Nauczanie fizyki w szkołach

Nauczanie fizyki w szkołach

Kategoria:
  • Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Miejsce odbywania się zajęć:

Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej
Gliwice, ul. Konarskiego 22B,
tel. 32 237 22 16

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1,5 roku / 3 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

UWAGA

Istnieje możliwość ukończenia niniejszych studiów w ciągu dwóch semestrów. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt pod numer podany wyżej.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do nauczania fizyki w szkołach poprzez poszerzanie wiedzy z fizyki, pedagogiki, metodyki oraz nowoczesnych technik multimedialnych w procesie nauczania fizyki w szkołach. Program studiów jest nastawiony na aktualizację wiedzy fizycznej i technicznej oraz wskazanie absolwentom współczesnych technik wspomagania procesu nauczania fizyki. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskają niezbędną wiedzę i umiejętności nauczania przedmiotu Fizyka na wszelkich etapach kształcenia oraz rozbudzenia i rozwijania zainteresowań fizycznych i technicznych uczniów. Absolwenci zostaną przygotowani do organizacji zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych oraz multimedialnych. Studia te mają także na celu wskazanie jak ważne jest samodoskonalenie i samokształcenie w procesie dydaktycznym. Cel ten zostanie osiągnięty w trakcie samodzielnej pracy słuchacza nad projektami i zagadnieniami stawianymi przez wykładowców w toku studiów.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Posiadanie dyplomu magistra inżyniera, inżyniera lub magistra w zakresie nauk ścisłych lub czynnych zawodowo nauczycieli posiadających dyplom magistra i posiadających kompetencje w zakresie efektów kształcenia wymaganych od kandydata wg programu. Posiada przygotowanie pedagogiczne potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

PLAN STUDIÓW

W ĆW L S P
Elementy matematyki 20 10
Pracownia fizyczna 35
Pedagogika 10 20
Mechanika 20 10
Termodynamika 10 10
Elektryczność i magnetyzm 20 10
Akustyka z optyką 20 10
Metody nauczania fizyki 15 30
Wykorzystywanie ICT w nauczaniu fizyki 20
Fizyka współczesna 20 10
Astronomia z elementami kosmologii 15 10
Podstawy dydaktyki 15 15
Seminarium dyplomowe 20
Praktyka w szkole 60

WYSOKOŚĆ OPŁATY

6 000 zł (2 000 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

3 semestry

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

dr hab. inż. Andrzej Rakowski
tel. 32 237 22 16

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Kierunek

Nauczanie fizyki w szkołach

Miasto

Gliwice

Rekrutacja

letnia

Wydział

Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej

Font Resize
Contrast