19.07.2023

(godz. 17:00)
Składanie dokumentów w postaci papierowej przez kandydatów zakwalifikowanych w I terminie kwalifikacji.
20.07.2023
(godz. 10:00)
Publikacja statusu nieprzyjęcia kandydatów z I kwalifikacji, którzy nie złożyli dokumentów.
Publikacja wyniku II kwalifikacji na kontach kandydatów.
20.07.2023
(godz. 10:00)

24.07.2023

(godz. 15:00)
Składanie dokumentów w postaci papierowej przez kandydatów zakwalifikowanych w II terminie kwalifikacji.
26.07.2023
(godz. 12:00)
Publikacja statusu nieprzyjęcia kandydatów z II kwalifikacji, którzy nie złożyli dokumentów.
Publikacja wyniku III kwalifikacji na kontach kandydatów.
26.07.2023
(godz. 12:00)

27.07.2023

(godz. 17:00)
Składanie dokumentów w postaci papierowej przez kandydatów zakwalifikowanych w III terminie kwalifikacji.
28.07.2023
(godz. 10:00)
Publikacja statusu nieprzyjęcia kandydatów z III kwalifikacji, którzy nie złożyli dokumentów.
Publikacja wyniku IV kwalifikacji na kontach kandydatów.
28.07.2023
(godz. 10:00)

31.07.2023

(godz. 15:00)
Składanie dokumentów w postaci papierowej przez kandydatów zakwalifikowanych w IV terminie kwalifikacji.
02.08.2023
(godz. 12:00)
Publikacja statusu nieprzyjęcia kandydatów z IV kwalifikacji, którzy nie złożyli dokumentów.
Publikacja wyniku V kwalifikacji na kontach kandydatów.
02.08.2023
(godz. 12:00)

03.08.2023

(godz. 15:00)
Składanie dokumentów w postaci papierowej przez kandydatów zakwalifikowanych w V terminie kwalifikacji.
04.08.2023
(godz. 10:00)
Zakończenie tury.

Tura 2

04.08.2023
(godz. 15:00)
Rozpoczęcie rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
13.09.2023
(godz. 23:59)
Ostateczny termin rejestracji oraz dokonania zgłoszenia – dla kandydatów na kierunek architektura.
Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu.
14.09.2023 Ostateczny termin wpływu opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy Uczelni.
15.09.2023
(godz. 12:00)
Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku architektura:

  • sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki,
  • przyjmowanie portfolio,
  • ocena osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.
18.09.2023

19.09.2023
Postępowanie kwalifikacyjne.
20.09.2023
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
20.09.2023
(godz. 12:00)

21.09.2023

(godz. 15:00)
Składanie dokumentów w postaci papierowej przez kandydatów zakwalifikowanych.
22.09.2023
(godz. 10:00)
Rozliczenie tury.

Nabór zimowy 2024

HARMONOGRAM NABORU ZIMOWEGO 2024

na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 (kierunki inne niż architektura wnętrz)

 

Tura 1

17.01.2024
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie rejestracji.
05.02.2024
(godz. 23:59)
Ostateczny termin rejestracji oraz dokonania zgłoszenia na studia.
Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie studiów.
06.02.2024 Ostateczny termin wpływu opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy Uczelni.
07.02.2024 – 08.02.2024 Postępowanie kwalifikacyjne.
09.02.2024
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
09.02.2024
(godz. 12:00)

12.02.2024
(godz. 17:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
13.02.2024
(godz. 10:00)
Rozliczenie tury.

Tura 2

13.02.2024
(godz. 15:00)
Rozpoczęcie rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
19.02.2024
(godz. 23:59)
Ostateczny termin rejestracji oraz dokonania zgłoszenia na studia.
Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie studiów.
20.02.2024 Ostateczny termin wpływu opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy Uczelni.
21.02.2024 Postępowanie kwalifikacyjne.
21.02.2024
(godz. 15:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
22.02.2024
(godz. 08:00)

23.02.2024
(godz. 12:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
23.02.2024
(godz. 15:00)
Rozliczenie tury.

