• Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

INŻYNIERIA TERENÓW ZURBANIZOWANYCH

Miejsce odbywania się zajęć:

Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Śląskiej
Rybnik, ul. Kościuszki 54,
tel. 32 429 57 26

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych “Inżynieria terenów zurbanizowanych” zdobędzie przygotowanie do:
– współuczestniczenia w realizacji miejskich budynków, budowli i infrastruktury technicznej,
– współuczestniczenia w eksploatacji, utrzymaniu, zarządzaniu, rekonstrukcji i modernizacji obiektów miejskich oraz urządzeń technicznego wyposażenia miast,
– planowania i współprojektowania robót renowacyjnych miejskich zasobów mieszkaniowych, budowli publicznych oraz infrastruktury technicznej,
– współdziałania w zakresie planowania przestrzennego, projektowania sieci podziemnych oraz dróg,
– współprowadzenia analiz ekonomicznych i technicznych potrzeb rozwoju miast,
– współdziałania w technicznym zarządzaniu gospodarką miejską,
– oceny i zapobiegania negatywnym wpływom warunków miejscowych na środowisko,
– doradztwa technicznego z zakresu energetyki i ochrony środowiska na szczeblu lokalnych środków zarządzania (urzędów gminy),
– monitorowania obiektów komunalnych oraz współpracujących z nimi urządzeń i instalacji w zakresie ciepłownictwa, chłodnictwa, klimatyzacji i ochrony środowiska,
– dozoru nad robotami związanymi z wykonawstwem urządzeń energetycznych i instalacji komunalnych,
– eksploatacji energetycznych urządzeń i instalacji komunalno-bytowych,
– nadzorowania z ramienia gminy wykonania i eksploatacji urządzeń i instalacji związanych z oczyszczaniem wody i ścieków,
– nadzorowania, wykonania i kierowania eksploatacją urządzeń i instalacji związanych ze składowaniem i zagospodarowaniem odpadów,
– współprojektowania prostszych obiektów z zakresu energetyki komunalnej.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych technicznych (magisterskich lub inżynierskich).

PLAN STUDIÓW

W ĆW L P
Podstawy zarządzania zrównoważonym rozwojem: aspekty
ekonomiczne i społeczne oraz kulturowe systemów inżynierii miejskiej
5 10
Efektywność budowy i obsługi mieszkańców przez systemy inżynierii miejskiej 10 10
Systemy odwodnień obszarów miejskich o dużej intensywności zabudowy 10 10
Komunikacja zbiorowa i indywidualna w mieście 5 10
Modernizacja systemów inżynierii terenów zurbanizowanych
w uwarunkowaniach miejskich. Organizacja procesu inwestycyjnego
10 10
Projektowanie i wykonywanie obiektów podziemnych oraz komunikacyjnych 10 10
Aspekty prawne Inżynierii Miejskiej 8
System gazowniczy, ciepłowniczy i elektroenergetyczny jako
źródła potrzeb energetycznych gospodarki komunalnej miasta
15
Logistyka miejska 10 10
Technologia gospodarki odpadami 10 6
Praca dyplomowa 16

WYSOKOŚĆ OPŁATY

5 500 zł (2 750 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Piątki od 16:00 do 19:15, soboty od 9:00 do 15:45

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

dr inż. Jan Antoni Rubin
tel. 666 314 320

Jan.Antoni.Rubin@polsl.pl 

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Miasto

Rybnik

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Font Resize
Contrast