Tematy prac

Tematy prac według dyscyplin:

 • Architektoniczne narzędzia kształtowania warunków psychoakustycznych w miastach

Promotor – dr hab. inż. arch. Agata Twardoch
Agata.Twardoch@polsl.pl

 • Latarnie morskie jako element dziedzictwa kulturowego polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego. Określenie możliwości adaptacyjnych do nowych funkcji użytkowych oraz perspektywy rozwoju terenów nadbrzeżnych

Promotor – dr hab. inż. arch. Beata Komar, prof. PŚ
Beata.Komar@polsl.pl

 • Kształtowanie przestrzenie architektonicznej w wybranych obiektach wystawienniczych na Śląsku w kontekście wystaw stałych i czasowych oraz spełnienia potrzeb ich współczesnego odbiorcy

Promotor – dr hab. inż. arch. Beata Komar, prof. PŚ
Beata.Komar@polsl.pl

 • Trendy i kierunki w projektowaniu zrównoważonej architektury mieszkaniowej przyszłości w Polsce – POLISH FUTURE HOUSING

Promotor – dr hab. inż. arch. Beata Kucharczyk-Brus, prof. PŚ
Beata.Kucharczyk-Brus@polsl.pl

 • Analiza wybranych metod badawczych wspomagających projektowanie architektoniczne

Promotor – dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ
Klaudiusz.Fross@polsl.pl

 • Architektura w ekstremalnych warunkach. Aspekt samowystarczalności w kosmicznych projektach na przykładzie analogowych habitatów – kosmicznych placówek badawczych

Promotor – dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ
Klaudiusz.Fross@polsl.pl

 • Współczesne rozwiązania projektowe ośrodków dla uczniów ze spektrum autyzmu. Analiza układów funkcjonalno-przestrzennych oraz możliwości ich wpływu na efektywność terapii uczniów ze spektrum autyzmu.

Promotor – dr hab. inż. arch. Zbyszko Bujniewicz, prof. PŚ
Zbyszko.Bujniewicz@polsl.pl

 • Badanie i analiza sentymentu wypowiedzi w sztucznej inteligencji robotów społecznych

Promotor – Dr hab. inż. Adam Gałuszka, prof. PŚ
Adam.Galuszka@polsl.pl

 • Sprzętowy sterownik logiczny dynamicznie rekonfigurowany programem sterowania

Promotor – Dr hab. inż. Adam Milik, Prof. Pol. Śl.
Adam.Milik@polsl.pl

 • Wielokontekstowy koprocesor dla układów sterowania – architektura i programowanie

Promotor – Dr hab. inż. Adam Milik, Prof. Pol. Śl.
Adam.Milik@polsl.pl

 • Metody efektywnego odwzorowania obliczeń arytmetycznych w układach FPGA

Promotor – Dr hab. inż. Adam Milik, Prof. Pol. Śl.
Adam.Milik@polsl.pl

 • Wykorzystanie metod uczenia maszynowego w przetwarzaniu oraz analizie obrazów astronomicznych

Promotor – Dr hab. inż. Adam Popowicz, prof. Pol. Śl.
Adam.Popowicz@polsl.pl

 • Zwiększanie skuteczności rozpoznawania osób z wykorzystaniem wielozakresowego obrazowania cech biometrycznych

Promotor – Dr hab. inż. Adam Popowicz, prof. Pol. Śl.
Adam.Popowicz@polsl.pl

 • Opracowanie i implementacja sprzętowych algorytmów przetwarzania danych bioinformatycznych

Promotor – Dr hab. inż. Andrzej Pułka, Prof. PŚ
Andrzej.Pulka@polsl.pl

 • Aktywna kurtyna akustyczna

Promotor – Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk
Marek.Pawelczyk@polsl.pl

 • Redukcja drgań i hałasu urządzeń z wykorzystaniem uproszczonych fizykalno-eksperymentalnych modeli matematycznych ich obudów

Promotor – Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk
Marek.Pawelczyk@polsl.pl

 • Detekcja anomalii dla danych ruchu człowieka

Promotor – Dr hab. inż. Adam Świtoński, prof. PŚ
Adam.Switonski@polsl.pl

 • Metody sztucznej inteligencji w generacji danych ruchu na potrzeby animacji

Promotor – Dr hab. inż. Agnieszka Szczęsna
Agnieszka.Szczesna@polsl.pl

 • Miary entropii w analizie danych ruchu

Promotor – Dr hab. inż. Agnieszka Szczęsna
Agnieszka.Szczesna@polsl.pl

 • Protokoły warstwy łącza danych w bezprzewodowych sieciach pomiarowo-sterujących

Promotor – Dr hab. inż. Bartłomiej Zieliński, prof. PŚ
Bartlomiej.Zielinski@polsl.pl

 • Algorytmy uczenia się głębokiego w analizie trudnych danych

Promotor – Dr hab. inż. Jakub Nalepa
Jakub.Nalepa@polsl.pl

 • Segmentacja utworu muzycznego za pomocą metod analizy sygnału dźwiękowego i sztucznej inteligencji

Promotor – Dr hab. inż. Katarzyna Harężlak, prof. PŚ
Katarzyna.Harezlak@polsl.pl

 • Metody identyfikacji biometrycznej bazujące na dynamicznych cechach sygnału ruch oka

Promotor – Dr hab. inż. Katarzyna Harężlak, prof. PŚ
Katarzyna.Harezlak@polsl.pl

 • Śledzenie w środowisku symulatora lotu ruchów głowy z wykorzystaniem mechanizmu SLAM gogli poszerzonej rzeczywistości

Promotor – Dr hab. inż. Krzysztof Cyran, prof. PŚ
Krzysztof.Cyran@polsl.pl

 • Wydajne obliczeniowo metody wizji komputerowej dla systemu rzeczywistości rozszerzonej działającego w środowisku profesjonalnego symulatora lotu

Promotor – Dr hab. inż. Krzysztof Cyran, prof. PŚ
Krzysztof.Cyran@polsl.pl

 • Ocena wpływu technologii i praktyk wytwarzania oprogramowania komputera pokładowego satelity typu CubeSat na sukces misji oraz opracowanie metod jego projektowania

