Wykaz kierunków inżynierskich, na które jest prowadzona rekrutacja na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2021/2022 na Politechnice Śląskiej

KIERUNEK
1 architektura 1)
2 automatyka i informatyka przemysłowa (profil praktyczny)
3 automatyka i robotyka
4 automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (w języku angielskim)
5 automatyka i robotyka przemysłowa
6 biotechnologia
7 budownictwo
8 chemia 2)
9 elektronika i telekomunikacja 3) 5)
10 elektrotechnika 3)
11 energetyka
12 energetyka (profil praktyczny)
13 fizyka techniczna (profil praktyczny) 4)
14 gospodarka obiegu zamkniętego
15 geodezja i kartografia 1)
16 geoinformatyka i geologia środowiska 1)
17 geoinżynieria i eksploatacja surowców 1)
18 górnictwo i geologia 1)
19 informatyka
20 informatyka (profil praktyczny) 6)
21 informatyka przemysłowa (profil praktyczny)
22 informatyka w systemach i układach elektronicznych
23 inżynieria bezpieczeństwa
24 inżynieria biomedyczna
25 inżynieria i technologie materiałowe
26 inżynieria lotnicza i kosmiczna
27 inżynieria materiałowa
28 inżynieria ogólna
29 inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa 2)
30 inżynieria produkcji
31 inżynieria produkcji i zarządzania
32 inżynieria środowiska
33 logistyka
34 mechanika i budowa maszyn
35 mechanika i budowa maszyn (profil praktyczny – studia dualne) 7)
36 mechanika i budowa maszyn energetycznych
37 mechatronika 3)
38 mechatronika przemysłowa
39 modelowanie komputerowe
40 rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych 2)
41 technologia chemiczna 2)
42 technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim) 2)
43 teleinformatyka
44 transport
45 transport kolejowy (profil praktyczny – studia dualne) 7)
46 zarządzanie i inżynieria produkcji

 

1) odmienne zasady rekrutacji,
2) laureaci pierwszych 10 miejsc ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego Politechniki Śląskiej otrzymują dodatkowo 30 punktów preferencyjnych,
3) laureaci pierwszych 15 miejsc ogólnopolskiego konkursu “Z Elektryką przez Świat” otrzymują dodatkowo 30 punktów preferencyjnych,
4) laureaci pierwszych 3 miejsc i autorzy prac wyróżnionych ogólnopolskiego konkursu „Fizyka a ekologia” oraz uczniowie zakwalifikowani do Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców ICYS otrzymują dodatkowo 30 punktów preferencyjnych,
5) laureaci pierwszych 10 miejsc ogólnopolskiego konkursu „Elektronika – by żyło się łatwiej” otrzymują dodatkowo 30 punktów preferencyjnych,
6) laureaci ogólnopolskiego konkursu „Algorytmion” organizowanego przez Politechnikę Śląską otrzymują dodatkowo 30 punktów preferencyjnych, a finaliści tego konkursu – 20 punktów preferencyjnych,
7) kandydaci na studia dualne przystępują do rekrutacji na Politechnice Śląskiej po pozytywnym zakończeniu wstępnej rekrutacji przeprowadzonej przez instytucję współtworzącą kierunek studiów.

Font Resize
Contrast