Akty prawne

Uchwały Senatu

 1. Uchwała nr 57/2020 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022
 2. Uchwała nr 25/2021 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 29 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022
 3. Uchwała nr 33/2021 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 26 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022
 4. Uchwała nr 70/2021 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022
 5. Uchwała nr 41/2021 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023
 6. Uchwała nr 71/2021 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023
 7. Uchwała nr 87/2018 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie „Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia I stopnia rozpoczynające się w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023”
 8. Uchwała nr 34/2021 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 26 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie “Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023”
 9. Uchwała nr 57/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie “Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w latach akademickich 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 i 2026/2027”
 10. Uchwała nr 35/2021 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 26 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie “Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w latach akademickich 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 i 2026/2027”

Zarządzenia Rektora

 1. Zarządzenie nr 77/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 na Politechnice Śląskiej
 2. Zarządzenie nr 221/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 na Politechnice Śląskiej
 3. Zarządzenie nr 78/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ustalenia procedury rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej
 4. Zarządzenie nr 100/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie materiałów egzaminacyjnych na sprawdzian uzdolnień artystycznych obowiązujący kandydatów na studia na kierunkach architektura oraz architektura wnętrz
Studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia

Uchwały Senatu

 1. Uchwała nr 57/2020 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022
 2. Uchwała nr 25/2021 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 29 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022
 3. Uchwała nr 33/2021 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 26 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022
 4. Uchwała nr 70/2021 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022
 5. Uchwała nr 41/2021 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023
 6. Uchwała nr 71/2021 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023
 7. Uchwała nr 87/2018 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie „Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia I stopnia rozpoczynające się w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023”
 8. Uchwała nr 34/2021 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 26 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie “Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023”
 9. Uchwała nr 57/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie “Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w latach akademickich 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 i 2026/2027”
 10. Uchwała nr 35/2021 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 26 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie “Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w latach akademickich 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 i 2026/2027”

Zarządzenia Rektora

 1. Zarządzenie nr 77/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 na Politechnice Śląskiej
 2. Zarządzenie nr 221/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 na Politechnice Śląskiej
 3. Zarządzenie nr 78/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ustalenia procedury rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej
 4. Zarządzenie nr 100/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie materiałów egzaminacyjnych na sprawdzian uzdolnień artystycznych obowiązujący kandydatów na studia na kierunkach architektura oraz architektura wnętrz
Wspólna Szkoła Doktorska
Font Resize
Contrast