• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Analityka biznesowa

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Stacjonarne Licencjat 3 lata /
6 semestrów
Polski Zabrze 60 na 150 max. 100

Wydział Organizacji i Zarządzania
Zabrze, ul. Roosevelta 26-28,
tel. 32 277 73 14
e-mail: woiz_rekrutacja@polsl.pl

KALKULATOR WYNIKU REKRUTACJI

Ze względu na postępującą cyfryzację, przedsiębiorstwa i inne instytucje biznesowe są coraz bardziej zainteresowane pozyskaniem wiedzy z ogromnych zbiorów danych. Dlatego my nauczymy Cię jak:

 • pozyskiwać, selekcjonować i przetwarzać dane oraz przekształcać je w informacje,
 • wykorzystywać nowoczesne metody ilościowe (wnioskowanie i modelowanie statystyczne, metody optymalizacyjne, algorytmy drążenia danych i uczenia maszynowego – data mining, machine learning),
 • posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem przeznaczonym do analizy danych, w tym dużych zbiorów danych (big data),
 • jak interpretować i wykorzystywać dane w biznesie i gospodarce.

Studiując, zdobędziesz wiedzę i umiejętności pozwalające efektywnie wykorzystywać narzędzia i techniki analityczne oraz łączyć wiedzę biznesową z kompetencjami analitycznymi.  Zdobędziesz też wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu: zarządzania, ekonomii, finansów i rachunkowości oraz umiejętności komunikacyjne niezbędne do pracy w multidyscyplinarnych zespołach. 

Produkcja danych na niespotykaną dotąd skalę to efekt transformacji cyfrowej firm i organizacji. Znaczenie danych we współczesnym świecie jest nie do przecenienia. Dane trzeba umieć nie tylko pozyskiwać, ale i przetwarzać, dlatego rola specjalistów zajmujących się analizą informacji stale rośnie. Przedsiębiorstwa i instytucje poszukują i będą poszukiwać ekspertów w tej dziedzinie, zarówno w kraju jak i zagranicą. Program studiów przygotowaliśmy pod dokładnie zdiagnozowane potrzeby rynku pracy, opisane w raportach i publikacjach (McKinsey&Company, Deloitte, Gartner, IDC). By nauczyć Cię unikatowych umiejętności analitycznych, program przewiduje kilkaset godzin zajęć komputerowych, pracę z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi do analizy i wizualizacji danych oraz udział w licznych projektach indywidualnych i zespołowych.  Jeśli chcesz mieć ciekawą, atrakcyjną i dobrze płatną pracę, w dodatku pasjonuje Cię analizowanie danych, informacji, statystyk, lubisz wyciągać wnioski, proponować rozwiązania i strategie, to kierunek Analityka biznesowa jest właśnie dla Ciebie.

Studiując na kierunku Analityka biznesowa zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • pozyskiwania, selekcjonowania i przetwarzania kluczowych danych i przekształcania je w informacje,
 • wykorzystywania narzędzi klasy Business Intelligence do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa,
 • analizowania przebiegu i efektów procesów biznesowych,
 • przeprowadzania analizy ekonomicznej i finansowej wspierającej decyzje menadżerskie,
 • badania rynków finansowych,
 • analizowania ryzyka działań biznesowych, wskazywania szans i zagrożeń związanych z występowaniem ryzyka,
 • wspomagania przeprowadzania audytów biznesowych,
 • tworzenia raportów i wizualizacji danych,
 • prowadzenia doradztwa biznesowego na podstawie rzetelnej i profesjonalnej analizy danych i informacji

Każdy z naszych studentów jeszcze studiując ma realny kontakt z rynkiem pracy. Uczestnicząc w stażach i odbywając praktyki zawodowe poznaje swoich potencjalnych pracodawców: działy analiz informatycznych i gospodarczych przedsiębiorstw reprezentujących różne branże: od IT przez ICT, energetykę czy ochronę środowiska; firmy konsultingowe, instytucje finansowe (banki, ubezpieczyciele, fundusze inwestycyjne) czy instytucje sektora publicznego typu urzędy miast, urzędy skarbowe czy ZUS. Dane, informacje oraz ich właściwa interpretacja są przecież potrzebne  wszystkich, zarówno tym działającym w przestrzeni wirtualnej jak i w świecie rzeczywistym a to powoduje, że  możliwości zatrudnienia są praktycznie nieograniczone.