Promotor – Dr hab. inż. Krzysztof Cyran, prof. PŚ
Krzysztof.Cyran@polsl.pl

 • Poprawa jakości obrazów w procesie wywoływania cyfrowych negatywów

Promotor – Dr hab. inż. Marek Szczepański
Marek.Szczepanski@polsl.pl

 • Detekcja źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń atmosferycznych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych

Promotor – Dr hab. inż. Marek Szczepański
Marek.Szczepanski@polsl.pl

 • Metody poprawy treningu głębokich splotowych sieci neuronowych służących do rekonstrukcji nadrozdzielczej obrazów cyfrowych

Promotor – Dr hab. inż. Michał Kawulok, prof. PŚ
Michal.Kawulok@polsl.pl

 • Efektywny algorytm kompresji bezstratnej obrazów RAW wykorzystujący metodę odwracalnych kroków odszumiania i liftingu (RDLS)

Promotor – Dr hab. inż. Roman Starosolski, prof. Pol. Śl.
Roman.Starosolski@polsl.pl

 • Redukcja zniekształceń liniowych wprowadzanych przez kanały o kompresyjnej odpowiedzi impulsowej

Promotor – Dr hab. inż. Wojciech Sułek
Wojciech.Sulek@polsl.pl

 • Efektywna implementacja sprzętowa dekodera kodów polarnych

Promotor – Dr hab. inż. Wojciech Sułek
Wojciech.Sulek@polsl.pl

 • Przetwarzanie, mapowanie i analiza danych z sekwencjonowania długich odczytów

Promotor – Prof. dr hab. inż. Joanna Polańska
Joanna.Polanska@polsl.pl

 • Wyznaczanie sekwencji genomowych na podstawie danych pozyskanych z użyciem różnych technologii sekwencjonowania

Promotor – Prof. dr hab. inż. Sebastian Deorowicz
Sebastian.Deorowicz@polsl.pl

 • Zastosowanie kumulnat wyższego rzędu do analizy wielowymiarowych danych o niegaussowskiej charakterystyce

Promotor – Dr hab. Krzysztof Domino
kdomino@iitis.pl

 • Efektywne energetycznie wyznaczanie lokalizacji urządzeń IoT na bazie pomiarów kąta odbioru sygnału radiowego

Promotor – Dr hab. inż. Krzysztof Grochla
kgrochla@iitis.pl

 • Zastosowanie pomiarów aktywności wybranych obszarów mózgu w ocenie skuteczności terapii lustrzanej prowadzonej z wykorzystaniem Technologii Wirtualnej Rzeczywistości, dedykowanej osobom po udarach ze stwierdzonym niedowładem połowiczym

Promotor – Dr hab. inż. Jacek Jurkojć, Profesor Politechniki Śląskiej
Jacek.Jurkojc@polsl.pl

 • Zastosowanie Technologii Wirtualnej Rzeczywistości oraz pomiarów aktywności wybranych obszarów mózgu do wspomagania procesów diagnostyki i rehabilitacji osób z zespołem zaniedbywania stronnego

Promotor – Dr hab. inż. Jacek Jurkojć, Profesor Politechniki Śląskiej
Jacek.Jurkojc@polsl.pl

 • Opracowanie złożonych modeli rozwoju epidemii z uwzględnieniem akceptacji społecznej metod jej zwalczania oraz wydolności systemu medycznego oraz opracowanie systemu sterowania epidemią

Promotor – Dr hab. inż. Krzysztof Puszyński, prof. Pol. Śl.
Krzysztof.Puszynski@polsl.pl

 • Wspomaganie diagnostyki funkcjonowania narządu ruchu oraz zaburzeń psychomotorycznych na podstawie analizy kinematyki ruchów spontanicznych u noworodków

Promotor – Dr hab. inż. Robert Michnik, prof. PŚ
Robert.Michnik@polsl.pl

 • Metodyka oceny funkcjonowania narządu ruchu osób z nadwagą oraz otyłością z wykorzystaniem doświadczalnych oraz modelowych badań biomechanicznych

Promotor – Dr hab. inż. Robert Michnik, prof. PŚ
Robert.Michnik@polsl.pl

 • Modelowanie dynamiki wzrostu populacji pojedynczych komórek w systemie mikroprzepływów

Promotor – Dr hab. inż. Sebastian Student, prof. PŚ
Sebastian.Student@polsl.pl

 • Komputerowo wspomagana chirurgia rekonstrukcji narządu żucia u dzieci

Promotor – Dr hab. inż. Wojciech Wolański prof. PŚ
Wojciech.Wolanski@polsl.pl

 • Zastosowanie zrekombinowanego wirusa myksomatozy w eksperymentalnej terapii onkolitycznej nowotworów

Promotor – Dr hab. n. med. Magdalena Skonieczna
Magdalena.Skonieczna@polsl.pl

 • Metodyka wspomagania diagnozy patologii mowy z wykorzystaniem profilu behawioralnego pacjenta w aspekcie biometrii głosu

Promotor – Prof. dr hab. inż. Andrzej Mitas
Andrzej.Mitas@polsl.pl

 • Metody komputerowego wspomagania diagnostyki osób z zaburzeniami odżywiania wykorzystujące analizę potencjalnych obszarów trudności

Promotor – Prof. dr hab. inż. Dominik Spinczyk
Dominik.Spinczyk@polsl.pl

 • Metody komputerowego wspomagania diagnostyki osób z zaburzeniami odżywiania wykorzystujące analizę wydźwięku

Promotor – Prof. dr hab. inż. Dominik Spinczyk
Dominik.Spinczyk@polsl.pl

 • Struktury sterowania i wrażliwość wybranych modeli układów biomedycznych

Promotor – Prof. dr hab. inż. Jarosław Śmieja
Jaroslaw.Smieja@polsl.pl

 • Elektropisanie stopionym polimerem do zastosowania w regeneracji interfejsu tkanka twarda-tkanka miękka

Promotor – Prof. dr hab. n. med. Marek Łos
Marek.Los@polsl.pl

 • Wytwarzanie nanomateriałów o wysokiej wartości współczynnika kształtu w procesie przepływowym

