Master of Business Administration (profil Industry 4.0)

Hot

Master of Business Administration (profil Industry 4.0)

Kategoria:
  • Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Międzynarodowe Centrum Badań Interdyscyplinarnych
Gliwice, ul. Konarskiego 18b,
tel. 32 400 30 95

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

2 lata / 4 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Master of Business Administration o profilu Industry 4.0. (MBA Przemysł 4.0.) nabywa interdyscyplinarnych, zaawansowanych kompetencji menedżerskich. Absolwent zdobywa wiedzę w oparciu o najnowsze osiągniecia współczesnych dyscyplin: ekonomii i finansów, zarządzania, psychologii, prawa, nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz wielu innych. Program MBA Industry 4.0. został przygotowany w oparciu o standardy jednej z 3 najbardziej prestiżowych, światowych akredytacji AMBA (Association of Master of Business Administration), a obecnie poddawany jest akredytacji BGA, co umożliwia absolwentom uzyskanie dyplomu o uznanej, międzynarodowej randze. W ramach ścieżki kształcenia specjalności Industry 4.0.

Absolwent poza standardową 550 godzinną ścieżką dydaktyczną menedżerską; absolwent jest zaznajomiony ze wszystkimi technologiami Przemysłu 4.0.:
1. Technologie przyrostowe,
2. Cyberbezpieczeństwo,
3. Autonomiczne roboty,
4. Poszerzona rzeczywistość,
5. Przetwarzanie dużych zbiorów danych, chmura obliczeniowa,
6. Symulacje i wizualizacje procesów,
7. Modele biznesowe dla Przemysłu 4.0.,
8. Ocena technologii i produktu.
Ścieżka specjalizacyjna obejmuje 120 godzin dydaktycznych, w tym wizyty studyjne w krajowych i zagranicznych firmach oraz spotkania z uznanymi autorytetami. Standard nowatorskich metod uczenia obejmuje także learning by doing, gry menedżerskie, design thinking, case studies i inne interaktywne formy zajęć.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Absolwenci studiów magisterskich i licencjackich przygotowujący się do pracy w roli menedżerów o specjalności Industry 4.0.

KRYTERIA PRZYJĘCIA NA STUDIA

– poprawna rejestracja w systemie rekrutacyjnym
– pozytywny wynik w postępowaniu selekcyjnym, składającym się z:
a) egzaminu w formie testu kompetencyjnego typu GMAT
b) rozmowy kwalifikacyjnej
c) weryfikacji zaświadczeń dotyczących doświadczenia menedżerskiego. tj. minimum 3 letniego stażu na stanowisku/stanowiskach kierowniczych (prowadzenie własnej działalności gospodarczej, umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt menedżerski). Prosimy o dostarczenie zaświadczenia od pracodawcy lub wpisu do CEDG/KRS, lub poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów poświadczających powyższą informację.

PLAN STUDIÓW

Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV
W Ć S L W Ć S L W Ć S L W Ć S L
Zarządzanie sobą i zespołem 5 5
Etykieta i kreowanie własnego wizerunku 5 5
Zarządzanie finansowe, budżetowanie, controling 10 25
Prawo cywilne, handlowe i postępowanie podatkowe 15 10
Rachunkowość finansowa i zarządcza 15 10
Strategie biznesowe i projekty menedżerskie 15
Nowe technologie w zarządzaniu 5 10
Nowoczesne zarządzanie, metody badań biznesowych i umiejętności doradcze 10 10
Psychologia pracy, organizacji i zarządzania 5 5
PR, marketing i media 5 15
Ekonomia menedżerska (makro i mikro) 10 20
Zarządzanie zasobami ludzkimi i jego narzędzia 5 15
Trening umiejętności kierowniczych, przywódczych i przedsiębiorczych 5 15
Metody ilościowe i statystyka biznesowa 10 10
Etyka, zarządzanie ryzykiem i decyzje biznesowe 5 5
Zarządzanie zmianą w kontekście postępu społecznego i technologicznego 10 10
Spotkanie z praktykiem/Guest speaker 30
Sesja wyjazdowa krajowa/Company visit w świecie 10 10
Treinng umiejętności menedżerskich 150
Przemysł 4.0 i społeczne aspekty wprowadzania technologii 20
Technologie przyrostowe 5 5
Cyberbezpieczeństwo, systemy MDM, Firewall 5 5
Autonomiczne roboty 5 5
Poszerzona rzeczywistość 5 5
Przetwarzanie dużych zbiorów danych, chmura obliczeniowa 5 5
Symulacje i wizualizacje projektów 5 5
Integracja systemów 5 5
Przemysłowy Internet rzeczy 5 5
Modele biznesowe dla Przemysłu 4.0 5 5
Ocena i technologia produktu 5 5
Projekt doradczo-wdrożeniowy z obszaru Industry 4.0 20 25

WYSOKOŚĆ OPŁATY

29 500 zł (7 375 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

4 semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Miejsce odbywania zajęć: Gliwice

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Joanna Mrowiec-Denkowska
tel. 32 400 30 95

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Miasto

Gliwice

Rekrutacja

letnia

Wydział

Międzynarodowe Centrum Badań Interdyscyplinarnych

Font Resize
Contrast