• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Inżynieria materiałowa

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Limit przyjęć
Stacjonarne Magister inżynier 1,5 roku/
3 semestry
Polski Katowice 30
Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Płatność Limit przyjęć
Niestacjonarne Magister inżynier 1,5 roku/
3 semestry
Polski Katowice 2700zł/
semestr
30

Miejsce odbywania się zajęć:

KATOWICE

Wydział Inżynierii Materiałowej
Katowice, ul. Krasińskiego 8,
tel. 32 603 44 88, 32 603 41 03
e-mail: wimim_rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne/niestacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja zimowa
 • czas trwania studiów: 1,5 roku / 3 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • specjalności:
  • inżynieria jakości
  • kompozyty i tworzywa sztuczne
  • materiały i technologie w lotnictwie
  • materiały i technologie w motoryzacji
  • nowoczesne materiały i technologie

Inżynieria Materiałowa jest interdyscyplinarną nauką zajmującą się budową materiałów, metodami ich kształtowania i badaniami ich własności. Ze względu na dokonujący się nieustannie postęp i innowacje w dziedzinie materiałów, ma ona wpływ na rozwój wszystkich gałęzi przemysłu, dlatego jest jednym z kierunków przyszłości. Student Inżynierii materiałowej kształci się w zakresie: projektowania i doboru materiałów do konkretnych zastosowań (motoryzacja, lotnictwo, energetyka), zaawansowanych technologii wytwarzania, przetwarzania i łączenia materiałów, ochrony antykorozyjnej materiałów, specjalnych metod badawczych materiałów oraz szybkiego prototypowanie i druku 3D. Podczas licznych zajęć wykładowych, laboratoryjnych, projektowych i seminaryjnych student zdobywa wiedzę z zakresu nowoczesnej inżynierii i uczy się rozwiązywać problemy inżynierskie związane z rozmaitymi praktykami stosowanymi w przemyśle. To wszystko powoduję, że nasi absolwenci  są bardzo dobrymi specjalistami z zakresu inżynierii materiałowej i nic, co techniczne, nie jest im obce. W ramach kierunku oferujemy 5 specjalności do wyboru:

 • Nowoczesne materiały i technologie
 • Inżynieria jakości,
 • Kompozyty i tworzywa sztuczne,
 • Materiały i technologie w lotnictwie,
 • Materiały i technologie w motoryzacji.

Jest co najmniej kilka dobrych powodów, dla których warto kontynuować kształcenie właśnie na kierunku Inżynieria Materiałowa. Przede wszystkim multidyscyplinarny i wszechstronny charakter tego kierunku studiów skutkuje dobrze płatną pracę w przyszłości. Inżynieria materiałowa łączy w sobie elementy fizyki, chemii i inżynierii oferując interdyscyplinarne podejście do zrozumienia i kształtowania materiałów. Ta szeroka wiedza umożliwia pracę w różnych branżach przemysłu i gwarantuje świetne przygotowanie do stawiania czoła złożonym wyzwaniom.

Absolwenci kierunku mogą pracować między innymi w takich branżach jak lotnictwo, motoryzacja, elektronika, opieka zdrowotna czy energetyka związana z odnawialnymi źródłami energii. Wszechstronność kierunku pozwala na znalezienie pracy zgodnej z zainteresowaniami czy osobistymi preferencjami.

Kolejny ważny powód, dla którego warto studiować Inżynierię Materiałową to innowacyjność kierunku. Inżynieria materiałowa znajduje się w czołówce innowacji technologicznych. Absolwenci kierunku mają kwalifikacje by wytwarzać materiały o ulepszonych właściwościach, co prowadzi do postępu w technologii, opiece zdrowotnej, energetyce i nie tylko. Inżynierowie materiałowi odgrywają kluczową rolę w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów związanych z wydajnością, trwałością i funkcjonalnością materiałów. Należą do nich opracowywanie materiałów dla zrównoważonych rozwiązań energetycznych, ulepszanie urządzeń i procesów oraz rozwiązywanie problemów środowiskowych. Zrównoważony rozwój odgrywa coraz większą rolę we wszystkich gałęziach przemysłu. Magister inżynierii materiałowej może opracowywać przyjazne dla środowiska materiały, optymalizować procesy produkcyjne i znajdować innowacyjne rozwiązania niwelujące negatywny wpływ produkcji na środowisko.

