• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Mechanika i budowa maszyn (studia dualne)

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Limit przyjęć
Stacjonarne Magister inżynier 1,5 roku/
3 semestry
Polski Gliwice 40

Wydział Mechaniczny Technologiczny
Gliwice, ul. Konarskiego 18a,
tel. 32 237 24 33
e-mail: studia_dualne_RMT@polsl.pl
e-mail: BOSG8@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne II stopnia
 • profil: praktyczny (studia dualne)
 • termin naboru: rekrutacja zimowa
 • czas trwania studiów: 1,5 roku / 3 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • Strona internetowa kierunku

Nauczymy Cię wszystkiego, czego będziesz potrzebował w swojej przyszłej pracy. Co ciekawe, przydatność zdobywanej na studiach wiedzy sprawdzisz… będąc jeszcze studentem. To jest właśnie przewaga studiów o profilu praktycznym. Na pierwszym stopniu studiów odbywasz staże a na II stopniu, pracujesz już zawodowo. Studiując, dowiesz się jak powstają i jak są eksploatowane nowoczesne maszyny. Poznasz narzędzia informatyczne służące do modelowania układów i procesów oraz projektowania maszyn. Zrozumiesz, jak funkcjonuje przedsiębiorstwo i zdobędziesz doświadczenie w pracy w przemyśle oraz w realizacji projektów. Zdobędziesz też umiejętności z zakresu stosowania technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem.

Nasz kierunek jest realizowany w bardzo bliskiej współpracy z przemysłem i to z firmami, które działają na terenie 1. w Europie i drugiej na świecie strefy ekonomicznej, w której funkcjonuje ponad 500 przedsiębiorstw, z prawie 90 000 miejsc pracy. Te firmy to Twoim potencjalni pracodawcy, wysoko zautomatyzowane i zrobotyzowane fabryki o nowoczesnych liniach produkcyjnych, w których potrzebni są specjaliści z zakresu inżynierii mechanicznej. Maszyny i urządzenia, zautomatyzowane, zminiaturyzowane i naszpikowane elektroniką są dowodem postępu cywilizacyjnego. Specjaliści potrafiący je projektować, udoskonalać i eksploatować potrzebni są we wszystkich sektorach gospodarki. Z tych powodów inżynier mechanik nie musi martwić się o pracę, może przebierać w ofertach i branżach, także tych najbardziej zaawansowanych technologicznie. Poza doskonałą wiedzą, absolwent kierunku może się pochwalić doświadczeniem zawodowym, zdobytym pod okiem wysokiej klasy specjalistów z wiodących firm działających na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i poza nią. To daje ogromną przewagę konkurencyjną i to od razu po zdobyciu dyplomu.

Studiując zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • projektowania, wytwarzania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych,
 • posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi, w tym CAx,
 • technik wytwarzania, takich jak m.in. obróbka skrawaniem, odlewnictwo, spawalnictwo, przetwórstwo tworzyw sztucznych,
 • sporządzania dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej i technologicznej,
 • komputerowego wspomagania zarządzania wiedzą i danymi projektowymi,
 • zarządzania jakością i bezpieczeństwem.

Twoja kariera zawodowa zacznie się już na studiach. Studiując na kierunku dualnym, równocześnie pracujesz, najpierw jako stażysta, później pracownik. Zdobywasz cenną wiedzę i doświadczenie zawodowe. Takie połączenie musi zakończyć się sukcesem! Absolwent studiów dualnych przez dużą liczbę godzin stażu w przemyśle jest osobą ze sporym doświadczeniem zawodowym. Po studiach jesteś gotowy do realizacji regularnych zadań w firmie, do kierowania projektami i zespołami. Możesz pracować np. :

– w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn,
– w przedsiębiorstwach związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych
– w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych
– we wszystkich firmach, gdzie wymagana jest wiedza techniczna i informatyczna.

Zdecydowałam się na studiowanie na kierunku MiBM -studia dualne ze względu na możliwość łączenia nauki teoretycznej i jej zastosowania w praktyce. Praktycznie podchodząc do życia nie chciałam skończyć studiów bez prawdziwego doświadczenia w przemyśle. Najważniejsze było zdobywanie, poszerzanie wiedzy, rozwijanie kwalifikacji, angażowanie się w interesujące projekty i poznawanie nowych, fascynujących ludzi, z którymi można dzielić pasje.

Ewa K. Autodesk Alias Class A modeler w firmie Designsurf Sp. z o.o.

