Akty prawne

 1. Uchwała nr 56/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021
 2. Uchwała nr 116/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 18 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021
 3. Uchwała nr 56/2020 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021
 4. Uchwała nr 87/2018 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie „Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia I stopnia rozpoczynające się w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023”
 5. Uchwała nr 24/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie “Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia I stopnia rozpoczynające się w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023”
 6. Uchwała nr 29/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie “Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia I stopnia rozpoczynające się w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023”
 7. Uchwała nr 38/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie “Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia I stopnia rozpoczynające się w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023”
 8. Uchwała nr 57/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie “Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w latach akademickich 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 i 2026/2027”
 9. Zarządzenie nr 122/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia procedury rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej
 10. Zarządzenie nr 114/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia rozpoczynające się na Politechnice Śląskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
 11. Zarządzenie nr 89/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia od roku akademickiego 2020/2021
 12. Uchwała nr 57/2020 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022
 13. Uchwała nr 58/2020 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w latach akademickich 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 i 2026/2027”
 1. Uchwała nr 56/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021
 2. Uchwała nr 116/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 18 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021
 3. Uchwała nr 56/2020 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021
 4. Zarządzenie nr 122/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia procedury rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej
 5. Zarządzenie nr 114/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia rozpoczynające się na Politechnice Śląskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
 6. Zarządzenie nr 89/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia od roku akademickiego 2020/2021
 7. Uchwała nr 57/2020 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022
  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” 
  2. Uchwała nr 4/2020 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej dla kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2020/2021
  3. Uchwała nr 40/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia ramowego programu kształcenia w szkole doktorskiej pod nazwą “Wspólna Szkoła Doktorska”
Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie
 1. Uchwała nr 56/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021
 2. Uchwała nr 116/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 18 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021
 3. Uchwała nr 56/2020 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021
 4. Uchwała nr 87/2018 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie „Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia I stopnia rozpoczynające się w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023”
 5. Uchwała nr 24/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie “Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia I stopnia rozpoczynające się w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023”
 6. Uchwała nr 29/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie “Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia I stopnia rozpoczynające się w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023”
 7. Uchwała nr 38/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie “Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia I stopnia rozpoczynające się w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023”
 8. Uchwała nr 57/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie “Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w latach akademickich 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 i 2026/2027”
 9. Zarządzenie nr 122/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia procedury rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej
 10. Zarządzenie nr 114/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia rozpoczynające się na Politechnice Śląskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
 11. Zarządzenie nr 89/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia od roku akademickiego 2020/2021
 12. Uchwała nr 57/2020 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022
 13. Uchwała nr 58/2020 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w latach akademickich 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 i 2026/2027”
Studia drugiego stopnia
 1. Uchwała nr 56/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021
 2. Uchwała nr 116/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 18 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021
 3. Uchwała nr 56/2020 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021
 4. Zarządzenie nr 122/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia procedury rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej
 5. Zarządzenie nr 114/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia rozpoczynające się na Politechnice Śląskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
 6. Zarządzenie nr 89/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia od roku akademickiego 2020/2021
 7. Uchwała nr 57/2020 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022
Wspólna Szkoła Doktorska
  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” 
  2. Uchwała nr 4/2020 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej dla kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2020/2021
  3. Uchwała nr 40/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia ramowego programu kształcenia w szkole doktorskiej pod nazwą “Wspólna Szkoła Doktorska”
Font Resize
Contrast