Zdobyta przez Ciebie wiedza oraz praktyczne umiejętności i kompetencje z zakresu zarządzania, finansów, ekonomii, metod ilościowych i informatyki przydadzą się w:

 • działach analiz biznesowych,
 • działach informatycznych,
 • działach odpowiedzialnych za zarządzanie informacją,
 • korporacjach świadczących biznesowe usługi doradcze,
 • w instytucjach finansowych (banki, ubezpieczyciele, fundusze inwestycyjne, giełda),
 • instytucjach gospodarczych Unii Europejskiej.
 • przedsiębiorstwach wszystkich branż i sektorów
 • Instytucjach publicznych i samorządowych

Bartosz: „Kierunek prowadzony w sposób profesjonalny i dobrze przygotowujący do potrzeb rynkowych. Polecam.”

Weronika: „Nie miałam żadnych problemów ze znalezieniem interesującej mnie pracy z bardzo dobrym wynagrodzeniem. Mogłam wybierać w ofertach zatrudnienia.”

Michał: „Studia interesujące, wykładowcy przyjaźni, pomocni, fachowi. Zapisałem się na II stopień.”

Patryk: „Od ukończenia kierunku pracuję w banku, analizuję dane, szacuję ryzyko. Mam elastyczne godziny pracy, w tym także zdalnej.”

Natalia: „Wraz z kilkoma innymi absolwentami pracuję w zawodzie analityka biznesowego w jednej z największych firm konsultingowych na świecie. Studia wszystkim zainteresowanym gorąco polecam.”

 • Absolwenci kierunku analityka biznesowa posiadają szeroką wiedzę z zakresu metod analizy danych biznesowych, służących do przetwarzania danych w informacje istotne dla podejmowania decyzji oraz wspomagania przedsiębiorstw i pozostałych organizacji gospodarczych, w lepszym rozumieniu ich działalności oraz otoczenia rynkowego.
 • Zdobyta przez absolwentów wiedza z zakresu zarządzania, finansów, ekonomii, metod ilościowych i informatyki pozwala na zatrudnienie w każdym przedsiębiorstwie i instytucji, które zajmują się gromadzeniem, przetwarzaniem i analizą danych, a w szczególności w działach analiz biznesowych, informatycznych i odpowiedzialnych za zarządzanie informacją oraz w korporacjach świadczących biznesowe usługi doradcze, instytucjach finansowych i instytucjach gospodarczych Unii Europejskiej.
 • Absolwenci w czasie studiów nabywają wiedzę i umiejętności pozwalające efektywnie wykorzystywać narzędzia i techniki analityczne oraz łączyć wiedzę biznesową z posiadanymi kompetencjami analitycznymi.
 • W szczególności potrafią pozyskiwać, selekcjonować i przetwarzać kluczowe dane oraz przekształcać je w informacje, wykorzystywać narzędzia klasy Business Intelligence do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa, analizować przebieg i efekty procesów biznesowych, a także przeprowadzać analizę ekonomiczną i finansową wspierającą decyzje menadżerskie.
 • Absolwenci potrafią również analizować ryzyko działań biznesowych oraz wskazywać szanse i zagrożenia związane z występowaniem ryzyka. Mogą również przeprowadzać audyty biznesowe, wspierać działy informatyczne w projektowaniu systemów biznesowych, a także prowadzić doradztwo biznesowe na podstawie rzetelnej i profesjonalnej analizy danych i informacji.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka) albo wynik egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 0,75 dla wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, to do obliczeń przyjmuje się 0 punktów za ten przedmiot i poziom.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura oraz wykaz uwzględnianych zawodów na poziomie technika, są dostępne na odrębnej stronie.

Dodatkowe informacje

Tytuł

licencjat

Stopien

Stopień I

Forma

Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Analityka biznesowa

Profil

ogólnoakademicki

Miasto

Zabrze

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Organizacji i Zarządzania

Font Resize
Contrast