Warto podkreślić, że zasady inżynierii materiałowej mają globalne zastosowanie. Powoduje to, że osoby z dyplomem magistra inżynierii materiałowej mogą pracować nad międzynarodowymi projektami, współpracując z naukowcami i profesjonalistami z całego świata. Rynkowe zapotrzebowanie na inżynierów materiałowych jest wysokie we wszystkich branżach, dlatego kariera w zakresie inżynierii materiałowej często wiąże się z konkurencyjnymi wynagrodzeniami. Specjalistyczne umiejętności i wiedza zdobyte podczas studiów sprawiają, że absolwenci kierunku są pożądanymi pracownikami w wielu różnych dziedzinach gospodarki.

Na drugim stopniu studiów na kierunku Inżynieria Materiałowa nie ma obowiązkowych staży i praktyk. Niektórzy studenci jednak planują praktykę samodzielnie w czasie zbierania materiałów do pracy magisterskiej. Pozwala im to zdobyć doświadczenie pracy w przemyśle.

Absolwenci Inżynierii Materiałowej mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach wielu gałęzi przemysłu, m.in. maszynowego, motoryzacyjnego, lotniczego oraz zaawansowanych technologii i nanotechnologii, jako: 

 • inżynier jakości, 
 • inżynier ds. badań materiałów, 
 • inżynier ds. spawalnictwa, 
 • inżynier produkcji, 
 • technolog, 
 • specjalista kontroli jakości, 

Absolwenci znajdują również pracę w jednostkach gospodarczych, badawczo-rozwojowych i edukacyjnych wymagających wiedzy na temat nowoczesnych materiałów i technologii, min. jako: 

 • laborant ds. badań materiałów, 
 • pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny, 
 • trener/nauczyciel zawodu. 

Warto dodać, że studiując Inżynierię Materiałową można równocześnie angażować się w projekty naukowe i badawcze oraz zdobywać wiedzę poprzez rozwiązywanie problemów w ramach Project Based Learning. Wówczas budowanie kariery zawodowej zaczyna się jeszcze na studiach!

Mateusz W.: Na II stopniu studiów na kierunku inżynieria materiałowa wiedza była pogłębiana o bardziej skomplikowane aspekty dotyczące badań materiałów oraz nowoczesnych zaawansowanych technologii, obecnie stosowanych w różnych dziedzinach przemysłu. Na przestrzeni realizacji studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa, studenci mieli możliwość realizowania dodatkowych działań związanych z własnym rozwojem naukowym, takim jak: uczestnictwo w kołach naukowych, udział w realizacji projektów naukowo-badawczych, projektów PBL. Ukończenie studiów II stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa na Wydziale Inżynierii Materiałowej w Katowicach pozwoliły mi na pozyskanie wiedzy przydatnej na rynku pracy. Bardzo miło wspominam spędzony czas na studiach, jak również mógłbym polecić te studia każdemu kogo interesują tematy związane z materiałami, obróbką, wytwarzaniem, nowoczesnymi technologiami, energetyką i motoryzacją.

Mikołaj K.: Inżynieria Materiałowa to kierunek studiów zapewniający duże możliwości rozwoju, projektowanie obiektów, badanie materiałów, technologie procesowe. Rynek pracy potrzebuje ludzi z kompetencjami w tych zakresach, a same zagadnienia potrafią wzbudzić zainteresowanie, przez co przyswajanie wiedzy nie jest trudne. Specjalizacje takie jak materiały w energetyce, lotnictwie czy przemyśle samochodowym wpływają na możliwość wyboru kariery wedle własnych zainteresowań i zdobycie wiedzy z różnych sektorów przemysłu. Są to studia godne polecenia, w których leży przyszłość pędzącego rozwoju.