HARMONOGRAM NABORU ZIMOWEGO 2024

na studia drugiego stopnia na kierunku architektura wnętrz
rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024

Tura 1

17.01.2024
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie rejestracji.
14.02.2024
(godz. 23:59)
Ostateczny termin rejestracji oraz dokonania zgłoszenia na studia – dla kandydatów na kierunek architektura wnętrz.
Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie studiów.
15.02.2024 Ostateczny termin wpływu opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy Uczelni.
16.02.2024
(godz. 12:00)
Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku architektura wnętrz: rozmowa kwalifikacyjna wraz z prezentacją portfolio.
19.02.2024

20.04.2024
Postępowanie kwalifikacyjne.
21.02.2024
(godz. 15:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
22.02.2024
(godz. 08:00)

23.02.2024

(godz. 12:00)
Składanie dokumentów w postaci papierowej przez kandydatów zakwalifikowanych.
23.02.2024
(godz. 15:00)
Rozliczenie tury.

Studia pierwszego stopnia
i jednolite studia magisterskie

Studia drugiego stopnia

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ 2021

na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

NABÓR I

19.05.2021
(godz. 12:15)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji.
07.07.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
08.07.2021

09.07.2021
Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
12.07.2021
(godz. 13:30)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
12.07.2021
(godz. 13:30)

17.07.2021
(godz. 12:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
20.07.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku przyjęć na kontach kandydatów.

NABÓR II

21.07.2021
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
26.07.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
26.07.2021 Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
27.07.2021
(godz. 12:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
27.07.2021
(godz. 12:00)

29.07.2021
(godz. 16:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
31.07.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku przyjmowania dokumentów na kontach kandydatów.

NABÓR III

03.08.2021
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
02.09.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
03.09.2021 Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
06.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
06.09.2021
(godz. 12:00)

08.09.2021
(godz. 12:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
09.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku przyjmowania dokumentów na kontach kandydatów.

NABÓR IV

10.09.2021
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
15.09.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
16.09.2021 Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
17.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
17.09.2021
(godz. 12:00)

21.09.2021
(godz. 14:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
23.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku przyjmowania dokumentów na kontach kandydatów.

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ 2021

na studia pierwszego stopnia na kierunkach Architektura oraz Architektura wnętrz
rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022

NABÓR I

19.05.2021
(godz. 12:15)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji.
24.06.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej – dla kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz.
25.06.2021 Księgowanie opłat rekrutacyjnych.

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku Architektura

28.06.2021 Sprawdzian uzdolnień artystycznych:
1. zadanie – godz. 9:00
2. zadanie – godz. 13:30

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku Architektura wnętrz

29.06.2021
(godz. 9:00)
Sprawdzian uzdolnień artystycznych – etap I.
30.06.2021
(godz. 9:00)
Sprawdzian uzdolnień artystycznych – etap II.
06.07.2021

09.07.2021
Postępowanie kwalifikacyjne.
12.07.2021
(godz. 13:30)
Publikacja wyniku I tury kwalifikacji na kontach kandydatów.
12.07.2021
(godz. 13:30)

17.07.2021

(godz. 12:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w I turze.
20.07.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku I tury przyjęć na kontach kandydatów.
Publikacja wyniku II tury kwalifikacji na kontach kandydatów.
21.07.2021
(godz. 12:00)

23.07.2021

(godz. 14:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w II turze.
27.07.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku II tury przyjęć na kontach kandydatów.

NABÓR II

03.08.2021
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
01.09.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej – dla kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz.
02.09.2021 Księgowanie opłat rekrutacyjnych.

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku Architektura

03.09.2021 Sprawdzian uzdolnień artystycznych:
1. zadanie – godz. 9:00
2. zadanie – godz. 13:30

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku Architektura wnętrz

06.09.2021
(godz. 9:00)
Sprawdzian uzdolnień artystycznych – etap I.
07.09.2021
(godz. 9:00)
Sprawdzian uzdolnień artystycznych – etap II.
09.09.2021

16.09.2021
Postępowanie kwalifikacyjne.
17.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
17.09.2021
(godz. 12:00)

21.09.2021

(godz. 14:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
23.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku przyjmowania dokumentów na kontach kandydatów.

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ 2021

na studia drugiego stopnia na kierunkach Architektura oraz Architektura wnętrz
rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022

 

NABÓR I

19.05.2021
(godz. 12:15)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji.
30.06.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej – dla kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz.
01.07.2021 Księgowanie opłat rekrutacyjnych.

