Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

Kategoria:
  • Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Miejsce odbywania się zajęć:

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
Zabrze, ul. Roosevelta 26-28,
tel. 32 277 73 17

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent posiada praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania jakością, przydatną do diagnozowania stanu organizacji, planowania i projektowania jakości, nadzorowania jakości oraz jej oceny i doskonalenia. Zna wymagania międzynarodowych standardów dotyczących zarządzania jakością zawartych w normach ISO serii 9000. Jest zaznajomiony z najważniejszymi metodami, technikami i narzędziami służącymi kształtowaniu jakości i umie je praktycznie zastosować. Umie zaprojektować system zarządzania jakością, opracować potrzebną dokumentację, wdrożyć go w praktyce organizacji, dokonać oceny jego funkcjonowania oraz umiejętnie diagnozować problemy i podejmować działania służące ich eliminacji. Potrafi zbierać różnego rodzaju informacje o systemie i wyrobie oraz wykorzystać je do rozwoju i doskonalenia.

Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte podczas studiów umożliwiają absolwentowi pełnienie funkcji menedżera jakości, pełnomocnika ds. jakości i audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością. Potwierdzeniem kompetencji są międzynarodowe certyfikaty: “Menadżera Jakości TÜV” “Pełnomocnika Jakości TÜV” wydawane przez TÜV Rheinland Akademie GmbH, które absolwenci uzyskują po zdaniu niezależnych egzaminów. W roku akademickim 2022/2023 będzie uruchomiona 26 edycja studiów, warto zapytać o opinie absolwentów z poprzednich lat.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Posiadanie dyplomu studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich, otwartość, kreatywność

PLAN STUDIÓW

Semestr I Semestr II
W P S Ć W P S Ć
Podstawy zarządzania jakością 10 5
Zarządzanie strategiczne 3 3
Metody i narzędzia zarządzania jakością 3 6
Zarządzanie jakością w oparciu o normy ISO serii 9000 10 5
Dokumentacja systemu zarządzania jakością 5 1 9
Regulacje prawne w zakresie jakości 3 3
Techniki kreatywności, motywacji i prezentacji 5 4
Audytowanie systemów jakości 5 1 9
Ekonomika jakości 3 3
Metody projektowania jakości: QFD i FMEA 5 4
Sterowanie jakością 5 10
Certyfikacja i akredytacja 3 3
Zarządzanie projektem 6 3
Zarządzanie technologią 3 3
TQM 4 1 4
Zarządzanie bezpieczeństwem 3 3
Zarządzanie środowiskiem 4 2 3
Praca końcowa 45

WYSOKOŚĆ OPŁATY

6 800 zł (3 400 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w piątki (godz. 16.00-20.30) oraz w soboty

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Andrzej Smogulski
tel. 32 277 73 41
andrzej.smogulski@polsl.pl

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Kierunek

Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

Miasto

Zabrze

Rekrutacja

zimowa

Wydział

Wydział Organizacji i Zarządzania

Font Resize
Contrast