Harmonogram

Zapraszamy również do zapoznania się z harmonogramem “krok po kroku”.


Szanowni Kandydaci! Wasze zdrowie jest dla nas najważniejsze, dlatego rekrutacja jest w maksymalnym stopniu przeprowadzana w trybie on-line. W trakcie rekrutacji wgrywacie wymagane dokumenty w postaci elektronicznej. Przyjmowanie dokumentów następuje w sposób określony przez Centralną Komisję Rekrutacyjną w drodze komunikatu.

Jeżeli po ukończeniu innej uczelni kandydujecie na studia drugiego stopnia i ze względu na stan epidemii nie mogliście odebrać dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu, możecie wgrać w postaci elektronicznej zaświadczenie o ukończeniu studiów. Zaświadczenie to powinno zawierać: informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów. W takiej sytuacji prosimy również o wgranie zaświadczenia o zaliczonych zajęciach i uzyskanych ocenach końcowych albo zaświadczenia z informacją o ocenie z przebiegu studiów (jest to średnia z wszystkich ocen końcowych ważona liczbą punktów ECTS dla poszczególnych przedmiotów).
W takim przypadku będziecie musieli przedłożyć w Biurze Obsługi Studentów dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem w terminie do 30 dni od dnia ich odebrania.

Studia pierwszego stopnia
i jednolite studia magisterskie

Studia drugiego stopnia

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ

na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

NABÓR I

11.05.2020
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
16.08.2020
(godz. 23:59)
Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłaty rekrutacyjnej oraz wyboru kierunków studiów.
17.08.2020

18.08.2020
Księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
19.08.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku I tury kwalifikacji.
19.08.2020
(godz. 10:00)

26.08.2020
(godz. 12:00)
Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) wymaganych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w I turze kwalifikacji. Uzupełnienie i akceptacja w systemie rekrutacyjnym ankiet osobowych przez kandydatów zakwalifikowanych w I turze kwalifikacji.
31.08.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku I tury przyjmowania dokumentów. Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku II tury kwalifikacji.
31.08.2020
(godz. 10:00)

04.09.2020
(godz. 12:00)
Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skany, zdjęcia) wymaganych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w II turze kwalifikacji. Uzupełnienie i akceptacja w systemie rekrutacyjnym ankiet osobowych przez kandydatów zakwalifikowanych w II turze kwalifikacji.
08.09.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku II tury przyjmowania dokumentów.

NABÓR II

09.09.2020
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
20.09.2020
(godz. 23:59)
Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wyboru kierunków studiów.
21.09.2020

22.09.2020
Księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
23.09.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku kwalifikacji.
23.09.2020
(godz. 10:00)

28.09.2020
(godz. 12:00)
Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) wymaganych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych. Uzupełnienie i akceptacja w systemie rekrutacyjnym ankiet osobowych przez kandydatów zakwalifikowanych.
30.09.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku przyjmowania dokumentów.

NABÓR III

01.10.2020
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
09.10.2020
(godz. 23:59)
Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wyboru kierunków studiów.
10.10.2020 Księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
12.10.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku kwalifikacji.
13.10.2020
(godz. 10:00)

14.10.2020
(godz. 12:00)
Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) wymaganych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych. Uzupełnienie i akceptacja w systemie rekrutacyjnym ankiet osobowych przez kandydatów zakwalifikowanych.
15.10.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku przyjmowania dokumentów.

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ

na studia pierwszego stopnia na kierunkach Architektura oraz Architektura wnętrz
rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021

NABÓR I

11.05.2020
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
30.07.2020
(godz. 23:59)
Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłaty rekrutacyjnej oraz wyboru kierunków alternatywnych – dla kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz.
31.07.2020 Księgowanie opłat rekrutacyjnych.

