Technologia materiałów wybuchowych

Technologia materiałów wybuchowych

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Miejsce odbywania się zajęć:

Wydział Chemiczny
Gliwice, ul. Strzody 6,
tel. 32 237 18 59

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych “Technologia materiałów wybuchowych” zdobędzie następujące umiejętności i kompetencje:

 • znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy z materiałami wybuchowymi,
 • zdolność przewidywania zagrożeń związanych z procesami wytwarzania materiałów wybuchowych,
 • znajomość reakcji chemicznych i procesów fizycznych zachodzących podczas wytwarzania materiałów wybuchowych,
 • podstawową wiedzę o czynnikach mogących zakłócać procesy produkcji materiałów wybuchowych, zwłaszcza w aspekcie zanieczyszczeń obecnych w surowcach,
 • znajomość metod badań materiałów wybuchowych oraz wyrobów je zawierających przedstawionych w normach krajowych i zagranicznych,
 • znajomość metod badań struktury chemicznej materiałów wybuchowych oraz surowców do ich wyrobu,
 • umiejętność interpretacji wyników najczęściej stosowanych metod badawczych oraz ich analizy pod kątem stwierdzenia obecności zanieczyszczeń oraz metodologii identyfikowania tych zanieczyszczeń,
 • znajomość wybranych technologii produkcji najważniejszych materiałów wybuchowych i wyrobów je zawierających,
 • znajomość zagadnień związanych ze szkodliwością materiałów wybuchowych i surowców do ich wytwarzania dla człowieka i dla środowiska oraz sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Absolwenci szkół wyższych, pracowników przemysłu, instytutów badawczych i innych instytucji (np. policji, straży pożarnej, PIP). Warunkiem jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia oraz ukończenie 21 roku życia (zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego).

PLAN STUDIÓW

W ĆW P S L
Teoria materiałów wybuchowych 10 2 6
Przeciwdziałanie zagrożeniu wybuchem 10 8
Chemia materiałów wysokoenergetycznych 12 12
Technologia materiałów wybuchowych 10 8
Tendencje rozwojowe przemysłu materiałów wybuchowych 8 4
Metody wykrywania i badania materiałów wybuchowych 14 40
Toksykologia materiałów wybuchowych 6 6
Prognozowanie parametrów materiałów wybuchowych 4 20
Terminologia angielska 12
Podstawy techniki strzałowej 4 8
Pracownia dyplomowa 6

WYSOKOŚĆ OPŁATY

9 500 zł (4 750zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Tomasz Jarosz
tel. 32 237 18 35

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Kierunek

Technologia materiałów wybuchowych

Miasto

Gliwice

Rekrutacja

zimowa

Wydział

Wydział Chemiczny

Font Resize
Contrast