• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Technologia chemiczna

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Limit przyjęć
Stacjonarne Magister inżynier 1,5 roku/
3 semestry
Polski Gliwice 60

Wydział Chemiczny
Gliwice, ul. Marcina Strzody 9,
tel. 32 237 15 49, 32 237 15 74
e-mail: wch_rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne/niestacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja zimowa
 • czas trwania studiów: 1,5 roku / 3 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • specjalności – studia stacjonarne:
  • inżynieria i aparatura procesowa
  • technologia chemiczna organiczna
  • technologia nieorganiczna i elektrochemia
  • technologia polimerów i tworzyw sztucznych

Zdobędziesz, przekazaną w przystępny sposób, najbardziej aktualną wiedzę, teoretyczną i praktyczną, z obszaru technologii chemicznej oraz pokrewnych przedmiotów technicznych.

Nauczysz się samodzielnego rozwiązywania złożonych i nietypowych, praktycznych i naukowych, problemów z obszaru technologii chemicznej.

Dowiesz się jak samodzielnie planować i prowadzić badania naukowe z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury badawczej.

Opanujesz praktyczne, inżynierskie podejście do problemów i zagadnień typowych dla przemysłu chemicznego

Zdobytą wiedzę oraz kluczowe umiejętności praktyczne i inżynierskie rozwiniesz dzięki dużej liczbie zajęć laboratoryjnych, komputerowych i projektowych.

Zyskujesz zaawansowaną wiedzę i umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej związanej z przemysłem chemicznym i branżami pokrewnymi.

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra naukowa współpracująca z wiodącymi ośrodkami przemysłowymi i naukowymi.

W czasie studiów masz dostęp do nowocześnie wyposażonych laboratoriów chemicznych, technicznych i komputerowych.

Poznasz fascynujący świat badań naukowych, co, być może, skłoni Cię do rozwijania kariery w tym kierunku.

Kształtujesz samodzielnie ścieżkę kształcenia wybierając interesujące Cię zagadnienia z obszaru technologii polimerów, technologii organicznej, technologii nieorganicznej, inżynierii procesowej i technologii materiałów wysokoenergetycznych.

Program studiów nie przewiduje obowiązkowych praktyk, ale dzięki współpracy kadry badawczo-dydaktycznej ze środowiskiem przemysłowym oraz programom uczelnianym, istnieje możliwość odbycia stażu w wybranych zakładach, których profil odpowiada Twoim zainteresowaniom.

Swoja karierę, co oczywiste, możesz związać z przemysłem chemicznym – wielko- i małotonażowym np. z przemysłem paliwowym, petrochemicznym, czy też z obszaru fine. Ale wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów na kierunku Technologia Chemiczna pozwolą Ci także na pracę w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym, a branże takie jak energetyka, budownictwo czy ochrona środowiska również potrzebują technologów chemików. Przed absolwentami studiów II stopnia Technologii Chemicznej, otworem stoi także kariera naukowo w działach badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw (R&D), w instytutach badawczych oraz na uczelniach w kraju i za granicą.

Studia na Wydziale Chemicznym dały mi solidne podstawy funkcjonowania przemysłu chemicznego organicznego. Poznałem procesy prowadzone w rafineriach i innych zakładach chemicznych, co doskonale uzupełnia się z wiedzą zdobywaną obecnie w zawodzie. W codziennej pracy korzystam ze zdobytych na studiach umiejętności, takich jak obliczanie wskaźników technologicznych, opracowywanie bilansów masowych, przygotowywanie sprawozdań i raportów, przegląd literatury naukowej.

Studiowałem Technologię Chemiczną – polecam. Wymagający kierunek, ale było warto. Co do kadry, większość to ludzie z dużą wiedzą, pasją i sukcesami zawodowymi – zajęcia z nimi to prawdziwa przyjemność. Studia wymagające, ale bez kłopotu znajdziesz czas na życie studenckie. Fajne jest to, że możesz rozwijać swoje zainteresowania w Kole Chemików czy PBLach.

Technologia, trudne studia, ale fajne. Pracuję w branży i muszę przyznać, że na zajęciach dostałem solidną dawkę wiedzy przydatną w pracy. Dużo nauczyła mnie magisterka, miałem okazję pracować na naprawdę zaawansowanym sprzęcie (podobno gdzie indziej bywa różnie). Kadra – przynajmniej w większości – fajna – wyrozumiała i życzliwa. Polecam.

 • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk chemicznych i technicznych, chemicznych procesów technologicznych oraz wybranych zagadnień współczesnej chemii.
 • Są oni przygotowani do prowadzenia badań, tworzenia koncepcji chemicznej i projektowania, realizacji lub modernizacji procesu oraz wdrażania procesów i produktów do praktyki.
 • Absolwenci kierunku technologia chemiczna mogą pracować w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz w firmach produkujących nowoczesne materiały na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych.
 • Znajdą również zatrudnienie w technologicznych instytutach badawczych, biurach projektowych, sektorach administracji i zarządzania.
Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia i oceny kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii, umożliwiającą zrozumienie oraz opis zjawisk i procesów stosowanych w technologii chemicznej oraz wykonywanie obliczeń potrzebnych w praktyce inżynierskiej,
 • ma wiedzę o surowcach, produktach i procesach stosowanych w przemyśle chemicznym i o kierunkach rozwoju przemysłu chemicznego w kraju i na świecie,
 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,
 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie technik oraz metod charakteryzowania i identyfikacji związków chemicznych,
 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu inżynierii chemicznej, maszynoznawstwa i aparatury przemysłu chemicznego,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
0 – zgodność poniżej 70%

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Technologia chemiczna

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Zimowa

Wydział

Wydział Chemiczny

Font Resize
Contrast