Harmonogram

Z uwagi na nadzwyczajną sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 trwają prace nad dostosowaniem harmonogramu rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej na rok akademicki 2020/2021. Rekrutacja rozpocznie się 11 maja i potrwa do 15 października 2020 r.

Terminy rekrutacji będą zgodne z harmonogramem przeprowadzenia egzaminu maturalnego. W harmonogramie zostaną uwzględnione zmienione terminy ogłoszenia wyników matury, aby każdy kandydat miał szansę przystąpić do rekrutacji. Szczegółowy harmonogram (w tym terminy egzaminów na kierunki Architektura i Architektura wnętrz) zostanie opublikowany do końca maja 2020 r. Zachęcamy do śledzenia komunikatów na stronie rekrutacyjnej.

Jednocześnie informujemy, że procedura rekrutacji będzie w maksymalnym stopniu przeprowadzana w trybie on-line, w granicach przewidzianych obowiązującymi przepisami. Trwają analizy możliwości przeprowadzenia egzaminów wstępnych na kierunki architektura i architektura wnętrz w formie alternatywnej – np. z użyciem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu egzaminu i jego rejestrację.
W razie problemów kandydaci mogą liczyć na pełne wsparcie pracowników Uczelni. Jednocześnie prosimy o zrozumienie w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji.

Studia pierwszego stopnia
i jednolite studia magisterskie

Studia drugiego stopnia

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ

na studia pierwszego stopnia na kierunkach Architektura oraz Architektura wnętrz
rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021

 

NABÓR I

11.05.2020 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ

na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

 

NABÓR I

11.05.2020 (godz. 12:00)

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ

na studia drugiego stopnia na kierunkach Architektura oraz Architektura wnętrz
rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021

 

NABÓR I
11.05.2020 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
 

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ

na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

 

NABÓR I

11.05.2020 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.

HARMONOGRAM REKRUTACJI ZIMOWEJ

na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

 

 

NABÓR I

07.01.2021 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
Wydział Architektury

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ

na studia pierwszego stopnia na kierunkach Architektura oraz Architektura wnętrz
rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021

 

NABÓR I

11.05.2020 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
Pozostałe kierunki

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ

na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

 

NABÓR I

11.05.2020 (godz. 12:00)
Rekrutacja letnia Wydział Architektury

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ

na studia drugiego stopnia na kierunkach Architektura oraz Architektura wnętrz
rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021

 

NABÓR I
11.05.2020 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
 
Rekrutacja letnia Pozostałe kierunki

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ

na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

 

NABÓR I

11.05.2020 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
Rekrutacja zimowa Pozostałe kierunki

HARMONOGRAM REKRUTACJI ZIMOWEJ

na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

 

 

NABÓR I

07.01.2021 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
Font Resize
Contrast