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku Architektura

03.08.2020 Publikacja szczegółowego tematu zadania plastycznego nr 1 wraz z techniką wykonania: godz. 8:50.
Zadanie plastyczne nr 1 – termin wykonania: godz. 9:00 – 12:00.
Przesyłanie zdjęć zadania plastycznego nr 1 drogą elektroniczną: do godz. 13:00.
Publikacja szczegółowego tematu zadania plastycznego nr 2 wraz z techniką wykonania: godz. 13:50.
Zadanie plastyczne nr 2 – termin wykonania: godz. 14:00 – 17:00.
Przesłanie zdjęć zadania plastycznego nr 2 drogą elektroniczną: do godz. 18:00.

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku Architektura wnętrz

03.08.2020
(godz. 23:59)
Ostateczny termin przesłania portfolio drogą elektroniczną.
04.08.2020 Publikacja szczegółowego tematu zadania kierunkowego graficzno-przestrzennego wraz z techniką wykonania: godz. 8:50.
Zadanie kierunkowe graficzno-przestrzenne – termin wykonania: godz. 9:00 – 12:00.
Przesyłanie zdjęć zadania kierunkowego graficzno-przestrzennego drogą elektroniczną: do godz. 13:00.
Publikacja szczegółowego tematu zadania artystycznego wraz z techniką wykonania: godz. 13:50.
Zadanie artystyczne – termin wykonania: godz. 14:00 – 17:00.
Przesłanie zdjęć zadania artystycznego drogą elektroniczną: do godz. 18:00.
05.08.2020

18.08.2020
Postępowanie kwalifikacyjne.
19.08.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku I tury kwalifikacji.
19.08.2020
(godz. 10:00)

26.08.2020

(godz. 12:00)
Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) wymaganych dokumentów (świadectwa dojrzałości, dyplomu finalisty olimpiady lub laureata konkursu) przez kandydatów zakwalifikowanych w I turze kwalifikacji.
Uzupełnienie i akceptacja w systemie rekrutacyjnym ankiet osobowych przez kandydatów zakwalifikowanych w I turze kwalifikacji.
31.08.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku I tury przyjmowania dokumentów.
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku II tury kwalifikacji.
31.08.2020
(godz. 10:00)

04.09.2020

(godz. 12:00)
Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) wymaganych dokumentów (świadectwa dojrzałości, dyplomu finalisty olimpiady lub laureata konkursu) przez kandydatów zakwalifikowanych w II turze kwalifikacji.
Uzupełnienie i akceptacja w systemie rekrutacyjnym ankiet osobowych przez kandydatów zakwalifikowanych w II turze kwalifikacji.
08.09.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku II tury przyjmowania dokumentów.

NABÓR II

09.09.2020
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
13.09.2020
(godz. 23:59)
Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłaty rekrutacyjnej oraz wyboru kierunków alternatywnych – dla kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz.
14.09.2020 Księgowanie opłat rekrutacyjnych.

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku Architektura

15.09.2020 Publikacja szczegółowego tematu zadania plastycznego nr 1 wraz z techniką wykonania: godz. 8:50.
Zadanie plastyczne nr 1 – termin wykonania: godz. 9:00 – 12:00.
Przesyłanie zdjęć zadania plastycznego nr 1 drogą elektroniczną: do godz. 13:00.
Publikacja szczegółowego tematu zadania plastycznego nr 2 wraz z techniką wykonania: godz. 13:50.
Zadanie plastyczne nr 2 – termin wykonania: godz. 14:00 – 17:00.
Przesłanie zdjęć zadania plastycznego nr 2 drogą elektroniczną: do godz. 18:00.

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku Architektura wnętrz

15.09.2020
(godz. 23:59)
Ostateczny termin przesłania portfolio drogą elektroniczną.
16.09.2020 Publikacja szczegółowego tematu zadania kierunkowego graficzno-przestrzennego wraz z techniką wykonania: godz. 8:50.
Zadanie kierunkowe graficzno-przestrzenne – termin wykonania: godz. 9:00 – 12:00.
Przesyłanie zdjęć zadania kierunkowego graficzno-przestrzennego drogą elektroniczną: do godz. 13:00.
Publikacja szczegółowego tematu zadania artystycznego wraz z techniką wykonania: godz. 13:50.
Zadanie artystyczne – termin wykonania: godz. 14:00 – 17:00.
Przesłanie zdjęć zadania artystycznego drogą elektroniczną: do godz. 18:00.
17.09.2020

22.09.2020
Postępowanie kwalifikacyjne.
23.09.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku kwalifikacji.
23.09.2020
(godz. 10:00)

28.09.2020

(godz. 12:00)
Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) wymaganych dokumentów (świadectwa dojrzałości, dyplomu finalisty olimpiady lub laureata konkursu) przez kandydatów zakwalifikowanych.
Uzupełnienie i akceptacja w systemie rekrutacyjnym ankiet osobowych przez kandydatów zakwalifikowanych.
30.09.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku przyjmowania dokumentów.