Promotor – Dr hab. inż. Grzegorz Dzido, prof. PŚ
Grzegorz.Dzido@polsl.pl

 • Elektrochemiczne wytwarzanie warstw z układu TiO2-ZnO

Promotor – Dr hab. inż. Joanna Michalska, prof. PŚ
Joanna.Michalska@polsl.pl

 • Zadaniowo-specyficzne ciecze jonowe dedykowane dla czystych procesów chemicznych

Promotor – Prof. dr hab. inż. Anna Chrobok
Anna.Chrobok@polsl.pl

 • Bioaktywne warstwy tlenkowe wzbogacone w Ca, P, Si wytwarzane na magnezie w procesie elektrochemicznego utleniania wysokonapięciowego

Promotor – Prof. dr hab. inż. Wojciech Simka
Wojciech.Simka@polsl.pl

 • Nanorurki węglowe jako zaawansowane katalizatory i nośniki w procesach utleniania

Promotor – Dr hab. inż. Beata Orlińska, prof. PŚ
Beata.Orlinska@polsl.pl

 • Kształtowanie właściwości samozagęszczalnego geopolimeru ze względu na charakterystyki mechaniczne oraz wpływ na środowisko

Promotor – Dr hab. inż. Beata Łaźniewska-Piekarczyk, prof. PŚ
Beata.Lazniewska-Piekarczyk@polsl.pl

 • Modele do szacowania liczby zdarzeń drogowych na miejskich skrzyżowaniach bez sygnalizacji świetlnej

Promotor – Dr hab. inż. Elżbieta Macioszek, prof. PŚ
Elzbieta.Macioszek@polsl.pl

 • Analiza możliwości zastosowania wybranych metod badań nieniszczących i wibroakustycznych do oceny stanu technicznego elementów konstrukcyjnych pojazdów samochodowych po naprawie powypadkowej

Promotor – Dr hab. inż. Grzegorz Peruń, prof. PŚ
Grzegorz.Perun@polsl.pl

 • Modelowanie wpływu na środowisko miejskiego transportu osobowego realizowanego z wykorzystaniem współdzielonych pojazdów elektrycznych

Promotor – Dr hab. inż. Grzegorz Sierpiński, prof. PŚ
Grzegorz.Sierpinski@polsl.pl

 • Analiza możliwości zastosowania programowalnych struktur logicznych w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym

Promotor – Dr hab. inż. Jakub Młyńczak, prof. PŚ
Jakub.Mlynczak@polsl.pl

 • Metoda modelowania zagrożeń, ich przewidywania oraz oceny ryzyka w transporcie kolejowym

Promotor – Dr hab. inż. Janusz Ćwiek, prof. PŚ
Janusz.Cwiek@polsl.pl

 • Nowoczesne technologie symulacji w szkoleniu personelu obsługi statków powietrznych

Promotor – Dr hab. inż. Jarosław Kozuba, prof. PŚ
Jaroslaw.Kozuba@polsl.pl

 • Integracja platform robotycznych, rekonstrukcji 3D i metodyki BIM do wizualnej inspekcji obiektów mostowych

Promotor – Dr hab. inż. Marek Salamak, prof. PŚ
Marek.Salamak@polsl.pl

 • Zintegrowane analizy cyklu życia obiektów mostowych z wykorzystaniem wirtualnych modeli i metodyki BIM oraz filozofii zrównoważonego rozwoju

Promotor – Dr hab. inż. Marek Salamak, prof. PŚ
Marek.Salamak@polsl.pl

 • Nieniszcząca identyfikacja zawartości stalowego zbrojenia rozproszonego w betonie metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej

Promotor – Dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, prof. PŚ
Mariusz.Jasniok@polsl.pl

 • Analiza procesu formowania kolumn metodą wymiany dynamicznej

Promotor – Dr hab. inż. Sławomir Kwiecień, prof. PŚ
Slawomir.Kwiecien@polsl.pl

 • Analiza doświadczalna zastosowania destruktu zawierającego asfalt modyfikowany do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych

Promotor – Dr hab. inż. Sławomir Kwiecień, prof. PŚ
Slawomir.Kwiecien@polsl.pl

 • Wykorzystanie metody wielokryterialnego wspomagania decyzji do powiększenia jakości usług towarowego transportu kolejowego

Promotor – Dr hab. Katarzyna Markowska prof. PŚ
Katarzyna.Markowska@polsl.pl

 • Optymalizacja zbrojenia w prefabrykowanych belkach żelbetowych oraz strunobetonowych z otworami w strefach przypodporowych

Promotor – prof. dr hab. inż. Jan Kubica
Jan.Kubica@polsl.pl

 • Wpływ zawartości wapna w zaprawie na charakterystyki mechaniczne ścian murowanych poddanych statycznemu i cyklicznemu ścinaniu

Promotor – Prof. dr hab. inż. Jan Kubica
Jan.Kubica@polsl.pl

 • Analiza doświadczalno-numeryczna szklanych tafli mocowanych punktowo

Promotor – Dr hab. inż. Marcin Kozłowski, prof. PŚ
Marcin.Kozlowski@polsl.pl

 • Nośność i odkształcalność murowanych sklepień i łuków wzmocnionych stalą i materiałami kompozytowymi

Promotor – Dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. PŚ
Lukasz.Drobiec@polsl.pl

 • Optymalizacja parametrów kryształów fotonicznych na bazie związków typu SbSI na potrzeby fotowoltaiki

Promotor – Dr hab. Anna Starczewska, prof. PŚ
Anna.Starczewska@polsl.pl

 • Zależność struktury i właściwości termoelektrycznych w fazach międzymetalicznych typu Mg2X

Promotor – Dr hab. inż. Andrzej Kiełbus, prof. PŚ
Andrzej.Kielbus@polsl.pl

 • Hybrydowa obróbka powierzchniowa materiałów narzędziowych

Promotor – Dr hab. inż. Daniel Pakuła, prof. PŚ
Daniel.Pakula@polsl.pl

 • Materiały kompozytowe do zastosowań stomatologicznych modyfikowane powierzchniowo nanododatkami o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych

Promotor – Dr hab. inż. Grzegorz Chladek, prof. PŚ
Grzegorz.Chladek@polsl.pl

 • Struktura i własności nowoopracowanych materiałów kompozytowych na formy wtryskowe wytwarzane technologią przyrostową

