Zarządzanie projektami dla BIM managerów z elementami psychologii biznesu

Zarządzanie projektami dla BIM managerów z elementami psychologii biznesu

Kategoria:
  • Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Miejsce odbywania się zajęć:

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
Gliwice, ul. Akademicka 7,
tel. 32 237 25 91

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do zawodu BIM Managera. Potrafi tworzyć plany wdrożeniowe z zakresu technologii BIM oraz zarządzać procesami BIM w projektach na przestrzeni całego cyklu życia budynku. Posiada wiedzę na temat wszystkich wymiarów BIM od 3D do 7D. Potrafi odpowiednio sformułować wymagania EIR, jak również odnosić się do wymagań poprzez BEP. Posiada wiedzę na temat dokumentacji OIR, OIM, PIR, PIM, AIR, AIM, która pozwala ją uporządkować procesy oraz standardy dla danej inwestycji. Potrafi dobrać odpowiednie narzędzia i w pełni odpowiedzieć na postawione wymagania, jak i również dobrać odpowiednie rozwiązania w całym procesie inwestycyjnym, aby wykorzystać technologię BIM jak najbardziej efektywny sposób adekwatnie do istoty projektu, bądź organizacji. Absolwent poza wiedzą techniczną ma kompetencje w zakresie zarządzania projektami. Zna proces projektowy, potrafi zaplanować ścieżkę krytyczną i zarządzać ryzykiem podczas trwania projektu. Posiada wiedzę w obszarze kierowania zespołem projektowym. W zakresie psychologii potrafi badać zachowania, emocje i postawy ludzi związanych z organizacją. Potrafi wpłynąć na wydajność i satysfakcję pracowników w organizacji. Ma poszerzone umiejętności w zakresie przywództwa, motywacji oraz komunikacji w organizacji. Absolwent jest przygotowany do dalszego poszerzania specjalistycznej wiedzy w zakresie technologii BIM oraz kierowania zespołem projektowym.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Kandydat, który ukończył studia wyższe na uczelniach technicznych – Architektura, Budownictwo, Inżynieria Środowiska, Geodezja.

PLAN STUDIÓW

 
W P S L
Podstawy BIM 16      
Normy BIM 16
Zarządzanie Projektami 16
Standardy BIM 16
Geodezja Inżynierska 16
Psychologia w biznesie 32
Zarządzanie BIM na etapie wykonawczym 16
Zarządzanie Procesami BIM 32
Koordynacja BIM 16
Zarządzanie obiektem w BIM 16
Narzędzia BIM 16
Aspekty prawne w zamówieniach publicznych 8
Wdrażanie BIM w organizacjach 8
BIM jako metodyka pracy 16

WYSOKOŚĆ OPŁATY

7 200 zł (3 600 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w piątki (14.30-19.30) oraz w soboty (9.00-17.30) – 15 zjazdów na semestr.

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Natalia Banik
tel. 32 237 24 18

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Kierunek

Zarządzanie projektami dla BIM managerów z elementami psychologii biznesu

Miasto

Gliwice

Rekrutacja

zimowa

Wydział

Wydział Architektury

Font Resize
Contrast