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ

na studia drugiego stopnia na kierunkach Architektura oraz Architektura wnętrz
rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021

NABÓR I

11.05.2020
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
08.07.2020
(godz. 23:59)
Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłaty rekrutacyjnej oraz wyboru kierunków alternatywnych – dla kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz. Ostateczny termin przesłania portfolio drogą elektroniczną.
09.07.2020 Księgowanie opłat rekrutacyjnych.
10.07.2020

18.08.2020
Postępowanie kwalifikacyjne.
19.08.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyników I tury kwalifikacji.
19.08.2020
(godz. 10:00)

26.08.2020

(godz. 12:00)
Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) wymaganych dokumentów (dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem) przez kandydatów zakwalifikowanych w I turze kwalifikacji.
Uzupełnienie i akceptacja w systemie rekrutacyjnym ankiet osobowych przez kandydatów zakwalifikowanych w I turze kwalifikacji.
31.08.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku I tury przyjmowania dokumentów.
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku II tury kwalifikacji.
31.08.2020
(godz. 10:00)

04.09.2020

(godz. 12:00)
Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) wymaganych dokumentów (dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem) przez kandydatów zakwalifikowanych w II turze kwalifikacji.
Uzupełnienie i akceptacja w systemie rekrutacyjnym ankiet osobowych przez kandydatów zakwalifikowanych w II turze kwalifikacji.
08.09.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku II tury przyjmowania dokumentów.

NABÓR II

09.09.2020
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
13.09.2020
(godz. 23:59)
Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłaty rekrutacyjnej oraz wyboru kierunków alternatywnych – dla kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz. Ostateczny termin przesłania portfolio drogą elektroniczną.
15.09.2020

22.09.2020
Postępowanie kwalifikacyjne.
23.09.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku kwalifikacji.
23.09.2020
(godz. 10:00)

28.09.2020

(godz. 12:00)
Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) wymaganych dokumentów (dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem) przez kandydatów zakwalifikowanych.
Uzupełnienie i akceptacja w systemie rekrutacyjnym ankiet osobowych przez kandydatów zakwalifikowanych.
30.09.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku przyjmowania dokumentów.

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ

na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

NABÓR I

11.05.2020
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
16.08.2020
(godz. 23:59)
Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłaty rekrutacyjnej oraz wyboru kierunków studiów. Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu.
17.08.2020

18.08.2020
Księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
19.08.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku I tury kwalifikacji.
19.08.2020
(godz. 10:00)

26.08.2020
(godz. 12:00)
Uzupełnienie i akceptacja w systemie rekrutacyjnym ankiet osobowych przez kandydatów zakwalifikowanych w I turze kwalifikacji.
31.08.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku I tury przyjmowania dokumentów. Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku II tury kwalifikacji.
31.08.2020
(godz. 10:00)

04.09.2020
(godz. 12:00)
Uzupełnienie i akceptacja w systemie rekrutacyjnym ankiet osobowych przez kandydatów zakwalifikowanych w II turze kwalifikacji.
08.09.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku II tury przyjmowania dokumentów.

NABÓR II

09.09.2020
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
20.09.2020
(godz. 23:59)
Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wyboru kierunków studiów. Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu.
21.09.2020

22.09.2020
Księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
23.09.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku kwalifikacji.
23.09.2020
(godz. 10:00)

28.09.2020
(godz. 12:00)
Uzupełnienie i akceptacja w systemie rekrutacyjnym ankiet osobowych przez kandydatów zakwalifikowanych.
30.09.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku przyjmowania dokumentów.

