Zarządzanie projektami dla BIM managerów z elementami psychologii biznesu

Zarządzanie projektami dla BIM managerów z elementami psychologii biznesu

Kategoria:
  • Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Miejsce odbywania się zajęć:

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
Gliwice, ul. Akademicka 7,
tel. 32 237 24 18

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do pełnienie roli BIM Managera.

Ludzie – Oprócz posiadania „twardych” umiejętności technicznych w zakresie wiedzy o BIM absolwent cechuje się kompetencjami „miękkimi” z obszaru zarządzania projektami. Zna proces projektowy, potrafi zaplanować ścieżkę krytyczną i zarządzać ryzykiem podczas trwania projektu, wie jak kierować zespołem. W zakresie psychologii potrafi badać zachowania, emocje i postawy osób związanych z organizacją. Potrafi wpłynąć na wydajność i satysfakcję pracowników. Posiada rozszerzone kompetencje w obszarze przywództwa, motywacji oraz komunikacji interpersonalnej. Absolwent jest przygotowany do dalszego samodzielnego zgłębiania specjalistycznej wiedzy w zakresie metodyki BIM oraz kierowania zespołem projektowym.

Procesy – Potrafi tworzyć plany wdrożeniowe z zakresu technologii BIM w organizacjach o zróżnicowanym profilu działalności oraz określać procesy BIM i zarządzać nimi w projektach, na przestrzeni całego cyklu życia obiektu. Posiada wiedzę jak poruszać się po „wymiarach BIM” (jest w stanie rozróżnić „BIM 3D” od „BIM 7D”). Potrafi sformułować wymagania Zamawiającego dotyczące BIM (EIR), jak również odpowiadać na nie za pomocą Planu Realizacji BIM (BEP). Dysponuje umiejętnościami pozwalającymi uporządkować standardy pracy oraz procesy tak dla danej inwestycji, jak i organizacji biorących w niej udział (poprzez znajomość pozostałych „dokumentów BIM” – np. OIR, PIR, AIR, MPDT, MIDP, TIDP, macierz RACI, czy też rozróżnianie od siebie modeli PIM od AIM, a także poziomów szczegółowości LoX–np.LoD i LoI).

Technologia – Posiada ogólną wiedzę o dostępnych narzędziach cyfrowych (służących do modelowania, walidacji danych zawartych w modelach, koordynacji międzybranżowej, wymiany danych projektowych, zarządzania projektami i pojawiającymi się w ich trakcie problemami projektowymi, czy usprawniające pracę zespołu), wystarczającą dla zaprojektowania ekosystemu informatycznego spełniającego wymagania Zamawiającego oraz dostosowanego do możliwości zespołu.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Kandydat, który ukończył studia wyższe na uczelniach technicznych – Architektura, Budownictwo, Inżynieria Środowiska, Geodezja.

PLAN STUDIÓW

 
W P S L
Podstawy BIM 16      
Normy BIM 16
Zarządzanie Projektami 16
Standardy BIM 16
Geodezja Inżynierska 16
Psychologia w biznesie 32
Zarządzanie BIM na etapie wykonawczym 16
Zarządzanie Procesami BIM 32
Koordynacja BIM 16
Zarządzanie obiektem w BIM 16
Narzędzia BIM 16
Aspekty prawne w zamówieniach publicznych 8
Wdrażanie BIM w organizacjach 8
BIM jako metodyka pracy 16

WYSOKOŚĆ OPŁATY

7 200 zł (3 600 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w piątki (14.30-19.30) oraz w soboty (9.00-17.30) – 15 zjazdów na semestr.

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Natalia Banik
tel. 32 237 24 18

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Kierunek

Zarządzanie projektami dla BIM managerów z elementami psychologii biznesu

Miasto

Gliwice

Rekrutacja

Zimowa

Wydział

Wydział Architektury

Font Resize
Contrast