Kontakt

Wydział Architektury

Komisja:
Gliwice, ul. Akademicka 7, pokój nr 7
tel. 32 237 19 33 
e-mail: 
Architektura: AR-Rekrutacja-2017@polsl.pl 
Architektura Wnętrz: AW-Rekrutacja-2017@polsl.pl 
Informacje podstawowe dotyczące naboru na Wydział Architektury

Dziekanat:
Gliwice, ul. Akademicka 7
tel. 32 237 12 10
e-mail: RAr@polsl.pl

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Komisja:
Gliwice, ul. Akademicka 16

Kierunki: Automatyka i Robotyka, Biotechnologia, Makrokierunek
tel. 789 260 052
e-mail: air_waei_rekrutacja@polsl.pl

Kierunki: Elektronika i Telekomunikacja, Teleinformatyka
tel. 513 944 251
e-mail: eit_waei_rekrutacja@polsl.pl

Kierunek: Informatyka
tel. 32 444 67 50, 510 162 098 
e-mail: inf_waei_rekrutacja@polsl.pl

Studia III stopnia (doktoranckie)
tel. 32 237 15 20, 601 891 245

Dziekanat:
Gliwice, ul. Akademicka 16
tel. 32 237 13 10
e-mail: air_waei_rekrutacja@polsl.pl

 

Godziny pracy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej i dodatkowe informacje

Wydział Budownictwa

Komisja:

Gliwice, ul. Akademicka 5, pokój nr 216

tel. +48 695 652 097 pon-sob w godzinach 10-16

e-mail: wb_rekrutacja@polsl.pl   

Dziekanat:

Gliwice, ul. Akademicka 5

tel. 32 237 14 10

e-mail: wb_rekrutacja@polsl.pl

Godziny pracy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Wydział Chemiczny

Komisja:
Gliwice, ul. M. Strzody 9, pokój nr 9 

tel. 32 237 15 49 
e-mail: wch_rekrutacja@polsl.pl

Dziekanat:
Gliwice, ul. Marcina Strzody 9

tel. 32 237 15 49, 32 237 15 74
e-mail: RCH@polsl.pl 

Wydział Elektryczny

Komisja:
Informacje Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Dziekanat:
Gliwice, ul. Bolesława Krzywoustego 2
tel. 32 237 15 07
e-mail: RE@polsl.pl

Wydział Górnictwa i Geologii

Komisja:
Gliwice, ul. Akademicka 2, pokój nr 266

tel. 32 237 18 86
e-mail: wgig_rekrutacja@polsl.pl

Dziekanat: 
Gliwice, ul. Akademicka 2 
tel. 32 237 23 04
e-mail: RG@polsl.pl 

Wydział Inżynierii Biomedycznej

Komisja:
Zabrze ul. Roosevelta 40

tel. 32 277 74 67, 32 277 74 50
e-mail: ib_rekrutacja@polsl.pl 
Dyżur w godzinach: 10.00 – 12.00
Przyjmowanie dokumentów: pokój 215 lub 218
Godziny pracy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Dziekanat: 
Zabrze, ul. Roosevelta 40
tel. 32 277 74 30
e-mail: wib_rekrutacja@polsl.pl

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Komisja:
Gliwice, ul. Konarskiego 20, pokój 220 (II piętro)

tel. 32 237 26 66
e-mail: wisie_rekrutacja@polsl.pl 
Godziny dyżurów: 10.00 – 14.00

Dziekanat: 
Gliwice, ul. Konarskiego 18
tel. 32 237 23 10
e-mail: wisie_rekrutacja@polsl.pl

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

Komisja:
Katowice, ul. Krasińskiego 8, pokój nr 124

tel. 32 603 42 93 
e-mail: wimim_rekrutacja@polsl.pl 
Informacje Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Dziekanat: 
Katowice, ul. Krasińskiego 8
tel. 32 603 44 88 lub 41 03 
e-mail: wimim_rekrutacja@polsl.pl

Wydział Matematyki Stosowanej

Komisja:
Gliwice, ul. Kaszubska 23, pokój nr 309

tel. 695 650 387
e-mail: RMS.rekrutacja@polsl.pl  

Dziekanat: 
Gliwice, ul. Kaszubska 23
tel. 32 237 20 29
e–mail: wms_rekrutacja@polsl.pl

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Komisja:
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Dziekanat: 
Gliwice, ul. Konarskiego 18a
tel. 32 237 24 33
e-mail: rmt@polsl.pl  

Wydział Organizacji i Zarządzania

Komisja:
Zabrze, ul. Roosevelta 26-28, budynek B, pokój nr 007

tel. 32 277 74 14, 32 277 74 15
e-mail: woiz_rekrutacja@polsl.pl

Dziekanat: 
Zabrze, ul. Roosevelta 26-28
tel. 32 277 73 14
e-mail: ROZ@polsl.pl 

Wydział Transportu

Komisja:
Katowice, ul. Krasińskiego 8, pokój nr 120

tel. 32 603 42 61
e-mail: rekrutacja.transport@polsl.pl 

Dziekanat: 
Katowice, ul. Krasińskiego 8
tel. 32 603 43 52, 32 603 43 60
e-mail: wt_rekrutacja@polsl.pl
Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej i dodatkowe informacje

Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych

Komisja:
Gliwice, ul. Hutnicza 9 – 9A 

tel. 32 400 39 61 
e-mail: knsifo_rekrutacja@polsl.pl

Dziekanat: 
Gliwice, ul. Hutnicza 9 – 9A
tel. 32 400 39 54-55
e-mail: rk@polsl.pl

Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne

Komisja:
Gliwice, ul. Konarskiego 22B, pok. 25

tel. 32 400 30 23 
e-mail: ft_rekrutacja@polsl.pl

Sekretariat: 
Gliwice, ul. Konarskiego 22B, pok. 10
tel. 32 237 22 16 
e-mail: rif@polsl.pl

Dodatkowe informacje

Dział Spraw Studenckich i Kształcenia

Gliwice, ul. Akademicka 2a,

Pomoc techniczna dla Modułu Kandydata SORek

email: pomoc.kandydat@polsl.pl