NABÓR III

01.10.2020
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
09.10.2020
(godz. 23:59)
Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wyboru kierunków studiów. Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu.
10.10.2020 Księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
12.10.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku kwalifikacji.
13.10.2020
(godz. 10:00)

14.10.2020
(godz. 12:00)
Uzupełnienie i akceptacja w systemie rekrutacyjnym ankiet osobowych przez kandydatów zakwalifikowanych.
15.10.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku przyjmowania dokumentów.

HARMONOGRAM REKRUTACJI ZIMOWEJ

na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

 

 

 

NABÓR I

11.01.2021
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
03.02.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wyboru kierunków studiów. Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu.
03.02.2021

04.02.2021
Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
05.02.2021
(godz. 14:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku kwalifikacji.
05.02.2021
(godz. 14:00)

09.02.2021
(godz. 6:59)
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych.
10.02.2021
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku przyjmowania dokumentów.

NABÓR II

11.02.2021
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
16.02.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wyboru kierunków studiów. Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu.
16.02.2021 Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
18.02.2021
(godz. 14:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku kwalifikacji.
18.02.2021
(godz. 14:00)

19.02.2021
(godz. 6:59)
Weryfikacja przez kandydatów zakwalifikowanych statusu zdjęcia w postaci elektronicznej.
19.02.2021
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku przyjęć.

NABÓR III

19.02.2021
(godz. 15:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
22.02.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wyboru kierunków studiów. Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu.
22.02.2021 Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
23.02.2021
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku kwalifikacji.
23.02.2021
(godz. 10:00)

25.02.2021
(godz. 6:59)
Weryfikacja przez kandydatów zakwalifikowanych statusu zdjęcia w postaci elektronicznej.
26.02.2021
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku przyjęć.

NABÓR IV – uzupełniający

26.02.2021
(godz. 15:15)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
02.03.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wyboru kierunków studiów. Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu.
02.03.2021

04.03.2021
Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
04.03.2021
(godz. 15:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku kwalifikacji.
05.03.2021
(godz. 12:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku przyjęć.

NABÓR V – uzupełniający

22.03.2021
(godz. 7:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
24.03.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wyboru kierunków studiów. Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu.
24.03.2021

25.03.2021
Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
25.03.2021
(godz. 14:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku kwalifikacji i przyjęć.

NABÓR VI – uzupełniający

07.04.2021
(godz. 7:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
08.04.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wyboru kierunków studiów. Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu.
08.04.2021 Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
08.04.2021
(godz. 14:30)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku kwalifikacji i przyjęć.
Kierunki studiów

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ

na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

NABÓR I

11.05.2020
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
16.08.2020
(godz. 23:59)
Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłaty rekrutacyjnej oraz wyboru kierunków studiów.
17.08.2020

18.08.2020
Księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
19.08.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku I tury kwalifikacji.
19.08.2020
(godz. 10:00)

26.08.2020
(godz. 12:00)
Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) wymaganych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w I turze kwalifikacji. Uzupełnienie i akceptacja w systemie rekrutacyjnym ankiet osobowych przez kandydatów zakwalifikowanych w I turze kwalifikacji.
31.08.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku I tury przyjmowania dokumentów. Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku II tury kwalifikacji.
31.08.2020
(godz. 10:00)

04.09.2020
(godz. 12:00)
Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skany, zdjęcia) wymaganych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w II turze kwalifikacji. Uzupełnienie i akceptacja w systemie rekrutacyjnym ankiet osobowych przez kandydatów zakwalifikowanych w II turze kwalifikacji.
08.09.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku II tury przyjmowania dokumentów.

NABÓR II

09.09.2020
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
20.09.2020
(godz. 23:59)
Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wyboru kierunków studiów.
21.09.2020

22.09.2020
Księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
23.09.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku kwalifikacji.
23.09.2020
(godz. 10:00)

28.09.2020
(godz. 12:00)
Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) wymaganych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych. Uzupełnienie i akceptacja w systemie rekrutacyjnym ankiet osobowych przez kandydatów zakwalifikowanych.
30.09.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku przyjmowania dokumentów.

