• Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

Miejsce odbywania się zajęć:

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej
Katowice, ul. Krasińskiego 8,
tel. 32 603 40 29

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci studiów podyplomowych ,,Gospodarka obiegu zamkniętego” mają wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa produkcyjnego według zasad: Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju, Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (ang. Circular Economy), Czystszej Produkcji (ang. Cleaner Production) oraz Odpowiedzialności Społecznej. Są gotowi do dokonywania zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym pod kątem ekoinnowacji, pozyskiwania dodatkowych środków na działania efektywne środowiskowo ze źródeł zewnętrznych, samodzielnego przeprowadzania przeglądów środowiskowych oraz identyfikowania i wdrażania usprawnień redukujących negatywne oddziaływanie przedsiębiorstw i innych instytucji na środowisko.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Posiadanie tytułu magistra inżyniera, magistra, inżyniera lub licencjata.

PLAN STUDIÓW

W ĆW S P
Podstawy Gospodarki o Obiegu Zamkniętym 6
Podstawy Czystszej Produkcji 12
Ekoefektywność, Green Lean 6 6
LCA, ślad węglowy i ekoprojektowanie 8 8
Eko-trendy w projektowaniu wyrobów i usług 2 2
Gospodarka odpadami – wymagania i aspekty praktyczne 8
Prawne podstawy ochrony środowiska 8
Społeczna odpowiedzialność biznesu 4 4
Analiza finansowa i pozyskiwanie funduszy 4 4
Systemy Zarządzania Środowiskowego i audyty 8
Zmiany klimatyczne a GOZ 8
GOZ i CP – wybrane aspekty praktyczne 8
Circular Economy in English 18
Konsultacje w Firmach i wykonanie projektu wdrożeniowego 6
Moduł dyplomowania 10 10

WYSOKOŚĆ OPŁATY

4 000 zł (2 000 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w piątki i soboty.

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Aleksandra Matera-Świtała
tel. 32 603 40 29

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Miasto

Katowice

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Inżynierii Materiałowej

Font Resize
Contrast