Wykaz kierunków inżynierskich, na które jest prowadzona rekrutacja na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2024/2025 na Politechnice Śląskiej

KIERUNEK
1 architektura 1)
2 automation and electronic systems
3 automatyka i informatyka przemysłowa (profil praktyczny)
4 automatyka i robotyka
5 automatyka, elektronika i informatyka (w języku angielskim)
6 automatyka i robotyka przemysłowa
7 biotechnologia
8 budownictwo
9 chemia
10 elektronika i telekomunikacja
11 elektrotechnika
12 energetyka
13 fizyka techniczna (profil praktyczny)
14 geodezja i kartografia 1)
15 geoinformatyka 1)
16 geoinżynieria i eksploatacja surowców 1)
17 informatyka (profil ogólnoakademicki)
18 informatyka (profil praktyczny)
19 informatyka przemysłowa (profil praktyczny)
20 informatyka w systemach i układach elektronicznych
21 inżynieria bezpieczeństwa 1)
22 inżynieria biomedyczna
23 inżynieria lotnicza i kosmiczna
24 inżynieria materiałowa
25 inżynieria ogólna
26 inżynieria produkcji i zarządzania
27 inżynieria środowiska 1)
28 logistyka
29 mechanika i budowa maszyn
30 mechanika i budowa maszyn (profil praktyczny – studia dualne) 2)
31 mechatronika
32 mechatronika przemysłowa
33 technologia chemiczna
34 technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim)
35 teleinformatyka
36 transport
37 transport kolejowy (profil praktyczny)
38 zarządzanie i inżynieria produkcji

1) odmienne zasady rekrutacji,
2) kandydaci na studia dualne przystępują do rekrutacji na Politechnice Śląskiej po pozytywnym zakończeniu wstępnej rekrutacji przeprowadzonej przez instytucję współtworzącą kierunek studiów.

Font Resize
Contrast