NABÓR III

01.10.2020
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
09.10.2020
(godz. 23:59)
Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wyboru kierunków studiów.
10.10.2020 Księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
12.10.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku kwalifikacji.
13.10.2020
(godz. 10:00)

14.10.2020
(godz. 12:00)
Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) wymaganych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych. Uzupełnienie i akceptacja w systemie rekrutacyjnym ankiet osobowych przez kandydatów zakwalifikowanych.
15.10.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku przyjmowania dokumentów.
Wydział Architektury

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ

na studia pierwszego stopnia na kierunkach Architektura oraz Architektura wnętrz
rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021

NABÓR I

11.05.2020
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
30.07.2020
(godz. 23:59)
Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłaty rekrutacyjnej oraz wyboru kierunków alternatywnych – dla kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz.
31.07.2020 Księgowanie opłat rekrutacyjnych.

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku Architektura

03.08.2020 Publikacja szczegółowego tematu zadania plastycznego nr 1 wraz z techniką wykonania: godz. 8:50.
Zadanie plastyczne nr 1 – termin wykonania: godz. 9:00 – 12:00.
Przesyłanie zdjęć zadania plastycznego nr 1 drogą elektroniczną: do godz. 13:00.
Publikacja szczegółowego tematu zadania plastycznego nr 2 wraz z techniką wykonania: godz. 13:50.
Zadanie plastyczne nr 2 – termin wykonania: godz. 14:00 – 17:00.
Przesłanie zdjęć zadania plastycznego nr 2 drogą elektroniczną: do godz. 18:00.

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku Architektura wnętrz

03.08.2020
(godz. 23:59)
Ostateczny termin przesłania portfolio drogą elektroniczną.
04.08.2020 Publikacja szczegółowego tematu zadania kierunkowego graficzno-przestrzennego wraz z techniką wykonania: godz. 8:50.
Zadanie kierunkowe graficzno-przestrzenne – termin wykonania: godz. 9:00 – 12:00.
Przesyłanie zdjęć zadania kierunkowego graficzno-przestrzennego drogą elektroniczną: do godz. 13:00.
Publikacja szczegółowego tematu zadania artystycznego wraz z techniką wykonania: godz. 13:50.
Zadanie artystyczne – termin wykonania: godz. 14:00 – 17:00.
Przesłanie zdjęć zadania artystycznego drogą elektroniczną: do godz. 18:00.
05.08.2020

18.08.2020
Postępowanie kwalifikacyjne.
19.08.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku I tury kwalifikacji.
19.08.2020
(godz. 10:00)

26.08.2020

(godz. 12:00)
Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) wymaganych dokumentów (świadectwa dojrzałości, dyplomu finalisty olimpiady lub laureata konkursu) przez kandydatów zakwalifikowanych w I turze kwalifikacji.
Uzupełnienie i akceptacja w systemie rekrutacyjnym ankiet osobowych przez kandydatów zakwalifikowanych w I turze kwalifikacji.
31.08.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku I tury przyjmowania dokumentów.
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku II tury kwalifikacji.
31.08.2020
(godz. 10:00)

04.09.2020

(godz. 12:00)
Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) wymaganych dokumentów (świadectwa dojrzałości, dyplomu finalisty olimpiady lub laureata konkursu) przez kandydatów zakwalifikowanych w II turze kwalifikacji.
Uzupełnienie i akceptacja w systemie rekrutacyjnym ankiet osobowych przez kandydatów zakwalifikowanych w II turze kwalifikacji.
08.09.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku II tury przyjmowania dokumentów.

NABÓR II

09.09.2020
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
13.09.2020
(godz. 23:59)
Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłaty rekrutacyjnej oraz wyboru kierunków alternatywnych – dla kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz.
14.09.2020 Księgowanie opłat rekrutacyjnych.