Promotor – Dr hab. inż. Grzegorz Matula, prof. PŚ
Grzegorz.Matula@polsl.pl

 • Wpływ technologii SLM oraz MIM na strukturę i własności stali szybkotnących

Promotor – Dr hab. inż. Grzegorz Matula, prof. PŚ
Grzegorz.Matula@polsl.pl

 • Analiza wstępnych etapów procesu utleniania stopów z układu Ti-Al w różnych środowiskach

Promotor – Dr hab. inż. Grzegorz Moskal, prof. uczelni
Grzegorz.Moskal@polsl.pl

 • Wpływ stanu warstwy wierzchniej powłok MeCrAlY na mechanizm tworzenia się strefy TGO

Promotor – Dr hab. inż. Grzegorz Moskal, prof. uczelni
Grzegorz.Moskal@polsl.pl

 • Charakterystyka wpływu dodatków stopowych na przemianę porządek/nieporządek w nadstopach kobaltu typu Co-Al-X

Promotor – Dr hab. inż. Grzegorz Moskal, prof. uczelni
Grzegorz.Moskal@polsl.pl

 • Stopy Cu-Mg o dużej wytrzymałości, plastyczności i przewodności elektrycznej otrzymywane technikami techniki SPD

Promotor – Dr hab. inż. Kinga Rodak, prof. PŚ
Kinga.Rodak@polsl.pl

 • Mechanizmy niszczenia materiału typu pianka węglowa

Promotor – Dr hab. inż. Krzysztof Wacławiak
Krzysztof.Waclawiak@polsl.pl

 • Określenie wpływu czynników degradacyjnych na własności fizykochemiczne niskowymiarowych, półprzewodnikowych struktur hybrydowych nieorganiczno-organicznych w aspekcie ich optymalnego wykorzystania w alternatywnych źródłach energii i nanoelektronice

Promotor – Dr hab. inż. Lucyna Grządziel, prof. PŚ
Lucyna.Grzadziel@polsl.pl

 • Nowe skondensowane systemy heteropolicykliczne z samoorganizującą się strukturą – wytwarzanie i analiza właściwości dla zastosowań inżynierii molekularnej

Promotor – Dr hab. inż. Lucyna Grządziel, prof. PŚ
Lucyna.Grzadziel@polsl.pl

 • Procesy interfazowe sterowane technologią wytwarzania jako droga do optymalizacji właściwości cienkich warstw hybrydowych tlenków metali i półprzewodników organicznych

Promotor – Dr hab. inż. Maciej Krzywiecki, prof. PŚ
Maciej.Krzywiecki@polsl.pl

 • Kształtowanie struktury nanobainitycznej w stali wysokowęglowej z użyciem konwencjonalnych i niekonwencjonalnych metod przeróbki plastycznej

Promotor – Dr hab. inż. Magdalena Jabłońska, prof. PŚ
Magdalena.Jablonska@polsl.pl

 • Mechanizmy synergicznego oddziaływania wybranych napełniaczy na własności cieplne i elektryczne kompozytów polimerowych

Promotor – Dr hab. inż. Małgorzata Szymiczek, prof. PŚ
Malgorzata.Szymiczek@polsl.pl

 • Strukturalne aspekty zaawansowanych warstw powierzchniowych otrzymywanych w procesach laserowej obróbki powierzchniowej

Promotor – Dr hab. inż. Marcin Adamiak, prof. PŚ
Marcin.Adamiak@polsl.pl

 • Zależność odpowiedzi piezoelektrycznej czujnika nanokompozytowego od warunków jego obciążania

Promotor – Dr hab. inż. Mateusz Kozioł, prof. PŚ
Mateusz.Koziol@polsl.pl

 • Wpływ stopowania/wtapiania laserowego na strukturę i własności eksploatacyjne wybranych stali narzędziowych

Promotor – Dr hab. inż. Mirosław Bonek, prof. PŚ
Miroslaw.Bonek@polsl.pl

 • Charakterystyka struktury i własności stopów magnezu z dodatkami metali szlachetnych i ziem rzadkich

Promotor – Dr hab. inż. Sabina Lesz, prof. PŚ
Sabina.Lesz@polsl.pl

 • Zastosowanie metod stereologicznych do oceny wpływu porowatości na przewodnictwo cieplne powłokowych barier cieplnych

Promotor – Dr hab. inż. Stanisław Roskosz, prof. uczelni
Stanislaw.Roskosz@polsl.pl

 • Nowe materiały na czujniki pomiaru aktywności mięśni przeznaczone do monitorowania i leczenia choroby Parkinsona (PD)

Promotor – Dr hab. inż. Wojciech Sitek, prof. PŚ
Wojciech.Sitek@polsl.pl

 • Metody neuro-rozmyte w modelowaniu własności materiałów metalowych

Promotor – Dr hab. inż. Wojciech Sitek, prof. PŚ
Wojciech.Sitek@polsl.pl

 • Niskotemperaturowe azotowanie/węgloazotowanie stali nierdzewnych typu lean duplex – wpływ składu chemicznego stali na strukturę i własności

Promotor – Dr hab. inż. Zbigniew Brytan, prof. PŚ
Zbigniew.Brytan@polsl.pl

 • Wpływ odkształcenia plastycznego na odporność korozyjną stali nierdzewnych lean duplex z efektem TRIP

Promotor – Dr hab. inż. Zbigniew Brytan, prof. PŚ
Zbigniew.Brytan@polsl.pl

 • Analiza wpływu metody wytwarzania na właściwości cieplne i elektryczne cienkich warstw wybranych tlenków metali

Promotor – Prof. dr hab. inż. Jerzy Bodzenta
Jerzy.Bodzenta@polsl.pl

 • Wpływ dodatków nanowęglowych na odporność korozyjną kompozytów tytanowych

Promotor – Prof. dr hab. inż. Maria Sozańska
Maria.Sozanska@polsl.pl

 • Wytwarzanie funkcjonalnych układów wielomateriałowych przy użyciu technik SLA oraz FDM

Promotor – Dr hab. inż. Mateusz Kozioł, prof. PŚ
Mateusz.Koziol@polsl.pl

 • Zapobieganie wzmożonej degradacji kompozytowych struktur poddanych zmęczeniu przy obecności efektu samorozgrzania

