• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Logistyka

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Limit przyjęć
Stacjonarne Magister inżynier 1,5 roku/
3 semestry
Polski Zabrze 60
Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Płatność Limit przyjęć
Niestacjonarne Magister inżynier 1,5 roku/
3 semestry
Polski Zabrze 2700zł/
semestr
60

Wydział Organizacji i Zarządzania
Zabrze, ul. Roosevelta 26-28,
tel. 32 277 73 14
e-mail: woiz_rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne/niestacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja zimowa
 • czas trwania studiów: 1,5 roku / 3 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • specjalności:
  • menedżer logistyki
  • usługi logistyczne

Logistyk jest obecnie jednym z najbardziej poszukiwanych i opłacanych zawodów. Atrakcyjność naszego programu studiów wielokrotnie docenili pracodawcy. Kształcenie na kierunku stworzyliśmy w oparciu o rynkowe zapotrzebowanie na profesjonalnie przygotowaną kadrę logistyczną. Wykorzystywane w procesie kształcenia innowacyjne metody nauczania pozwolą Ci rozwiązywać problemy badawcze w rzeczywistych warunkach. Nauczymy Cię rozwiązywania różnych złożonych problemów i zadań logistycznych, z wykorzystaniem zaawansowanych metod i technik inżynierskich oraz organizatorskich. Studiując zdobędziesz kompetencje interpersonalne i przywódcze do pracy na stanowiskach średniego i wyższego szczebla kierowniczego w organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna. Przekonasz się, że wprawdzie logistyk to zawód odpowiedzialny i wymagający, ale równocześnie zapewniający dużą satysfakcję oraz ogromne możliwości rozwoju kariery zawodowej.

Branża logistyczna w Polsce i na świecie jest jednym z tych działów gospodarki, który wyjątkowo dynamicznie się rozwija. Głównym powodem jest skok technologiczny jaki świat wykonał w ciągu ostatnich lat. Powoduje to, że trendy już obecne w logistyce stale przybierają na sile. Chodzi o ścisłe połączenie produkcji z logistyką, koncentrację usług logistycznych, konsekwencje rozwoju e-commerce oraz dążenie do neutralności klimatycznej i związane z tym wykorzystywanie zeroemisyjnego transportu. Z jednej strony na wyniki branży pozytywnie wpływa intensywny rozwój elektronicznych kanałów sprzedaży, z drugiej – musi się ona mierzyć z wyzwaniami związanymi z dużą niepewnością na rynku, niedoborem wykształconych kadr oraz postępującą rewolucją technologiczną, wymagającą od przedsiębiorstw błyskawicznego wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Wizje rozwoju branży logistycznej powodują, że jest to sektor stale zyskujący na znaczeniu, o dużej dynamice wzrostu. Dla Ciebie oznacza to perspektywę stabilnej i atrakcyjnej, także finansowo, pracy.

Studiując na kierunku Logistyka II stopnia zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • optymalizacji systemów logistycznych,
 • metod podejmowania decyzji,
 • zaawansowanych instrumentów kontroli przepływów finansowych oraz funkcjonowania rynków i podmiotów gospodarczych,
 • systemów technicznych wspomagających realizację procesów logistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacyjnych i informatycznych;
 • odpowiedzialności za nadzorowanie całego łańcucha dostaw, począwszy od przyjęcia towarów, aż po ich dostarczenie do punktów sprzedaży lub klientów końcowych;
 • kierowania przedsiębiorstwem logistycznym lub pełnienia w nim funkcji kierowniczych.

Niezależnie od tego, jaką ścieżkę dyplomowania wybierzesz (usługi logistyczne, menedżer logistyki) odbędziesz praktykę zawodową, którą będziesz mógł kontynuować w formie stażu zawodowego. Dzięki położeniu naszej Uczelni w sercu Górnego Śląska, w sąsiedztwie największej w Europie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,  nie będziesz miał problemów ze znalezieniem przedsiębiorstwa lub organizacji, dla odbycia takiej praktyki. Dzięki kontaktom z licznymi firmami produkcyjnymi, logistycznymi i handlowym, pomożemy Ci znaleźć idealnego pracodawcę.

Jako absolwent kierunku logistyka będziesz posiadał zdolności do postrzegania problemów łańcucha dostaw z perspektywy zintegrowanych procesów biznesowych, także w kontekście współpracy partnerskiej podmiotów działających w takim  łańcuchu. Będziesz wykazywał się wyjątkowymi zdolnościami adaptacyjnymi oraz zdolnościami do niestandardowego myślenia w zakresie projektowania systemów i procesów logistycznych. Będziesz mógł znaleźć pracę w różnych organizacjach, przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych różnych, przedsiębiorstwach branży TSL (transport-spedycja-logistyka), firmach zajmujących się projektowaniem i doradztwem w zakresie logistyki, przedsiębiorstwach komunalnych czy działach logistycznych jednostek samorządu terytorialnego.

