INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

inżynieria biomedyczna to interdyscyplinarny kierunek, który łączy w sobie wiedzę z pogranicza nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Jako ścieżki dyplomowania oferujemy informatykę medyczną i sztuczną inteligencję, elektronikę i informatykę biomedyczną, biomateriały i technologie dla medycyny oraz projektowanie urządzeń biomechatronicznych. Na kierunku inżynieria biomedyczna kształcimy zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Zajęcia są prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną w nowoczesnych laboratoriach wyposażonych w aparaturę nowej generacji. Gwarantuje to wysoki poziom kształcenia, co zostało potwierdzone przyznaniem w 2022 roku przez Polską Komisję Akredytacyjną prestiżowego Certyfikatu Doskonałości Kształcenia w kategorii Doskonały Kierunek.

Opiekun I roku: dr inż. Edyta Kawlewska

Nazwa przedmiotu Liczba godzin w sumie
WYCHOWANIE FIZYCZNE 30
JĘZYK OBCY 30
TECHNIKI I NARZĘDZIA KOMUNIKACJI 30
MATEMATYKA DLA INŻYNIERÓW 30
INFORMATYKA I PODSTAWY PROGRAMOWANIA 30
GRAFIKA INŻYNIERSKA 30
PODSTAWY INZYNIERII BIOMEDYCZNEJ 120
SUMA 300
Nazwa przedmiotu Liczba godzin w sumie
WYCHOWANIE FIZYCZNE 30
JĘZYK OBCY 30
WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 30
MATEMATYKA 90
FIZYKA 30
DANE BIOMEDYCZNE 60
TECHNOLOGIE INŻYNIERSKIE W MEDYCYNIE I SPORCIE 60
WPROWADZENIE DO PRACY PROBLEMOWEJ (PBL) 45
UBZO 30
SUMA 405
Nazwa przedmiotu Liczba godzin w sumie
JĘZYK OBCY 30
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 15
MATEMATYKA KIERUNKOWA 60
FIZYKA 45
MODUŁY ZAJĘĆ KIERUNKOWYCH OBIERALNYCH UMOŻLIWIAJĄCE WYBÓR
ZDEFINIOWANEGO ZAKRESU DYPLOMOWANIA: – BIOMATERIAŁY
I TECHNOLOGIE DLA MEDYCYNY LUB – PROJEKTOWANIE URZĄDZEŃ
BIOMECHATRONICZNYCH LUB – INFORMATYKA MEDYCZNA
I SZTUCZNA INTELIGENCJA LUB – ELEKTRONIKA I INFORMATYKA
BIOMEDYCZNA
225
UBZO 30
SUMA 405
Nazwa przedmiotu Liczba godzin w sumie
JĘZYK OBCY 30
FIZYKA KIERUNKOWA 30
MODUŁY ZAJĘĆ KIERUNKOWYCH OBIERALNYCH UMOŻLIWIAJĄCE WYBÓR
ZDEFINIOWANEGO ZAKRESU DYPLOMOWANIA: – BIOMATERIAŁY
I TECHNOLOGIE DLA MEDYCYNY LUB – PROJEKTOWANIE URZĄDZEŃ
BIOMECHATRONICZNYCH LUB – INFORMATYKA MEDYCZNA
I SZTUCZNA INTELIGENCJA LUB – ELEKTRONIKA I INFORMATYKA
BIOMEDYCZNA
315
UBZO 30
SUMA 405
Nazwa przedmiotu Liczba godzin w sumie
MODUŁY ZAJĘĆ KIERUNKOWYCH OBIERALNYCH,
W TYM W JĘZYKU ANGIELSKIM, UMOŻLIWIAJĄCE WYBÓR
ZDEFINIOWANEGO ZAKRESU DYPLOMOWANIA: – BIOMATERIAŁY
I TECHNOLOGIE DLA MEDYCYNY LUB – PROJEKTOWANIE URZĄDZEŃ
BIOMECHATRONICZNYCH LUB – INFORMATYKA MEDYCZNA
I SZTUCZNA INTELIGENCJA LUB – ELEKTRONIKA I INFORMATYKA
BIOMEDYCZNA
375
UBZO 30
SUMA 405
Nazwa przedmiotu Liczba godzin w sumie
MODUŁY ZAJĘĆ KIERUNKOWYCH OBIERALNYCH UMOŻLIWIAJĄCE WYBÓR
ZDEFINIOWANEGO ZAKRESU DYPLOMOWANIA: – BIOMATERIAŁY
I TECHNOLOGIE DLA MEDYCYNY LUB – PROJEKTOWANIE URZĄDZEŃ
BIOMECHATRONICZNYCH LUB – INFORMATYKA MEDYCZNA
I SZTUCZNA INTELIGENCJA LUB – ELEKTRONIKA I INFORMATYKA
BIOMEDYCZNA
375
PRAKTYKA ZAWODOWA
UBZO 30
SUMA 405
Nazwa przedmiotu Liczba godzin w sumie
MODUŁY ZAJĘĆ KIERUNKOWYCH OBIERALNYCH UMOŻLIWIAJĄCE WYBÓR
ZDEFINIOWANEGO ZAKRESU DYPLOMOWANIA: – BIOMATERIAŁY
I TECHNOLOGIE DLA MEDYCYNY LUB – PROJEKTOWANIE URZĄDZEŃ
BIOMECHATRONICZNYCH LUB – INFORMATYKA MEDYCZNA
I SZTUCZNA INTELIGENCJA LUB – ELEKTRONIKA I INFORMATYKA
BIOMEDYCZNA
255
PROJEKT INŻYNIERSKI 45
SUMA 300
Font Resize
Contrast