• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Mikroinformatyka systemów cyfrowych

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Limit przyjęć
Stacjonarne Magister inżynier 1,5 roku/
3 semestry
Polski Katowice 30

Miejsce odbywania się zajęć:
KATOWICE

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Gliwice, ul. Akademicka 16,
tel. 32 603 43 52
e-mail: inf_waei_rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja zimowa
 • czas trwania studiów: 1,5 roku / 3 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • specjalności:
  • projektowanie systemów cyfrowych
  • weryfikacja systemów cyfrowych
 • Strona internetowa kierunku

Studia są prowadzone pod patronatem firmy Intel.

Interdyscyplinarny kierunek „Mikroinformatyka systemów cyfrowych” został przygotowany jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku w zakresie projektowania, weryfikacji i implementacji złożonych, dedykowanych systemów cyfrowych wykorzystujących m.in. technologie FPGA i ASIC. Łączy on wiedzę i umiejętności z obszarów elektroniki i informatyki. Program studiów obejmuje zajęcia o charakterze podstawowym, przedmioty kierunkowe oraz szeroką grupę zajęć wybieralnych.

Studia obejmują dwie silnie przenikające się specjalności z zakresu projektowania i weryfikacji systemów cyfrowych. Zajęcia zaplanowane są w taki sposób, by każda ze specjalności uzyskała podstawowe kompetencje z obydwu obszarów.

Kierunek jest realizowany pod  patronatem firmy Intel i ma bardzo duże znaczenie dla przemysłu. Absolwent kierunku uzyska wszechstronną wiedzę oraz umiejętności w zakresie:

 • języków opisu sprzętu, metod modelowania układów i systemów cyfrowych,
 • projektowania sprzętowych układów dedykowanych, sprzętowej implementacji algorytmów, projektowania mikroprocesorów i implementacji sprzętowej sztucznych sieci neuronowych,
 • projektowania systemów współbieżnych, harmonogramowania zadań, metod optymalizacji i synchronizacji obliczeń,
 • metod weryfikacji funkcjonalnej, metodyki UVM oraz wykorzystania elementów weryfikacji formalnej w projektowaniu systemów,
 • metod i narzędzi przeznaczonych do projektowanie układów scalonych bardzo dużej skali integracji (VLSI).

Studia nie obejmują obowiązkowych praktyk. Płatne staże oferują między innymi firmy wymienione w sekcji „Twoja kariera”.

Światowe tendencje zmierzające do stworzenia pewnego rodzaju „inteligencji” urządzeń i procesów, nabrały przyspieszenia w ciągu ostatnich lat. Daje to gwarancje utrzymania wysokiego zapotrzebowania na specjalistów w dziedzinie projektowania systemów cyfrowych przez wiele lat.

Absolwenci kierunku mogą znaleźć pracę:

 • w przedsiębiorstwach wytwarzających wartość intelektualną typu IP Core,
 • w firmach implementujących cyfrowe moduły sprzętowe w przetwarzaniu sygnałów i danych, w tym w firmach telekomunikacyjnych i firmach z obszaru technologii kosmicznych i satelitarnych,
 • w przedsiębiorstwach opracowujących dedykowane oprogramowanie do syntezy, implementacji oraz weryfikacji systemów cyfrowych,
 • w firmach wykorzystujących technikę cyfrową i mikroprocesorową, między innymi w obszarze Przemysłu 4.0 i Internetu Rzeczy.

Spośród wielu firm poszukujących specjalistów z zakresu projektowania i weryfikacji dedykowanych systemów cyfrowych wymienić można: Intel, Cadence, Synaptics, Nokia, Digital Core Design i wiele, wiele innych.

„Dużo przedmiotów, które (o dziwo, w porównaniu do mojego poprzedniego kierunku) czuć, że się przydadzą w mojej karierze. Dużo mądrych prowadzących, których dobrze się słucha i szanują studenta. Jak ktoś się nie zna na Verilogu i architekturach układów scalonych, to się spokojnie nauczy.”

Absolwent kierunku uzyska wszechstronną wiedzę oraz umiejętności w zakresie:

 • cyfrowego przetwarzania sygnałów,
 • języków opisu sprzętu, metod modelowania układów i systemów, odwzorowania sprzętowego, metod syntezy układów kombinacyjnych i sekwencyjnych,
 • projektowania sprzętowych układów dedykowanych, sprzętowej implementacji algorytmów, projektowania mikroprocesorów i implementacji sprzętowej sztucznych sieci neuronowych,
 • projektowania systemów współbieżnych, harmonogramowania zadań, metod optymalizacji i synchronizacji obliczeń w odwzorowaniu sprzętowym i programowym,
 • wysokopoziomowego projektowania systemów,
 • metod weryfikacji układów sprzętowych z wykorzystaniem symulacji oraz emulacji sprzętowej,
 • metod weryfikacji funkcjonalnej, metodyki UVM oraz wykorzystania elementów weryfikacji formalnej w projektowaniu systemów,
 • metod i narzędzi przeznaczonych do projektowanie układów scalonych ASIC bardzo dużej skali integracji (VLSI).
Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia i oceny kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu fizyki i matematyki umożliwiające zrozumienie funkcjonowania systemów informatycznych oraz elektronicznych,
 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu arytmetyki cyfrowej oraz algebry (ze szczególnym uwzględnieniem algebry Boole’a), a także matematyki dyskretnej,
 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu teorii układów i automatów cyfrowych, metod projektowania urządzeń cyfrowych w podstawowych technologiach (w tym programowalnych), potrafi zaprojektować prosty system cyfrowy,
 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu metodyki i techniki programowania umożliwiające sformułowanie algorytmu prostego problemu; zna i rozumie strategie doboru właściwych struktur danych do zadania algorytmicznego,
 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu architektury oprogramowania systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i technologii sieciowych oraz systemów wbudowanych,
 • potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności z zakresu teorii obwodów i sygnałów elektrycznych, metrologii, a także elementów układów analogowych i telekomunikacyjnych w rozwiązywaniu problemów praktycznych,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
0 – zgodność poniżej 70%

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Mikroinformatyka systemów cyfrowych

Miasto

Katowice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Zimowa

Wydział

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Font Resize
Contrast