Od zawsze rozwijałem swoje praktyczne umiejętności w obszarze mechaniki, a studia dualne pozwoliły mi kontynuować to poprzez możliwość pracy zawodowej połączonej z nauką. Najważniejsze dla mnie w trakcie studiowania w trybie dualnym było zdobywanie praktycznych umiejętności i łączenie ich z wiedzą teoretyczną. Z całą pewnością wpłynęło to pozytywnie na rozpoczęcie mojej drogi zawodowej.

Bogdan K. Specjalista ds. bezpieczeństwa maszyn w firmie Pilz Polska sp. z o. o. 

Studia dualne wybrałam zdecydowanie ze względu na połączenie wiedzy zdobywanej na uczelni wraz z regularnymi stażami odbywanymi w przemyśle. Możliwość łączenia studiów wraz z regularną pracą w przemyśle zwróciły szczególnie moją uwagę. Fakt, że po ukończeniu studiów pierwszego stopnia mamy już doświadczenie w biurach konstrukcyjnych, technologicznych itp. jest największym atutem, i aktualnie po ich ukończeniu jestem pewna, że był to najlepszy wybór. W trakcie studiowania najważniejsze dla mnie było to, że wiedza zdobyta na uczelni z semestru na semestr coraz bardziej znajdowała swoje odzwierciedlenie w pracy w przemyśle i pomagała mi w realizowaniu zadań powierzonych przez firmę.

Natalia K. Konstruktor, inżynier procesu w firmie Wielton S.A., obecnie Studentka drugiego stopnia MiBM studia dualne

 • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu mechaniki, projektowania i eksploatacji maszyn oraz doboru i technologii kształtowania materiałów.
 • Potrafią stosować nowoczesne narzędzia informatyczne do modelowania układów i procesów oraz projektowania maszyn.
 • Absolwenci znają zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa i potrafią zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce.
 • Posiadają doświadczenie w pracy w przemyśle i w realizacji projektów, a także umiejętności z zakresu stosowania technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem.
 • Absolwenci znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, a także w przedsiębiorstwach związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych.
 • Mogą również pracować w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz w wielu innych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.
 • Grupa firm, która jest zaangażowana w realizację toku studiów, jest dobierana do każdego cyklu studiów przy kolejnych naborach.
 • Student w każdym roku akademickim jest objęty stażem od 3 do 6 miesięcy. Student jest zatrudniony w danej firmie na okres studiów i zgodnie z rodzajem zatrudnienia otrzymuje wynagrodzenie za pracę. Ponadto około 400 godz. zajęć dydaktycznych w całym toku studiów jest prowadzonych przez osoby ze środowiska przemysłowego.
Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia i oceny kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • wiedzę w zakresie matematyki i innych obszarów nauki oraz dyscyplin inżynieryjno-technicznych, w tym procesów zachodzących w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych oraz metod, technik, narzędzi (w tym informatycznych) i materiałów stosowanych przy rozwiązywaniu typowych zadań inżynierskich z zakresu mechaniki i budowy maszyn, a także podstaw przedsiębiorczości,
 • zna zagadnienia z zakresu mechaniki, projektowania i konstruowania obiektów technicznych oraz doboru materiałów inżynierskich, budowę oraz działanie typowych maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle, a także najnowsze technologie wytwarzania elementów maszyn,
 • potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, zaprojektować oraz wykonać typowe dla mechaniki i budowy maszyn urządzenie, obiekt, system lub zrealizować proces, używając właściwych metod, technik, narzędzi i materiałów, w tym stosować systemy CAx do modelowania oraz optymalizacji konstrukcji elementów maszyn lub procesów technologicznych,
 • potrafi dobierać źródła i informacje z nich pochodzące, dokonywać ich oceny, krytycznej analizy i syntezy, komunikować się i pracować indywidualnie i w zespole,
 • posiada kompetencje do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych oraz ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Kandydaci na studia dualne przystępują do rekrutacji na Politechnice Śląskiej po pozytywnym zakończeniu wstępnej rekrutacji przeprowadzonej przez instytucję współtworzącą kierunek studiów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
0 – zgodność poniżej 70%

Kandydaci na studia dualne przystępują do rekrutacji na Politechnice Śląskiej po pozytywnym zakończeniu wstępnej rekrutacji przeprowadzonej przez instytucję współtworzącą kierunek studiów.

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Mechanika i budowa maszyn

Miasto

Gliwice

Profil

praktyczny, praktyczny (studia dualne)

Rekrutacja

Zimowa

Wydział

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Font Resize
Contrast