Patrycja W., Tactical Buyer w firmie Aebi Schmidt

Wybór uczelni i kierunku studiów to bardzo ważna decyzja. Ja wybrałam Logistykę na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej (I i II stopień) i zdecydowanie była to świetna decyzja! Zarówno ogrom wiedzy teoretycznej, jak i wyniesione na przestrzeni lat praktyczne rozwiązania wykorzystuję w swojej codziennej pracy. Zaangażowanie wykładowców, ich wsparcie oraz rady, czy też działalność w kole naukowym miały realny wpływ na moją karierę zawodową. Gdybym miała stanąć przed wyborem studiów jeszcze raz, to bez wahania ponownie mój wybór padłby na Logistykę na tym wydziale. Polecam każdemu!

Dawid K., Spedytor Międzynarodowy w firmie Sachs Trans International

Decyzja o podjęciu studiów na kierunku LOGISTYKA, była jedna z najlepszych decyzji podjętych w moim życiu. Studia na poziomie inżynierskim i magisterskim to wspaniale doświadczenie, czas rozwoju, pozyskiwania wiedzy teoretycznej, czas kreatywności, inspiracji. Możliwość zdobywania praktycznych umiejętności na serii zajęć warsztatowych i ćwiczeniowych, przekazywanych przez profesjonalistów i pasjonatów swojego fachu. Studia to 5 wspaniałych lat, które zaowocowały w późniejszym czasie, dając możliwość efektywnej pracy zawodowej.

Dr inż. Jakub S.

Studia na kierunku logistyka wyposażyły mnie w kompetencje pozwalające przyjąć aktywną rolę w szybko zmieniającej się gospodarce, społeczeństwie oraz rynku pracy. Profesjonalna i przyjazna kadra akademicka motywuje do nieustannego rozwoju oraz samodyscypliny. Dodatkowo realizacja studiów daje możliwość odbywania wielu praktyk studenckich oraz zdobywania doświadczenia poprzez przynależność do znanego w branży Europejskiego Koła Logistycznego Feniks.

Jakub F., doktorant, Szkoła Doktorów Politechniki Śląskiej

Studiowanie logistyki na Politechnice Śląskiej pozwoliło mi na znaczny rozwój wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z kierunkiem. Wykładowców cechuje profesjonalne podejście do prowadzenia zajęć, jednocześnie starają się przekazać wiedzę w jak najbardziej ciekawy i przystępny dla studenta sposób. Zajęcia odbywają się w nowoczesnych salach i laboratoriach. Ponadto podczas studiowania istnieje możliwość uczestnictwa w wielu projektach, kołach naukowych oraz nawiązania współpracy z kluczowymi przedsiębiorstwami branży TSL. Dyplom ukończenia studiów logistycznych otwiera wiele możliwości i pozwala na rozwój kariery zawodowej.

 • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów logistycznych oraz ich funkcjonowania w przemyśle i handlu, w aglomeracjach miejskich, a także w ochronie środowiska.
 • Znają podstawy nauk ekonomicznych, między innymi makro i mikroekonomii, finansów, rachunku kosztów oraz podstawy organizacji i zarządzania, w tym zarządzania operacyjnego i strategicznego.
 • Potrafią rozwiązywać problemy i zadania logistyczne metodami i technikami inżynierskimi.
 • Posiadają również kwalifikacje i kompetencje menadżerskie.
 • Absolwenci kierunku logistyka są przygotowani do rozwiązywania problemów dotyczących projektowania systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, a także produkcji i dystrybucji.
 • Mogą kierować przedsiębiorstwem logistycznym lub też zarządzać specjalistycznymi funkcjami logistycznymi, między innymi operacyjną, marketingową i finansową.
 • Znajdą również pracę na stanowiskach kierowniczych w organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna.
 • Mogą pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych, transportowych i spedycyjno-transportowych, komunalnych, a także centrach logistycznych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i doradztwem w zakresie logistyki.
Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia i oceny kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • rozumie istotę procesów i zjawisk społecznych,
 • rozumie istotę procesów i zjawisk ekonomicznych oraz logistycznych przebiegających w przedsiębiorstwie,
 • potrafi efektywnie stosować wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i szeroko pojętej inżynierii ogólnej do rozwiązywania współczesnych problemów technologicznych,
 • potrafi identyfikować, formułować oraz rozwiązywać problemy praktyczne w dziedzinie logistyki i procesów logistycznych,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
0 – zgodność poniżej 70%

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

Niestacjonarne, Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Logistyka

Miasto

Zabrze

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Zimowa

Wydział

Wydział Organizacji i Zarządzania

Font Resize
Contrast