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku Architektura

15.09.2020 Publikacja szczegółowego tematu zadania plastycznego nr 1 wraz z techniką wykonania: godz. 8:50.
Zadanie plastyczne nr 1 – termin wykonania: godz. 9:00 – 12:00.
Przesyłanie zdjęć zadania plastycznego nr 1 drogą elektroniczną: do godz. 13:00.
Publikacja szczegółowego tematu zadania plastycznego nr 2 wraz z techniką wykonania: godz. 13:50.
Zadanie plastyczne nr 2 – termin wykonania: godz. 14:00 – 17:00.
Przesłanie zdjęć zadania plastycznego nr 2 drogą elektroniczną: do godz. 18:00.

Sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na studia na kierunku Architektura wnętrz

15.09.2020
(godz. 23:59)
Ostateczny termin przesłania portfolio drogą elektroniczną.
16.09.2020 Publikacja szczegółowego tematu zadania kierunkowego graficzno-przestrzennego wraz z techniką wykonania: godz. 8:50.
Zadanie kierunkowe graficzno-przestrzenne – termin wykonania: godz. 9:00 – 12:00.
Przesyłanie zdjęć zadania kierunkowego graficzno-przestrzennego drogą elektroniczną: do godz. 13:00.
Publikacja szczegółowego tematu zadania artystycznego wraz z techniką wykonania: godz. 13:50.
Zadanie artystyczne – termin wykonania: godz. 14:00 – 17:00.
Przesłanie zdjęć zadania artystycznego drogą elektroniczną: do godz. 18:00.
17.09.2020

22.09.2020
Postępowanie kwalifikacyjne.
23.09.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku kwalifikacji.
23.09.2020
(godz. 10:00)

28.09.2020

(godz. 12:00)
Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) wymaganych dokumentów (świadectwa dojrzałości, dyplomu finalisty olimpiady lub laureata konkursu) przez kandydatów zakwalifikowanych.
Uzupełnienie i akceptacja w systemie rekrutacyjnym ankiet osobowych przez kandydatów zakwalifikowanych.
30.09.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku przyjmowania dokumentów.
Rekrutacja letnia Wydział Architektury

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ

na studia drugiego stopnia na kierunkach Architektura oraz Architektura wnętrz
rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021

NABÓR I

11.05.2020
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
08.07.2020
(godz. 23:59)
Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłaty rekrutacyjnej oraz wyboru kierunków alternatywnych – dla kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz. Ostateczny termin przesłania portfolio drogą elektroniczną.
09.07.2020 Księgowanie opłat rekrutacyjnych.
10.07.2020

18.08.2020
Postępowanie kwalifikacyjne.
19.08.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyników I tury kwalifikacji.
19.08.2020
(godz. 10:00)

26.08.2020

(godz. 12:00)
Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) wymaganych dokumentów (dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem) przez kandydatów zakwalifikowanych w I turze kwalifikacji.
Uzupełnienie i akceptacja w systemie rekrutacyjnym ankiet osobowych przez kandydatów zakwalifikowanych w I turze kwalifikacji.
31.08.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku I tury przyjmowania dokumentów.
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku II tury kwalifikacji.
31.08.2020
(godz. 10:00)

04.09.2020

(godz. 12:00)
Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) wymaganych dokumentów (dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem) przez kandydatów zakwalifikowanych w II turze kwalifikacji.
Uzupełnienie i akceptacja w systemie rekrutacyjnym ankiet osobowych przez kandydatów zakwalifikowanych w II turze kwalifikacji.
08.09.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku II tury przyjmowania dokumentów.

NABÓR II

09.09.2020
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
13.09.2020
(godz. 23:59)
Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłaty rekrutacyjnej oraz wyboru kierunków alternatywnych – dla kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz. Ostateczny termin przesłania portfolio drogą elektroniczną.
15.09.2020

22.09.2020
Postępowanie kwalifikacyjne.
23.09.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku kwalifikacji.
23.09.2020
(godz. 10:00)

28.09.2020

(godz. 12:00)
Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) wymaganych dokumentów (dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem) przez kandydatów zakwalifikowanych.
Uzupełnienie i akceptacja w systemie rekrutacyjnym ankiet osobowych przez kandydatów zakwalifikowanych.
30.09.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku przyjmowania dokumentów.
Rekrutacja letnia Pozostałe kierunki