Promotor – Dr hab. inż. Andrzej Katunin, prof. PŚ
Andrzej.Katunin@polsl.pl

 • Badania modelowe przepływu fazy ciekłej o zróżnicowanej lepkości przez warstwę kawałkową, w przeciwprądzie do przepływu gazu

Promotor – Dr hab. inż. Bogdan Panic, prof. PŚ
Bogdan.Panic@polsl.pl

 • Modelowanie układów odkształcalnych za pomocą szybkiej wielobiegunowej metody elementów brzegowych z uwzględnieniem składników objętościowych

Promotor – Dr hab. inż. Jacek Ptaszny, prof. PŚ
Jacek.Ptaszny@polsl.pl

 • Opracowanie metody identyfikacji i monitoringu kluczowych zagrożeń wpływających na ryzyko procesowe

Promotor – Dr hab. inż. Krzysztof Nowacki, prof. PŚ
Krzysztof.Nowacki@polsl.pl

 • Analiza numeryczna nagrzewania tkanki z wykorzystaniem połączonych modeli przepływu ciepła i dystrybucji tlenu

Promotor – Dr hab. inż. Marek Jasiński, prof. PŚ
Marek.Jasinski@polsl.pl

 • Zastosowanie stopów z pamięcią kształtu w układach sensorycznych służących określeniu trwałości i niezawodności struktur kompozytowych

Promotor – Dr hab. inż. Sławomir Duda, prof. PŚ
Slawomir.Duda@polsl.pl

 • Zastosowanie mikro elektro-mechanicznych układów sensorycznych (MEMS) do określenia oddziaływania fali uderzeniowej wybuch na struktury mechaniczne

Promotor – Dr hab. inż. Sławomir Kciuk, prof. PŚ
Slawomir.Kciuk@polsl.pl

 • System detekcji pojazdów i kolizji w ruchu kołowym, opartego na zastosowaniu nieklasycznych przetworników piezoelektrycznych, zaawansowanych metod analizy sygnałów i sztucznej inteligencji

Promotor – Dr hab. inż. Marek Płaczek, prof. PŚ
Marek.Placzek@polsl.pl

 • Metody monitorowania i diagnostyki rozproszonych układów sterowania z zastosowaniem elementów sztucznej inteligencji

Promotor – Dr hab. inż. Marek Płaczek, prof. PŚ
Marek.Placzek@polsl.pl

 • Metoda modelowania i optymalizacji zautomatyzowanego procesu produkcyjnego

Promotor – Dr hab. inż. Marek Fidali, prof. PŚ
Marek.Fidali@polsl.pl

 • Modelowanie optymalnych struktur energetycznych z generacją wodoru odnawialnego

Promotor – Dr hab. inż. Leszek Remiorz, prof. PŚ
Leszek.Remiorz@polsl.pl

 • Zastosowanie czystych i mieszanych kultur bakteryjnych w procesach usuwania barwników syntetycznych – mechanizmy i optymalizacja warunków procesu

Promotor – Dr hab. Ewa Zabłocka-Godlewska prof. PŚ
Ewa.Zablocka-Godlewska@polsl.pl

 • Wykorzystanie i rozwijanie metod modelowania turbulentnego spalania wodoru w technologii MILD dla zeroemisyjnej produkcji energii elektrycznej

Promotor – Dr hab. inż. Adam Klimanek, prof. Pol. Śl.
Adam.Klimanek@polsl.pl

 • Badania eksperymentalne i modelowanie tlenowego spalania wodoru w warunkach MILD dla zeroemisyjnej produkcji energii elektrycznej

Promotor – Dr hab. inż. Adam Klimanek, prof. Pol. Śl.
Adam.Klimanek@polsl.pl

 • Możliwości wykorzystania efektu Miyake w precyzyjnym datowaniu radiowęglowym

Promotor – Dr hab. inż. Andrzej Rakowski, prof. PŚ
Andrzej.Rakowski@polsl.pl

 • Metoda datowań radiowęglowych o podwyższonej precyzji dla potrzeb opracowania Chronologii osadnictwa Inków w Coldilliera de Vilcabamba

Promotor – Dr hab. inż. Andrzej Rakowski, prof. PŚ
Andrzej.Rakowski@polsl.pl

 • Optymalizacja poligneracyjnych systemów wykorzystujących wodór jako nośnik energii

Promotor – Dr hab. inż. Anna Skorek-Osikowska, prof. PŚ
Anna.Skorek-Osikowska@polsl.pl

 • Ocena narażenia użytkowników pojazdów mechanicznych na wybrane lotne związki organiczne

Promotor – Dr hab. inż. Barbara Kozielska, prof. PŚ
Barbara.Kozielska@polsl.pl

 • Analiza przestrzenna i czasowa zmian składu izotopowego CO2 w biosferze obszarów miejskich i przemysłowych

Promotor – Dr hab. inż. Barbara Sensuła, prof. PŚ
Barbara.Sensula@polsl.pl

 • Zagrożenia zdrowotne związane z pyłem atmosferycznym monitorowanym w regionie Górnego Śląska

Promotor – Dr hab. inż. Elwira Zajusz-Zubek, prof. PŚ
Elwira.Zajusz-Zubek@polsl.pl

 • Rozkład wybranych leków stosowanych w terapii COVID-19 w środowisku wodnym za pomocą procesów inicjowanych światłem słonecznym

Promotor – Dr hab. inż. Ewa Felis, prof. PŚ
Ewa.Felis@polsl.pl

 • Degradacja zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych w wodach powierzchniowych w aspekcie wspomagania samooczyszczania się środowiska naturalnego

Promotor – Dr hab. inż. Ewa Łobos-Moysa, prof. PŚ
Ewa.Lobos-Moysa@polsl.pl

 • Analizy wybranych sposobów ograniczania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza w użytkowanych pomieszczeniach wentylowanych

Promotor – Dr hab. inż. Jan Kaczmarczyk, prof. PŚ
Jan.Kaczmarczyk@polsl.pl

 • Wpływu asymetrii rozkładu parametrów środowiska w pomieszczeniu na odczucie komfortu człowieka i zużycie energii

Promotor – Dr hab. inż. Joanna Ferdyn-Grygierek, prof. PŚ
Joanna.Ferdyn-Grygierek@polsl.pl

