Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Miejsce odbywania się zajęć:

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki  Politechniki Śląskiej
Gliwice, ul. Konarskiego 18,
tel. 32 237 21 04

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Celem studiów podyplomowych Gospodarka odpadami jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej,

a także praktycznej, koniecznej do wykonywania zadań specjalisty w zakresie gospodarki odpadami wrażliwego na zagadnienia ochrony środowiska. W ramach studiów, słuchacze oprócz szczegółowej wiedzy technicznej otrzymają szereg informacji natury prawnej i ekonomicznej. Słuchacze zapoznają się również z praktycznymi aspektami gospodarki odpadami występującymi zarówno w sektorze dużych jak i małych przedsiębiorstw oraz administracji różnych szczebli.

 

Po ukończeniu studiów podyplomowych „Gospodarka odpadami”, absolwent:

 • posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu gospodarki odpadami,
 • zna zasady zrównoważonego rozwoju i rosnącą wagę problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska ze szczególnym uwzględnieniem problematyki odpadowej,
 • posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w działach gospodarki odpadami/ochrony środowiska w przedsiębiorstwach różnych branż, przestrzega zasady hierarchii postępowania z odpadami, Jego działania są nakierowane na unikanie odpadów i ich minimalizację,
 • posiada wiedzę pozwalającą na rozwiązywanie problemów związanych z gospodarką odpadami jakie występują w obszarze działalności jednostek administracji państwowej i samorządowej oraz przedsiębiorstw w tym wskazywania obecnych, najlepszych technologii zagospodarowania odpadów,
 • zna zasady budowy i wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskiem w organizacjach, w tym posiada umiejętności oceny cykli życia produktów przemysłowych,
 • zna zagadnienia techniczne związane z gospodarką odpadami,
 • zna podstawy prawa i zasady ekonomii w zakresie niezbędnym do podejmowania zgodnych z prawem, racjonalnych i efektywnych działań gospodarczych,
 • rozumie rolę zagadnień natury społecznej (w tym m.in. kształtowania właściwych zachowań i przekazywania rzetelnej informacji) we wdrażaniu przyjaznej środowisku, nowoczesnej i efektywnej, systemowej gospodarki odpadami,
 • ma utrwalone nawyki do ustawicznego kształcenia.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Ukończone studia wyższe – licencjackie, magisterskie, inżynierskie, magister-inżynier

PLAN STUDIÓW

W Ć S L
Zarządzanie gospodarką odpadami w jednostkach samorządu terytorialnego – gmina/województwo/kraj 24
Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie 13 3
Technologie minimalizacji odpadów. Recykling i odzysk odpadów 22
Technologie unieszkodliwiania odpadów 76 1 15
System Zarządzania Środowiskiem w organizacji 10 5
Gospodarka Obiegu Zamkniętego w GO 22
Analizy środowiskowe i pomiary w ochronie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem procesów zagospodarowania odpadów 19 6
Seminarium dyplomowe/praca końcowa 10

WYSOKOŚĆ OPŁATY

4 200 zł (2 100 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w piątki po południu oraz w soboty.

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Dr inż. Małgorzata Kajda-Szcześniak
tel. 32 237 21 04

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Kierunek

Gospodarka odpadami

Miasto

Gliwice

Rekrutacja

letnia

Wydział

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Font Resize
Contrast