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku Architektura

02.07.2021
(godz. 9:00)
Sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki.
Przyjmowanie portfolio.
Ocena indywidualnych osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku Architektura wnętrz

05.07.2021
(godz. 9:00)
Rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją portfolio.
06.07.2021

09.07.2021
Postępowanie kwalifikacyjne.
12.07.2021
(godz. 13:30)
Publikacja wyniku I tury kwalifikacji na kontach kandydatów.
12.07.2021
(godz. 13:30)

17.07.2021

(godz. 12:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w I turze.
20.07.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku I tury przyjęć na kontach kandydatów.
Publikacja wyniku II tury kwalifikacji na kontach kandydatów.
21.07.2021
(godz. 12:00)

23.07.2021

(godz. 14:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w II turze.
27.07.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku II tury przyjęć na kontach kandydatów.

NABÓR II

03.08.2021
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
06.09.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej – dla kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz.
07.09.2021 Księgowanie opłat rekrutacyjnych.

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku Architektura

08.09.2021
(godz. 9:00)
Sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki.
Przyjmowanie portfolio.
Ocena indywidualnych osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku Architektura wnętrz

08.09.2021
(godz. 9:00)
Rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją portfolio.
09.09.2021

16.09.2021
Postępowanie kwalifikacyjne.
17.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
17.09.2021
(godz. 12:00)

21.09.2021

(godz. 14:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
23.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku przyjęć na kontach kandydatów.

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ 2021

na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

NABÓR I

09.06.2021
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
05.07.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
06.07.2021

09.07.2021
Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
12.07.2021
(godz. 13:30)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
12.07.2021
(godz. 13:30)

17.07.2021
(godz. 12:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
20.07.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku przyjęć na kontach kandydatów.

NABÓR II

21.07.2021
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
26.07.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
26.07.2021
Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
27.07.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
27.07.2021
(godz. 12:00)

29.07.2021
(godz. 16:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
31.07.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku przyjęć na kontach kandydatów.

NABÓR III

03.08.2021
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
02.09.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
03.09.2021 Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
06.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
06.09.2021
(godz. 12:00)

08.09.2021
(godz. 12:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
09.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku przyjęć na kontach kandydatów.

NABÓR IV

10.09.2021
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
15.09.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
16.09.2021 Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
17.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
17.09.2021
(godz. 12:00)

21.09.2021
(godz. 14:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
23.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku przyjęć na kontach kandydatów.

HARMONOGRAM REKRUTACJI ZIMOWEJ 2022

na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

NABÓR I

12.01.2022
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
 

 

NABÓR II

 

NABÓR III

 
 
Kierunki studiów

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ 2021

na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

NABÓR I

19.05.2021
(godz. 12:15)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji.
07.07.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
08.07.2021

09.07.2021
Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
12.07.2021
(godz. 13:30)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
12.07.2021
(godz. 13:30)

17.07.2021
(godz. 12:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
20.07.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku przyjęć na kontach kandydatów.

NABÓR II

21.07.2021
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
26.07.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
26.07.2021 Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
27.07.2021
(godz. 12:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
27.07.2021
(godz. 12:00)

29.07.2021
(godz. 16:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
31.07.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku przyjmowania dokumentów na kontach kandydatów.

NABÓR III

03.08.2021
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
02.09.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
03.09.2021 Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
06.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
06.09.2021
(godz. 12:00)

08.09.2021
(godz. 12:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
09.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku przyjmowania dokumentów na kontach kandydatów.

NABÓR IV

10.09.2021
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
15.09.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
16.09.2021 Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
17.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
17.09.2021
(godz. 12:00)

21.09.2021
(godz. 14:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
23.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku przyjmowania dokumentów na kontach kandydatów.
Wydział Architektury

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ 2021

na studia pierwszego stopnia na kierunkach Architektura oraz Architektura wnętrz
rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022

NABÓR I

19.05.2021
(godz. 12:15)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji.
24.06.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej – dla kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz.
25.06.2021 Księgowanie opłat rekrutacyjnych.

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku Architektura

28.06.2021 Sprawdzian uzdolnień artystycznych:
1. zadanie – godz. 9:00
2. zadanie – godz. 13:30

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku Architektura wnętrz

29.06.2021
(godz. 9:00)
Sprawdzian uzdolnień artystycznych – etap I.
30.06.2021
(godz. 9:00)
Sprawdzian uzdolnień artystycznych – etap II.
06.07.2021

09.07.2021
Postępowanie kwalifikacyjne.
12.07.2021
(godz. 13:30)
Publikacja wyniku I tury kwalifikacji na kontach kandydatów.
12.07.2021
(godz. 13:30)

17.07.2021

(godz. 12:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w I turze.
20.07.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku I tury przyjęć na kontach kandydatów.
Publikacja wyniku II tury kwalifikacji na kontach kandydatów.
21.07.2021
(godz. 12:00)

23.07.2021

(godz. 14:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w II turze.
27.07.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku II tury przyjęć na kontach kandydatów.