 • Perdykcja i ocena ekotoksyczności mieszanin wybranych mikrozanieczyszczeń dla organizmów wodnych

Promotor – Dr hab. inż. Joanna Kalka, prof. PŚ
Joanna.Kalka@polsl.pl

 • Optymalizacje sposobów magazynowania ciepła dla potrzeb zaawansowanych adiabatycznych systemów magazynowania energii w sprężonych gazach

Promotor – Dr hab. inż. Łukasz Bartela, prof. PŚ
Lukasz.Bartela@polsl.pl

 • Wykorzystanie szybów likwidowanych kopalń węgla kamiennego do magazynowania LNG w zbiornikach pełnokomorowych

Promotor – Dr hab. inż. Marcin Lutyński, prof. PŚ
Marcin.Lutynski@polsl.pl

 • Diagnostyka cieplna urządzeń wentylacyjno-filtracyjnych w zmiennych warunkach pracy

Promotor – Dr hab. inż. Maria Hurnik, prof. PŚ
Maria.Hurnik@polsl.pl

 • Analiza kształtu profilu łopatkowego dla stopnia turbiny parowej o podwyższonej sprawności

Promotor – Dr hab. inż. Mirosław Majkut, prof. PŚ
Miroslaw.Majkut@polsl.pl

 • Badania eksperymentalne procesów hydrotermicznej przeróbki biomasy odpadowej

Promotor – Dr hab. inż. Sebastian Werle, prof. PŚ
Sebastian.Werle@polsl.pl

 • Badania wpływu nieustalonego cieplnie stanu obiektów na jakość wyników diagnostyki termowizyjnej

Promotor – Dr hab. inż. Tadeusz Kruczek, prof. Pol. Śl.
Tadeusz.Kruczek@polsl.pl

 • Badanie możliwości wykorzystania właściwości termicznych tworzyw sztucznych w innowacyjnym procesie sortowania odpadów

Promotor – Dr hab. inż. Tomasz Jaworski, prof. PŚ
Tomasz.Jaworski@polsl.pl

 • Badanie możliwości poprawy stopnia odzysku frakcji wartościowych z odpadów komunalnych przy zastosowaniu metod cieplno-mechanicznych

Promotor – Dr hab. inż. Tomasz Jaworski, prof. PŚ
Tomasz.Jaworski@polsl.pl

 • Ocena możliwości poprawy wymiany pędu w przepływie między wirującymi tarczami

Promotor – Dr hab. inż. Włodzimierz Wróblewski, prof. PŚ
Wlodzimierz.Wroblewski@polsl.pl

 • Projekt i optymalizacja systemu akumulacji energii w ciśnieniu gazu w sieci przesyłowej

Promotor – Dr hab. inż. Wojciech Kostowski, prof. PŚ
Wojciech.Kostowski@polsl.pl

 • Badania metabolizmu człowieka w oparciu o pomiary stężenia dwutlenku węgla w otoczeniu

Promotor – Dr hab. inż. Zbigniew Buliński
Zbigniew.Bulinski@polsl.pl

 • Modelowanie matematyczne i optymalizacja silnika Stirlinga

Promotor – Dr hab. inż. Zbigniew Buliński
Zbigniew.Bulinski@polsl.pl

 • Estymacja przepływów międzystrefowych w budynkach z wykorzystaniem statystycznych metod odwrotnych

Promotor – Dr hab. inż. Zbigniew Buliński
Zbigniew.Bulinski@polsl.pl

 • Rozwój niskoemisyjnych kotłów wsadowych opalanych biomasą

Promotor – Prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk
Andrzej.Szlek@polsl.pl

 • Ocena ekonomiczna i środowiskowa stosowania amoniaku jako paliwa alternatywnego zasilającego wysokoprężne silniki spalinowe stosowane w sektorze rolniczym w ujęciu całego cyklu życia

Promotor – Prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk
Andrzej.Szlek@polsl.pl

 • Analiza wpływu podwyższonej zawartości chlorków w zasobach wód podziemnych na eksploatację systemu zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Promotor – Prof. dr hab. inż. Izabela Zimoch
Izabela.Zimoch@polsl.pl

 • Kompleksowe badanie jednorodnej mieszaniny binarnej R744-węglowodór w strumienicowym układzie sprężarkowym

Promotor – Prof. dr hab. inż. Jacek Smołka
Jacek.Smolka@polsl.pl

 • Zastosowanie metod chemicznego utleniania do oczyszczania odcieków składowiskowych

Promotor – Prof. dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński
Krzysztof.Barbusiński@polsl.pl

 • Inwestycje w wydobycie kobaltu: wkład w zrównoważony rozwój baterii

Promotor – Dr hab. inż. Alicja Krzemień, prof. GIG
akrzemien@gig.eu

 • Wpływ wybranych czynników na nośność złączy ciernych obudowy wyrobisk korytarzowych

Promotor – Dr hab. inż. Marek Rotkegel
mrotkegel@gig.eu

 • Zielone adsorbenty” w usuwaniu zanieczyszczeń z wód i ścieków. Badania równowagowe i kinetyczne

Promotor – prof. dr hab. inż. Joanna Kyzioł-Komosińska
Joanna.Komosinska@ipispan.edu.pl

 • Wpływ stosowania paneli fotowoltaicznych na środowisko wodno-gruntowe, ze szczególnym uwzględnieniem galu, germanu i indu jako pierwiastków krytycznych

Promotor – Dr hab. Magdalena Jabłońska-Czapla
Magdalena.Czapla@ipispan.edu.pl

 • Kompozytowe paliwa rakietowe oparte o polimery wysokoenergetyczne

Promotor – Dr hab. inż. Agnieszka Stolarczyk, prof. PŚ
Agnieszka.Stolarczyk@polsl.pl

 • Opracowanie nowej metody odzysku metali ziem rzadkich z odpadów przemysłowych, opartej o modyfikowane nanorurki węglowe i imprintowane polimery

Promotor – Dr hab. inż. Aleksandra Rybak
Aleksandra.Rybak@polsl.pl

 • Chemoenzymatyczne przetwarzanie biomasy roślinnej z użyciem mieszanin głęboko eutektycznych

Promotor – Dr hab. inż. Danuta Gillner, prof. PŚ
Danuta.Gillner@polsl.pl

 • Modyfikacja chemiczna nanorurek węglowych jako narzędzie do wzbogacenia ich właściwości optycznych

