Akty prawne

Uchwały Senatu

 1. Uchwała nr 37/2022 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024
 2. Uchwała nr 5/2023 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 30 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024
 3. Uchwała nr 11/2023 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024
 4. Uchwała nr 31/2023 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 22 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024
 5. Uchwała nr 54/2023 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 18 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024
 6. Uchwała nr 34/2023 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025
 7. Uchwała nr 55/2023 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 18 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025
 8. Uchwała nr 57/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie “Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w latach akademickich 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 i 2026/2027” – tekst jednolity na dzień 13 marca 2023 r.
 9. Uchwała nr 12/2023 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie “Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w latach akademickich 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 i 2026/2027”
 10. Uchwała nr 35/2023 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 26 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie “Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w latach akademickich 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 i 2026/2027”
 11. Uchwała nr 41/2023 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 10 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie “Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w latach akademickich 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 i 2027/2028”

Zarządzenia Rektora

 1. Zarządzenie nr 100/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie materiałów egzaminacyjnych na sprawdzian uzdolnień artystycznych obowiązujący kandydatów na studia na kierunkach architektura oraz architektura wnętrz
 2. Zarządzenie nr 53/2023 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie programu projakościowego dla najlepszych studentów rozpoczynających studia stacjonarne pierwszego lub drugiego stopnia, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza
 3. Zarządzenie nr 187/2023 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 16 października 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie programu projakościowego dla najlepszych studentów rozpoczynających studia stacjonarne pierwszego lub drugiego stopnia, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza
 4. Zarządzenie nr 72/2023 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 na Politechnice Śląskiej
 5. Zarządzenie nr 85/2023 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2023/2024
 6. Zarządzenie nr 91/2023 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2023/2024
Studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia

Uchwały Senatu

 1. Uchwała nr 37/2022 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024
 2. Uchwała nr 5/2023 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 30 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024
 3. Uchwała nr 11/2023 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024
 4. Uchwała nr 31/2023 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 22 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024
 5. Uchwała nr 54/2023 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 18 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024
 6. Uchwała nr 34/2023 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025
 7. Uchwała nr 55/2023 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 18 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025
 8. Uchwała nr 57/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie “Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w latach akademickich 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 i 2026/2027” – tekst jednolity na dzień 13 marca 2023 r.
 9. Uchwała nr 12/2023 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie “Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w latach akademickich 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 i 2026/2027”
 10. Uchwała nr 35/2023 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 26 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie “Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w latach akademickich 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 i 2026/2027”
 11. Uchwała nr 41/2023 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 10 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie “Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w latach akademickich 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 i 2027/2028”

Zarządzenia Rektora

 1. Zarządzenie nr 100/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie materiałów egzaminacyjnych na sprawdzian uzdolnień artystycznych obowiązujący kandydatów na studia na kierunkach architektura oraz architektura wnętrz
 2. Zarządzenie nr 53/2023 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie programu projakościowego dla najlepszych studentów rozpoczynających studia stacjonarne pierwszego lub drugiego stopnia, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza
 3. Zarządzenie nr 187/2023 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 16 października 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie programu projakościowego dla najlepszych studentów rozpoczynających studia stacjonarne pierwszego lub drugiego stopnia, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza
 4. Zarządzenie nr 72/2023 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 na Politechnice Śląskiej
 5. Zarządzenie nr 85/2023 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2023/2024
 6. Zarządzenie nr 91/2023 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2023/2024
Wspólna Szkoła Doktorska
Font Resize
Contrast