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ

na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

NABÓR I

11.05.2020
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
16.08.2020
(godz. 23:59)
Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłaty rekrutacyjnej oraz wyboru kierunków studiów. Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu.
17.08.2020

18.08.2020
Księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
19.08.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku I tury kwalifikacji.
19.08.2020
(godz. 10:00)

26.08.2020
(godz. 12:00)
Uzupełnienie i akceptacja w systemie rekrutacyjnym ankiet osobowych przez kandydatów zakwalifikowanych w I turze kwalifikacji.
31.08.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku I tury przyjmowania dokumentów. Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku II tury kwalifikacji.
31.08.2020
(godz. 10:00)

04.09.2020
(godz. 12:00)
Uzupełnienie i akceptacja w systemie rekrutacyjnym ankiet osobowych przez kandydatów zakwalifikowanych w II turze kwalifikacji.
08.09.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku II tury przyjmowania dokumentów.

NABÓR II

09.09.2020
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
20.09.2020
(godz. 23:59)
Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wyboru kierunków studiów. Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu.
21.09.2020

22.09.2020
Księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
23.09.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku kwalifikacji.
23.09.2020
(godz. 10:00)

28.09.2020
(godz. 12:00)
Uzupełnienie i akceptacja w systemie rekrutacyjnym ankiet osobowych przez kandydatów zakwalifikowanych.
30.09.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku przyjmowania dokumentów.

NABÓR III

01.10.2020
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
09.10.2020
(godz. 23:59)
Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wyboru kierunków studiów. Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu.
10.10.2020 Księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
12.10.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku kwalifikacji.
13.10.2020
(godz. 10:00)

14.10.2020
(godz. 12:00)
Uzupełnienie i akceptacja w systemie rekrutacyjnym ankiet osobowych przez kandydatów zakwalifikowanych.
15.10.2020
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku przyjmowania dokumentów.
Rekrutacja zimowa Pozostałe kierunki

HARMONOGRAM REKRUTACJI ZIMOWEJ

na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

 

 

 

NABÓR I

11.01.2021
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
03.02.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wyboru kierunków studiów. Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu.
03.02.2021

04.02.2021
Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
05.02.2021
(godz. 14:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku kwalifikacji.
05.02.2021
(godz. 14:00)

09.02.2021
(godz. 6:59)
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych.
10.02.2021
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku przyjmowania dokumentów.

NABÓR II

11.02.2021
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
16.02.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wyboru kierunków studiów. Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu.
16.02.2021 Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
18.02.2021
(godz. 14:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku kwalifikacji.
18.02.2021
(godz. 14:00)

19.02.2021
(godz. 6:59)
Weryfikacja przez kandydatów zakwalifikowanych statusu zdjęcia w postaci elektronicznej.
19.02.2021
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku przyjęć.

NABÓR III

19.02.2021
(godz. 15:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
22.02.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wyboru kierunków studiów. Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu.
22.02.2021 Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
23.02.2021
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku kwalifikacji.
23.02.2021
(godz. 10:00)

25.02.2021
(godz. 6:59)
Weryfikacja przez kandydatów zakwalifikowanych statusu zdjęcia w postaci elektronicznej.
26.02.2021
(godz. 10:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku przyjęć.

NABÓR IV – uzupełniający

26.02.2021
(godz. 15:15)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
02.03.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wyboru kierunków studiów. Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu.
02.03.2021

04.03.2021
Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
04.03.2021
(godz. 15:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku kwalifikacji.
05.03.2021
(godz. 12:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku przyjęć.

NABÓR V – uzupełniający

22.03.2021
(godz. 7:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
24.03.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wyboru kierunków studiów. Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu.
24.03.2021

25.03.2021
Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
25.03.2021
(godz. 14:00)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku kwalifikacji i przyjęć.

NABÓR VI – uzupełniający

07.04.2021
(godz. 7:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
08.04.2021
(godz. 6:59)
Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wyboru kierunków studiów. Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu.
08.04.2021 Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.
08.04.2021
(godz. 14:30)
Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku kwalifikacji i przyjęć.
Font Resize
Contrast