NABÓR II

03.08.2021
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
01.09.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej – dla kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz.
02.09.2021 Księgowanie opłat rekrutacyjnych.

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku Architektura

03.09.2021 Sprawdzian uzdolnień artystycznych:
1. zadanie – godz. 9:00
2. zadanie – godz. 13:30

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku Architektura wnętrz

06.09.2021
(godz. 9:00)
Sprawdzian uzdolnień artystycznych – etap I.
07.09.2021
(godz. 9:00)
Sprawdzian uzdolnień artystycznych – etap II.
09.09.2021

16.09.2021
Postępowanie kwalifikacyjne.
17.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
17.09.2021
(godz. 12:00)

21.09.2021

(godz. 14:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
23.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku przyjmowania dokumentów na kontach kandydatów.
Rekrutacja letnia Wydział Architektury

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ 2021

na studia drugiego stopnia na kierunkach Architektura oraz Architektura wnętrz
rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022

 

NABÓR I

19.05.2021
(godz. 12:15)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji.
30.06.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej – dla kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz.
01.07.2021 Księgowanie opłat rekrutacyjnych.

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku Architektura

02.07.2021
(godz. 9:00)
Sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki.
Przyjmowanie portfolio.
Ocena indywidualnych osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku Architektura wnętrz

05.07.2021
(godz. 9:00)
Rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją portfolio.
06.07.2021

09.07.2021
Postępowanie kwalifikacyjne.
12.07.2021
(godz. 13:30)
Publikacja wyniku I tury kwalifikacji na kontach kandydatów.
12.07.2021
(godz. 13:30)

17.07.2021

(godz. 12:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w I turze.
20.07.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku I tury przyjęć na kontach kandydatów.
Publikacja wyniku II tury kwalifikacji na kontach kandydatów.
21.07.2021
(godz. 12:00)

23.07.2021

(godz. 14:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w II turze.
27.07.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku II tury przyjęć na kontach kandydatów.

NABÓR II

03.08.2021
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
06.09.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej – dla kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz.
07.09.2021 Księgowanie opłat rekrutacyjnych.

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku Architektura

08.09.2021
(godz. 9:00)
Sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki.
Przyjmowanie portfolio.
Ocena indywidualnych osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku Architektura wnętrz

08.09.2021
(godz. 9:00)
Rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją portfolio.
09.09.2021

16.09.2021
Postępowanie kwalifikacyjne.
17.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
17.09.2021
(godz. 12:00)

21.09.2021

(godz. 14:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
23.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku przyjęć na kontach kandydatów.
Rekrutacja letnia Pozostałe kierunki

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ 2021

na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

NABÓR I

09.06.2021
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
05.07.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
06.07.2021

09.07.2021
Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
12.07.2021
(godz. 13:30)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
12.07.2021
(godz. 13:30)

17.07.2021
(godz. 12:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
20.07.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku przyjęć na kontach kandydatów.

NABÓR II

21.07.2021
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
26.07.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia na studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
26.07.2021
Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
27.07.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
27.07.2021
(godz. 12:00)

29.07.2021
(godz. 16:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
31.07.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku przyjęć na kontach kandydatów.

NABÓR III

03.08.2021
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
02.09.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
03.09.2021 Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
06.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
06.09.2021
(godz. 12:00)

08.09.2021
(godz. 12:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
09.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku przyjęć na kontach kandydatów.

NABÓR IV

10.09.2021
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami.
15.09.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, dokonania zgłoszenia studia oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
16.09.2021 Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
17.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku kwalifikacji na kontach kandydatów.
17.09.2021
(godz. 12:00)

21.09.2021
(godz. 14:00)
Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych.
23.09.2021
(godz. 12:00)
Publikacja wyniku przyjęć na kontach kandydatów.
Rekrutacja zimowa Pozostałe kierunki

HARMONOGRAM REKRUTACJI ZIMOWEJ 2022

na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

NABÓR I

12.01.2022
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
 

 

NABÓR II

 

NABÓR III

 
 
Font Resize
Contrast