Manager Bezpieczeństwa Informacji

Manager Bezpieczeństwa Informacji

Kategoria:
  • Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Miejsce odbywania się zajęć:

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej
Katowice, ul. Krasińskiego 8,
tel. 32 603 40 29

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci studiów podyplomowych „Menadżer Bezpieczeństwa Informacji” na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej w Katowicach otrzymują uzupełnienie wykształcenia w zakresie nauk technicznych, niezbędne do podjęcia pracy w organizacjach, w tym w przemyśle, samorządzie i służbie zdrowia na stanowiskach: manager bezpieczeństwa informacji, manager systemu bezpieczeństwa informacji.


Absolwenci studiów podyplomowych, są w szczególności przygotowani do prac w zakresie: bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem, ciągłości działania przedsiębiorstwa, ochrony informacji wrażliwych w obiegu informacji w jednostkach samorządowych, administracji publicznej i ochrony informacji wrażliwych w obiegu informacji medycznej. Interdyscyplinarność problematyki związanej z bezpieczeństwem informacji powoduje, że absolwenci łączą wiedzę inżynierską z umiejętnościami zarządzania ryzykiem i informacją.
Absolwenci studiów podyplomowych „Manager bezpieczeństwa informacji” spełniają nowoczesne wymagania zawodowe stawiane kadrze managerów bezpieczeństwa informacji w przemyśle, samorządzie, administracji publicznej i służbie zdrowia.


Absolwenci najczęściej znajdują zatrudnienie w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, zajmujących się produkcją, jednostkach projektowych, doradczych, jednostkach gospodarczych, administracyjnych, samorządowych w których wymagana jest wiedza techniczna i informatyczna.


Uczestnicy po zdanych egzaminach uzyskują w ramach studiów podyplomowych certyfikaty: Information Security Manager wg ISO 27001 (akredytowany przez BMWD, zgodny z kryteriami Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dn. 12.10.2018), Chief Security Officer (nie akredytowany), Manager ciągłości działania wg ISO 22301 (nie akredytowany) – certyfikaty wydawane są przez CIS Certification & Secutity Service, a po wniesieniu dodatkowej opłaty administracyjnej EOQ, istnieje możliwość uzyskania certyfikatu EOQ Information Security Manager wg ISO 27001.


Uczestnicy dodatkowo mają możliwość uzyskania wartościowych na rynku pracy certyfikatów wydawanych przez Quality Austria – Polska: „Auditora wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania”, „Pełnomocnika Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg.: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Posiadanie tytułu magistra inżyniera, magistra, inżyniera lub licencjata.

PLAN STUDIÓW

Semestr I Semestr II
W Ć L S P W Ć L S P
Zarządzanie strategiczne, operacyjne, procesowe 14 6 4
Zarządzanie projektami 4 2 2
Industry 4.0 / Placówki med. / Samorządy 2 2
Przywództwo, rozwój firmy i zarządzanie wiedzą 8 4 4
Ocena bezpieczeństwa informacji (TISAX) 2 4
Zarządzanie ryzykiem 8 8
Bezpieczeństwo informacji 10 6 4 6 6
Ciągłość działania 12 6 6
Data Center 4 4
Zintegrowane systemy zarządzania 6 2 2 4 4 6
Auditowanie 4 4
Moduł dyplomowania 10 30

WYSOKOŚĆ OPŁATY

5 950 zł (2 975 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Aleksandra Matera-Świtała
tel. 32 603 40 29

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Miasto

Katowice

Rekrutacja

Zimowa

Wydział

Wydział Inżynierii Materiałowej

Kierunek

Manager Bezpieczeństwa Informacji

Font Resize
Contrast