Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie

Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie

Kategoria:
  • Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Miejsce odbywania się zajęć:

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej
Gliwice, ul. Akademicka 2,
tel. 32 237 23 04

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Uczestnicy zostają zapoznani z aktualną wiedzą z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie. Uzyskana w czasie studiów wiedza pozwala na praktyczną, efektywną i skuteczną realizację wyzwań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa. Absolwenci studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie” uzyskują uprawnienia do zajmowania określonych stanowisk w służbach bhp w przedsiębiorstwach, przewidziane przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r., które mówi, że na stanowiskach: starszego inspektora oraz specjalisty, starszego specjalisty i głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być zatrudnione osoby posiadające m.in. studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Absolwenci znają procedury zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i zarządzania ryzykiem w każdym przedsiębiorstwie, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem polskim i europejskim. Potrafią diagnozować zagrożenia i narażenia oraz ryzyko zawodowe, prowadzić kontrolę pracy oraz analizować zdarzenia wypadkowe i choroby zawodowe, stosować zasady psychologii pracy w bhp, praktycznie wykorzystywać wiedzę z zakresu ratownictwa medycznego, przemysłowego i społecznego. Znają podstawy prawa pracy, organizowanie i prowadzenie specjalistycznych szkoleń bhp. Potrafią zorganizować pracę służb bhp.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera

PLAN STUDIÓW

Semestr I Semestr II
W Ć L P S W Ć L P S
Systemy ochrony pracy w Polsce i UE – ogólne zasady BHP 2
Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy, elementy prawa 12
Choroby zawodowe i profilaktyczna ochrona zdrowia.
6 6
Analiza czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w środowisku pracy 6 6
Ocena ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwie 6 12
Techniczne bezpieczeństwo pracy – wymagania dot. obiektów, pomieszczeń, maszyn i urządzeń 6
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej 6 6
Badanie wypadków i kontrola stanu bhp w przedsiębiorstwie 6 6 6
Psychologia pracy w aspekcie bhp 6
Ergonomia pracy 6 6
Systemy informatyczne w bhp 6
Prowadzenie akcji ratowniczych 6
Organizacja i metodyka pracy służb bhp 6
Zarządzanie ryzykiem i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 6
Zarządzanie mechaniczne. Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń 6
Konstrukcja i zastosowanie sprzętu ochrony indywidualnej i zbiorowej 6 6
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 6 6
Zagrożenia gazowe, klimatyczne i pożarowe w miejscu pracy 18
Ochrona przeciwpożarowa 6
Przygotowanie dydaktyczne do prowadzenia zajęć i szkoleń w obszarze BHP 6 6
Seminarium podyplomowe – praca końcowa 10

WYSOKOŚĆ OPŁATY

3 200 zł (1 600 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Harmonogram zajęć zostanie ustalony z uczestnikami

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Anna Kukla
tel. 32 237 21 79

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Kierunek

Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie

Miasto

Gliwice

Rekrutacja

letnia

Wydział

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

Font Resize
Contrast