Promotor – Dr hab. inż. Dawid Janas, prof. PŚ
Dawid.Janas@polsl.pl

 • Nowe fotoniczne struktury nanowęglowe

Promotor – Dr hab. inż. Dawid Janas, prof. PŚ
Dawid.Janas@polsl.pl

 • Zastosowanie glikokoniugacji naturalnych związków biologicznie aktywnych do poprawy takich ich właściwości jak rozpuszczalność, biodostępność czy selektywność

Promotor – Dr hab. inż. Gabriela Pastuch-Gawołek, prof. PŚ
Gabriela.Pastuch-Gawolek@polsl.pl

 • Zmiany metabolizmu wtórnego wybranych organizmów żywych jako źródło sygnału w pomiarach analitycznych

Promotor – Dr hab. inż. Hanna Barchańska, prof. PŚ
Hanna.Barchanska@polsl.pl

 • Badania nad stomatologicznymi kompozytowymi materiałami rekonstrukcyjnymi zmodyfikowanymi związkami zawierającymi czwartorzędowe grupy amoniowe

Promotor – Dr hab. inż. Izabela Barszczewska-Rybarek, prof. PŚ
Izabela.Barszczewska-Rybarek@polsl.pl

 • Bakteriostatyczne i elektroaktywne powłoki poprawiające adhezję komórek dla celów inżynierii biomedycznej

Promotor – Dr hab. inż. Katarzyna Krukiewicz, prof. PŚ
Katarzyna.Krukiewicz@polsl.pl

 • Opracowanie nowych metod określania porowatości wybranych materiałów polimerowych z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu

Promotor – Dr hab. inż. Monika Krasowska, prof. PŚ
Monika.Krasowska@polsl.pl

 • Związki fosforoorganiczne jako terapeutyki i znaczniki w diagnostyce medycznej

Promotor – Dr hab. inż. Nikodem Kuźnik
Nikodem.Kuznik@polsl.pl

 • Synteza i charakterystyka związków o właściwościach elektronoakceptorowych opartych na układach heterocyklicznych bogatych w azot

Promotor – Dr hab. inż. Przemysław Ledwoń
Przemyslaw.Ledwon@polsl.pl

 • Nowe modyfikacje chemiczne nanoalotropów węgla

Promotor – Dr hab. inż. Sławomir Boncel, prof. PŚ
Slawomir.Boncel@polsl.pl

 • Skalowalne π-skoniugowane połączenia tiofenu i chalcogenodiazoli jako programowalne p- i n-domieszkowalne materiały półprzewodzące

Promotor – Dr hab. inż. Wojciech Domagała, prof. Pol. Śl.
Wojciech.Domagala@polsl.pl

 • Wykorzystanie wirusa onkolitycznego myksomatozy kodującego interleukinę 15 oraz chemioterapeutyków zamkniętych w nanonośnikach w skojarzonym leczeniu doświadczalnego raka płuca u myszy

Promotor – Dr. hab. inż. Gabriela Pastuch-Gawołek, prof. PŚ
Gabriela.Pastuch-Gawolek@polsl.pl

 • Synteza i charakterystyka podwójnie bioaktywnych układów bazujących na cholinowych cieczach jonowych funkcjonalizowanych anionami farmaceutycznymi dla terapii skojarzonej

Promotor – Prof. dr hab. inż. Dorota Neugebauer
Dorota.Neugebauer@polsl.pl

 • Modyfikacja powierzchni tytanu i jego stopów w zawiesinie fosforanów i węglanów metodą plazmowego utleniania elektrochemicznego

Promotor – Prof. dr hab. inż. Wojciech Simka
Wojciech.Simka@polsl.pl

 • Analiza elektrochemioczna i spektroelektrochemiczna organicznych elektroaktywnych materiałów wielofunkcyjnych

Promotor – Prof. dr hab. inż. Mieczysław Łapkowski
Mieczyslaw.Lapkowski@polsl.pl

 • Poszukiwanie selektywnych i bezpiecznych inhibitorów hydrolazy epoksydów hormonu juwenilijnego ukierunkowanych na wybrane szkodniki

Promotor – Dr hab. Artur Góra
Artur.Gora@polsl.pl

 • Nowe materiały dla ogniw fotowoltaicznych III generacji

Promotor – Prof. dr hab. inż. Ewa Schab-Balcerzak
ebalcerzak@cmpw-pan.edu.pl

 • Nano- i mikrostruktury kopolimerów oksazolin do enkapsulacji związków biologicznie aktywnych

Promotor – Dr hab. Alicja Utrata-Wesołek
autrata@cmpw-pan.edu.pl

 • Wykorzystanie monowarstw organicznych do opracowania powłok ochronnych stosowanych w urządzeniach bioelektronicznych

Promotor – Dr hab. inż. Katarzyna Krukiewicz, prof. PŚ
Katarzyna.Krukiewicz@polsl.pl

 • Nowe wzorce koncentracji spinów dla spektroskopii Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego oparte na domieszkowanych polimerach π-skoniugowanych

Promotor – Dr hab. inż. Wojciech Domagała, prof. Pol. Śl
Wojciech.Domagala@polsl.pl

 • Badanie wpływu dodatków do materiałów wybuchowych amonowo-saletrzanych na ich wrażliwość na falę uderzeniową

Promotor – Prof. dr hab. inż. Mieczysław Łapkowski
Mieczyslaw.Lapkowski@polsl.pl

 • Badanie wpływu dodatków do materiałów wybuchowych amonowo-saletrzanych na ich wrażliwość na falę uderzeniową

Promotor – Dr hab. inż. Przemysław Data, prof. PŚ
Przemyslaw.Data@polsl.pl

 • Modele zarządzania w jednostkach penitencjarnych Polski i Ukrainy. Studium komparatystyczne

Promotor – Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ
Aleksandra.Kuzior@polsl.pl

 • Zastosowania rozwiązań technologii kognitywnych w zarządzaniu w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu

Promotor – Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ
Aleksandra.Kuzior@polsl.pl

 • Reputacja wyższej uczelni z perspektywy wybranych grup interesariuszy na przykładzie Politechniki Śląskiej

