Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem

Kategoria:
  • Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Miejsce odbywania się zajęć:

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
Zabrze, ul. Roosevelta 26-28,
tel. 32 277 73 41

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia podyplomowe „Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie” skierowane są do osób zamierzających pełnić funkcję kierownika projektu. Celem tych studiów jest uzupełnienie i poszerzenie wiedzy w obszarze Zarządzania projektami. Dzięki programowi studiów uczestnik będzie posiadał wiedzę oraz umiejętności pozwalające na przystąpienie do egzaminu certyfikującego IPMA poziom D. Uczestnik studiów podyplomowych po ich ukończeniu ma wiedzę dotyczącą najnowszych rozwiązań w obszarze zarządzania projektami oraz uzupełnienie wiedzy z obszarów pokrewnych. W trakcie realizacji zajęć uczestnik zapoznaje się ze stosowanymi metodykami zarządzania projektami oraz ma możliwość konfrontacji z praktykami zarządzania projektami w różnych obszarach dziedzin gospodarki. Dzięki zrealizowanemu programowi studiów, uczestnicy powinni uzyskać umiejętność w zakresie zarządzania projektem, a w szczególności: planowania projektu, wykorzystania w procesie tworzenia planu projektu programu MS Project, analizy i oceny ryzyk związanych z planowanym projektem, monitorowania i przeglądu Projektu, zarządzania zespołem projektowym, umiejscowienia projektu w strukturze organizacyjnej, organizowania prac projektowych w firmie. Uczestnikowi przybliżone są etyczne oraz psychologiczne zasady funkcjonowania kierownika projektu. Ukazana jest jego rola w procesie zarządzania projektem oraz współpraca z innymi osobami. Absolwent zna zasady tworzenia i kierowania zespołem projektowym. Zapoznaje się z przyczynami konfliktów powstających podczas realizacji projektów oraz zna sposoby ich rozwiązywania. Dodatkowo, kładziony jest nacisk na rozpoznanie oraz kierowanie i zarządzanie otoczeniem projektu. Program studiów podzielony został na dwie części – w części pierwszej (semestr I) omawiane są kwestie dotyczące modeli oraz zasad zarządzania kierowania projektem, zaś w części drugiej (semestr II) zajęcia zostały skonstruowane w taki sposób, aby uczestnicy mogli dokonać wyboru specjalizacji w obszarze zarządzania projektami w przedsiębiorstwie (Moduł A) lub zarządzania projektami inwestycyjno-budowlanymi (Moduł B)

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Posiadanie dyplomu studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich

PLAN STUDIÓW

Do wyboru specjalność:

– Projekty inwestycyjno – budowlane

– Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie

W Ć L S
Podstawy zarządzania w organizacji 8
Zarządzanie projektami 12 12 12
Metodyki zarządzania projektami (IPMA, PMI, PRINCE2, Agile) 8
Monitorowanie projektów 8
Ryzyko w projektach 2 6
Codzienna praca managera/budowanie zespołu projektowego 4 4
Biuro zarządzania projektami 4 4
Ekonomiczna efektywność inwestycji 4 4
Prawo zamówień publicznych 4
Studium przypadku 12
Seminarium dyplomowe 12
MODUŁ A – Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie
Zarządzanie strategiczne 4 4
Zarządzanie projektami europejskimi 4 4
Biznesplan przedsiębiorstwa jako projekt 4 4
Strategiczna Karta Wyników 4 4
Strategia finansowa przedsiębiorstwa 4 4
Controlling w zarządzaniu projektami 4 4
Teoria i praktyka podejmowania decyzji kierowniczych 4 4
MODUŁ B – Zarządzanie projektami inwestycyjno – budowlanymi
Kontrakty w projektach budowlanych 4 4
FIDIC 4 4
Prawo zamówień publicznych 4 4
Strony procesu inwestycyjnego 4 4
Podstawy prawne inwestycji 4 4
Narzędzia informatyczne w projektach inwestycyjnych i budowlanych 4 4
Zapewnienie jakości przedsięwzięcia budowlanego 4 4

WYSOKOŚĆ OPŁATY

4 800 zł (2 400 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Piątki od 16:00 do 19:15, soboty od 9:00 do 15:45

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Andrzej Smogulski
tel. 32 277 73 41

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Kierunek

Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie

Miasto

Zabrze

Rekrutacja

zimowa

Wydział

Wydział Organizacji i Zarządzania

Font Resize
Contrast