Akty prawne

 1. Uchwała nr IX/86/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na Politechnice Śląskiej na studia I i II stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019 
 2. Uchwała nr 38/2018 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na Politechnice Śląskiej na studia I i II stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019 
 3. Uchwała nr 39/2018 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na Politechnice Śląskiej na studia I i II stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 
 4. Uchwała nr IX/87/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnice Śląskiej na studia I stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 
 5. Uchwała nr 37/2018 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnice Śląskiej na studia I stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 
 6. Zarządzenie Nr 29/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia procedury rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej 
 7. Pismo Okólne nr 6/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia I, II i III stopnia w roku akademickim 2018/2019 na Politechnice Śląskiej , zmiany (Pismo Okólne nr 11/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 6 września 2018 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia I, II i III stopnia w roku akademickim 2018/2019 na Politechnice Śląskiej )
 8. Zarządzenie nr 40/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2018/2019 
 9. Zarządzenie nr 53/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019 
 1. Uchwała nr IX/86/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na Politechnice Śląskiej na studia I i II stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019 
 2. Uchwała nr 38/2018 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na Politechnice Śląskiej na studia I i II stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019 
 3. Uchwała nr 39/2018 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na Politechnice Śląskiej na studia I i II stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 
 4. Zarządzenie Nr 29/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia procedury rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej 
 5. Pismo Okólne nr 6/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia I, II i III stopnia w roku akademickim 2018/2019 na Politechnice Śląskiej , zmiany (Pismo Okólne nr 11/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 6 września 2018 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia I, II i III stopnia w roku akademickim 2018/2019 na Politechnice Śląskiej )
 6. Zarządzenie nr 40/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2018/2019 
 7. Zarządzenie nr 53/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019 
 1. Uchwała nr 26/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie oraz ich formy w roku akademickim 2018/2019 
 2. Pismo Okólne nr 6/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia I, II i III stopnia w roku akademickim 2018/2019 na Politechnice Śląskiej , zmiany (Pismo Okólne nr 11/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 6 września 2018 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia I, II i III stopnia w roku akademickim 2018/2019 na Politechnice Śląskiej )
 3. Zarządzenie nr 54/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach III stopnia w roku akademickim 2018/2019 
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” 
Studia I stopnia
 1. Uchwała nr IX/86/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na Politechnice Śląskiej na studia I i II stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019 
 2. Uchwała nr 38/2018 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na Politechnice Śląskiej na studia I i II stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019 
 3. Uchwała nr 39/2018 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na Politechnice Śląskiej na studia I i II stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 
 4. Uchwała nr IX/87/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnice Śląskiej na studia I stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 
 5. Uchwała nr 37/2018 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnice Śląskiej na studia I stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 
 6. Zarządzenie Nr 29/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia procedury rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej 
 7. Pismo Okólne nr 6/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia I, II i III stopnia w roku akademickim 2018/2019 na Politechnice Śląskiej , zmiany (Pismo Okólne nr 11/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 6 września 2018 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia I, II i III stopnia w roku akademickim 2018/2019 na Politechnice Śląskiej )
 8. Zarządzenie nr 40/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2018/2019 
 9. Zarządzenie nr 53/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019 
Studia II stopnia
 1. Uchwała nr IX/86/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na Politechnice Śląskiej na studia I i II stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019 
 2. Uchwała nr 38/2018 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na Politechnice Śląskiej na studia I i II stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019 
 3. Uchwała nr 39/2018 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na Politechnice Śląskiej na studia I i II stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 
 4. Zarządzenie Nr 29/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia procedury rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej 
 5. Pismo Okólne nr 6/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia I, II i III stopnia w roku akademickim 2018/2019 na Politechnice Śląskiej , zmiany (Pismo Okólne nr 11/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 6 września 2018 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia I, II i III stopnia w roku akademickim 2018/2019 na Politechnice Śląskiej )
 6. Zarządzenie nr 40/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2018/2019 
 7. Zarządzenie nr 53/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019 
Studia III stopnia
 1. Uchwała nr 26/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie oraz ich formy w roku akademickim 2018/2019 
 2. Pismo Okólne nr 6/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia I, II i III stopnia w roku akademickim 2018/2019 na Politechnice Śląskiej , zmiany (Pismo Okólne nr 11/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 6 września 2018 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia I, II i III stopnia w roku akademickim 2018/2019 na Politechnice Śląskiej )
 3. Zarządzenie nr 54/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach III stopnia w roku akademickim 2018/2019 
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” 
Font Resize
Contrast