Promotor – Dr hab. Danuta Szwajca, prof. PŚ
Danuta.Szwajca@polsl.pl

 • Wykorzystanie rozwiązań smart city w budowaniu wizerunku nowoczesnego miasta – na przykładzie wybranych miast

Promotor – Dr hab. Danuta Szwajca, prof. PŚ
Danuta.Szwajca@polsl.pl

 • Analiza design thinking jako metody stymulowania innowacyjności i podnoszenia jakości usług realizowanych zdalnie na polskim rynku szkoleniowym

Promotor – Dr hab. G. Osika, prof. PŚ
Grazyna.Osika@polsl.pl

 • Model przywództwa w erze Przemysłu 4.0

Promotor – Dr hab. inż. Anna Kwiotkowska, prof. PŚ
Anna.Kwiotkowska@polsl.pl

 • Siły napędowe i bariery we wdrażaniu rozwiązań Przemysłu 4.0 w małych i średnich przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej

Promotor – Dr hab. inż. Anna Michna, prof. PŚ
Anna.Michna@polsl.pl

 • Ocena dojrzałości cyfrowej wybranych motoryzacyjnych łańcuchów dostaw

Promotor – Dr hab. inż. Ewa Stawiarska, prof. PŚ
Ewa.Stawiarska@polsl.pl

 • Modelowanie procesów w zarządzaniu kryzysowym

Promotor – Dr hab. inż. Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek, prof. PŚ
Katarzyna.Sienkiewicz-Malyjurek@polsl.pl

 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji

Promotor – Dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. PŚ
Krzysztof.Wodarski@polsl.pl

 • Opracowanie holistycznego modelu oddziaływania czynników wpływających na jakość życia mieszkańców śląskiego smart city powyżej 100.000 mieszkańców

Promotor – Dr hab. inż. Mariusz Ligarski, prof. PŚ
Mariusz.Ligarski@polsl.pl

 • Konfiguracja sieci logistycznej w dążeniu do zrównoważonego rozwoju – Zrównoważony rozwój w modelach biznesu organizacji logistycznych kooperujących w sieciach dystrybucji

Promotor – Dr hab. inż. Marzena Kramarz, prof. PŚ
Marzena.Kramarz@polsl.pl

 • Kompetencje przywódcze we wdrażaniu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Promotor – Dr hab. inż. Patrycja Hąbek, prof. PŚ
Patrycja.Habek@polsl.pl

 • Model procesowy systemu zarządzania innowacjami dla przedsiębiorstwa

Promotor – Dr hab. inż. Sławomir Olko, prof. PŚ
Slawomir.Olko@polsl.pl

 • Model zarządzania innowacjami w sieciach międzyorganizacyjnych

Promotor – Dr hab. inż. Sławomir Olko, prof. PŚ
Slawomir.Olko@polsl.pl

 • Zastosowanie teorii organizacji uczących się do diagnozy i przeprojektowania struktur i reguł funkcjonowania instytucji publicznych (na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego)

Promotor – Dr hab. Waldemar Czajkowski, prof. PŚ
Waldemar.Czajkowski@polsl.pl

 • Diagnoza miast śląskich w kierunku idei Smart City jako alternatywy ich rozwoju w kontekście sprawiedliwej transformacji energetycznej – rozwiązania modelowe

Promotor – Prof. dr hab. Grażyna Płaza
Grazyna.Plaza@polsl.pl

 • Model biznesowy gospodarki o obiegu zamkniętym jako podstawa zarządzania eksploatacją wybranej grupy urządzeń w gospodarstwach domowych

Promotor – prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak
Jan.Kazmierczak@polsl.pl

 • Wpływ wdrażania branżowych systemów zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej IATF 16949:2018 na proces internacjonalizacji

Promotor – Prof. dr hab. inż. Radosław Wolniak
Radoslaw.Wolniak@polsl.pl

 • Model projakościowego przywództwa organizacyjnego w warunkach Przemysłu 4.0

Promotor – Prof. dr hab. inż. Radosław Wolniak
Radoslaw.Wolniak@polsl.pl

 • Innowacje społeczne w procesie transformacji związanej z rewolucją cyfrową

Promotor – Dr hab. Monika Odlanicka-Poczobutt, prof. PŚ
Monika.Odlanicka-Poczobutt@polsl.pl

 • Zastosowanie marketingu sensorycznego w kreowaniu marki pracodawcy

Promotor – Dr hab. Małgorzata Koszembar-Wiklik, prof. PŚ
Malgorzata.Koszembar-Wiklik@polsl.pl

 • Ocena potencjalnej przydatności wybranych genów z wielogenowej sygnatury prognostycznej jako biomarkerów w raku jajnika

Promotor – Prof. dr hab. n med. Katarzyna Lisowska
Katarzyna.Lisowska@io.gliwice.pl

 • Ocena przydatności oznaczania cfRNA (circulating cell-free RNA) w radioterapii

Promotor – Dr hab. Tomasz Rutkowski
Tomasz.Rutkowski@io.gliwice.pl

 • Wpływ osobniczej promieniowrażliwości na niskie dawki promieniowania na chemiouwrażliwiający efekt radioterapii niskimi dawkami u chorych na miejscowo zaawansowanego raka regionu głowy i szyi

Promotor – Dr hab. n. med. Dorota Słonina
Dorota.Slonina@io.gliwice.pl

 • Zróżnicowane role ludzkich białek opiekuńczych HSPA1 i HSPA2 z rodziny HSPA (HSP70) w nabłonku oskrzeli

Promotor – Dr hab. n. med. Dorota Ścieglińska
Dorota.Scieglinska@io.gliwice.pl

 • Immunomodulacyjne właściwości egzosomów uwalnianych przez nowotwór do osocza u pacjentów z rakami głowy i szyi zależnymi i niezależnymi od wirusa HPV

Promotor – Dr hab. Monika Pietrowska
Monika.Pietrowska@io.gliwice.pl

 • Polimerosomy specyficznie uwalniające cGAMP i doksorubicynę w nowotworowych obszarach hipoksji jako nowe przeciwnowotworowe rozwiązanie terapeutyczne

Promotor – Prof. dr hab. n. med. Marek Rusin
Marek.Rusin@io.gliwice.pl

Font Resize
Contrast