• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

ROZGRANICZANIE I PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI ORAZ
PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DO CELÓW PRAWNYCH

Miejsce odbywania się zajęć:

Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej
Gliwice, ul. Akademicka 2,
tel. 32 237 23 04

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Celem studiów podyplomowych jest poszerzenie i aktualizacja wiedzy w zakresie zagadnień potrzebnych do wykonywania rozgraniczania i podziałów nieruchomości oraz przygotowania dokumentacji do celów prawnych, a także geodezyjnego urządzania terenów rolnych i leśnych

 

Uczestnicy studiów nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawa geodezyjnego,
 • Katastru i ewidencji gruntów i budynków, w szczególności prac związanych z modernizacją ewidencji,
 • Infrastruktury Informacji Przestrzennej – w szczególności zagadnień w zakresie baz danych przestrzennych, tworzenia i funkcjonowania geoportali informacji przestrzennej, a takżę modeli pojęciowych danych przestrzennych oraz zasad wymiany tych danych i tworzenia oraz posługiwania się metadanymi,
 • podstaw negocjacji,
 • geodezyjnego urządzania terenów rolnych i leśnych,
 • historycznych aspektów katastru,
 • Procesów scalenia i wymiany gruntów,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • rozgraniczania i podziałów nieruchomości, w tym wykonywanych w trybie administracyjnym lub sądowym, wznawiania znaków granicznych, wyznaczania punktów granicznych oraz prac związanych z ustaleniem granic w trybie przepisów dotyczących ewidencji gruntów i budynków,
 • podziałów nieruchomości na terenach rolnych i leśnych,
 • przygotowania dokumentacji do celów prawnych, w szczególności sporządzania map do celów prawnych, badania stanu prawnego nieruchomości, sporządzania dokumentacji związanej z wykupem lub wywłaszczeniem nieruchomości, sporządzanie wykazów synchronizacyjnych.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera

PLAN STUDIÓW

Semestr I Semestr II
W Ć L P S W Ć L P S
Prawo geodezyjne i katrograficzne 35
Kataster i ewidencja gruntów i budynków 20 10 5
Historyczne aspekty katastru 10 5
Gospodarka nieruchomościami 10 5
Rozgraniczanie i podział nieruchomości 20 10
Geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych 10
Podział nieruchomości na terenach rolnych i leśnych 10 5
Procedury technologiczne i dokumentacyjne w pracach geodezyjnych 10 5
Procesy scalania i wymiany gruntów 10 10
Przygotowanie dokumentacji do celów prawnych 15 10
Infrastruktura informacji przestrzennej 10
Podstaw negocjacji 10
Egzamin końcowy 40

WYSOKOŚĆ OPŁATY

4 100 zł (2 050 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się głównie w soboty od godz. 8.00 oraz w wyjątkowych przypadkach w niedziele.

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Mgr inż. Anna Kukla
tel. 32 237 21 79

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Kierunek

Rozgraniczanie i podział nieruchomości

Miasto

Gliwice

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

Font Resize
Contrast