Marta J.: Studia na kierunku inżynieria materiałowa to obszar, który łączy wiedzę z zakresu chemii, fizyki, matematyki i inżynierii w celu opracowywania nowych i lepszych materiałów do różnych zastosowań. Na studiach zdobywa się szeroką wiedzę z zakresu stosowania i projektowania nowoczesnych materiałów, jak również tajniki wiedzy o materiałach, począwszy od ceramiki, stali, metali nieżelaznych i skończywszy na kompozytach. Uczelnia jest wyposażona w nowoczesne laboratoria w których można rozwijać swoje zainteresowania, oraz wykonywać badania. Podczas studiów w znacznym stopniu kładzie się nacisk na umiejętności interdyscyplinarne i pracę w zespole. A wykładowcy zawsze chętnie pomogą w rozwiązywaniu problemów oraz inspirują do innowacyjnego myślenia oraz rozwijania swoich umiejętności. Podsumowując studia na kierunku inżynieria materiałowa są dla osób chcących zgłębić swoją wiedzę z zakresu stosowania oraz projektowania materiałów oraz zyskać umiejętności cenione przez wielu pracodawców.

Norbert T.: Studiowanie inżynierii materiałowej na Wydziale Inżynierii Materiałowej w Katowicach to bardzo wartościowe doświadczenie, studia te są dobrym wyborem, który daje wiele możliwości w przyszłości. Łączą one wiedzę z zakresów chemii, fizyki oraz matematyki tworząc studiowany przeze mnie kierunek- czyli wspomnianą wyżej inżynierię materiałową. Jeden z przedmiotów wiodących, a mianowicie Nauka o materiałach łączy ze sobą zagadnienia teoretyczne wraz z zajęciami praktycznymi- laboratoriami lub ćwiczeniami, co daje możliwość nie tylko poznania suchej (ale również przydatnej) teorii, ale też doświadczenia praktyki. Studiując dowiedziałem się wielu ciekawych i nowych rzeczy, a także poszerzyłem swoją wiedzę dotycząca np. różnych grup materiałów. Wiedza ta to między innymi to czym są stale, durale czy inconele. Zaczynając ten kierunek nie miałem pojęcia, że takowe istnieją, a teraz będąc na drugim stopniu pragnę poszerzać swoją wiedzę jeszcze bardziej. Kierunek ten jest idealnym wyborem dla osób interesującymi się chemią lub fizyką oraz dla osób, które są ciekawe otaczającego je świata.

 • Absolwenci są przygotowani do działań związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i badaniem różnych grup materiałów metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych, w tym biomedycznych i stomatologicznych.
 • Mogą znaleźć zatrudnienie w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach wielu gałęzi przemysłu, m.in. maszynowego, elektromaszynowego, motoryzacyjnego, lotniczego oraz zaawansowanych technologii i nanotechnologii.
 • Znajdują również pracę w jednostkach gospodarczych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.
 • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu technologii wytwarzania, obróbki i kształtowania powierzchni materiałów inżynierskich stosowanych w inżynierii stomatologicznej, a także wiedzę z zakresu technologii kształtowania struktury i własności materiałów metalowych i niemetalowych.
Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia i oceny kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna i rozumie zagadnienia dotyczące badania struktury i właściwości materiałów metalowych, ceramicznych, polimerowych, kompozytowych, biomateriałów i nanomateriałów,
 • zna i rozumie procesy technologiczne wykorzystywane w kształtowaniu struktury i właściwości materiałów inżynierskich oraz ich powierzchni,
 • zna i rozumie cykle życia urządzeń, obiektów, systemów technicznych oraz ich znaczenie w powiązaniu z inżynierią materiałową,
 • zna i rozumie podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z inżynierią materiałową,
 • potrafi korzystać ze specjalistycznego oprogramowania komputerowego przy rozwiązywaniu prostych zadań z zakresu inżynierii materiałowej,
 • potrafi dobrać materiał do określonego zastosowania z uwzględnieniem łańcucha przyczynowo-skutkowego skład chemiczny – technologia – struktura – właściwości – zastosowanie,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
0 – zgodność poniżej 70%

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

Niestacjonarne, Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Inżynieria materiałowa

Miasto

Katowice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Zimowa

Wydział

Wydział Inżynierii Materiałowej

Font Resize
Contrast