• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Automatyka i informatyka przemysłowa (profil praktyczny)

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Stacjonarne Inżynier 4 lata/
8 semestrów
Polski Gliwice 30 na 150 max. 70

KALKULATOR WYNIKU REKRUTACJI

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Płatność Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Niestacjonarne Inżynier 4 lata/
8 semestrów
Polski Gliwice 2340zł/
semestr
35

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa
i Automatyki Przemysłowej

Gliwice, ul. Akademicka 2,
tel. 32 237 24 02, 32 237 11 30
e-mail: wgig_rekrutacja@polsl.pl

W nowoczesnych firmach działających w różnych branżach przemysłu nieodzowna jest interdyscyplinarna, praktyczna wiedza z zakresu szeroko pojętej automatyzacji układów i procesów przemysłowych. Inżynier automatyk musi nabyć umiejętności twórczego działania w zakresie analizy, projektowania oraz konstrukcji układów i systemów sterowania, programowania sterowników przemysłowych oraz budowy sieci komputerowych i sieci przemysłowych. Inżynierów o takich umiejętnościach kształcimy na kierunku Automatyka i Informatyka Przemysłowa.

Automatyka i informatyka to obecnie jedne z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin techniki. Firmy produkcyjne i usługowe wprowadzają bowiem na coraz większą skalę nowoczesne systemy automatyzacji, robotyzacji, systemy pomiarowe, transmisji danych, wizualizacji itp. Spośród kierunków technicznych o zbliżonym charakterze, kierunek Automatyka i Informatyka Przemysłowa wyróżnia się tym, że ma profil praktyczny, co oznacza, że większość zajęć związana jest z nabywaniem umiejętności praktycznych, tak bardzo cenionych przez pracodawców, a konstrukcja programu studiów odzwierciedla aktualne potrzeby przemysłu.

Studiując na kierunku Automatyka i Informatyka Przemysłowa zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • eksploatacji systemów automatyki maszyn, urządzeń i w tym napędów elektrycznych,
 • projektowania i syntezy układów automatycznego sterowania,
 • programowania sterowników przemysłowych, komputerów i urządzeń mobilnych,
 • praktycznego wykorzystania profesjonalnego oprogramowania z zakresu automatyki, symulacji procesów, systemów pomiarowych i grafiki komputerowej,
 • eksploatacji systemów telekomunikacyjnych i informatycznych nadzorujących procesy technologiczne i produkcyjne oraz systemów kontroli i zapewnienia jakości produkcji.

Praktyczny profil studiów wiąże się z tym, że nasi studenci odbywają aż sześciomiesięczną praktykę zawodową w wybranym zakładzie. Ze względu na to, że w prawie każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym wykorzystuje się systemy automatyki i informatyki, znalezienie miejsca odbywania praktyki nie sprawia żadnych trudności. Praktyka jest również okazją do nabycia cennego doświadczenia zawodowego, a także pozyskania interesującego tematu pracy dyplomowej, związanego z aktualnymi potrzebami firmy. Z kolei dla pracodawców praktyka jest możliwością pozyskania w pełni ukształtowanego pracownika – wielu studentów już w trakcie praktyki zawiera umowę o zatrudnienie po ukończeniu studiów.

Oczekiwania współczesnego rynku pracy wobec automatyków związane są z interdyscyplinarną wiedzą na temat nowoczesnych rozwiązań oraz praktycznymi umiejętnościami realizacji projektów i rozwiązywania problemów. To wszystko zdobędziesz w trakcie studiów.

Będąc absolwentem kierunku możesz znaleźć zatrudnienie w:

 • oddziałach automatyki i informatyki w dużych zakładach przemysłowych,
 • firmach usługowych (w tym firmach programistycznych zajmujących się oprogramowaniem systemów automatyki przemysłowej),
 • małych i średnich przedsiębiorstwach wykorzystujących systemy automatyki i informatyki,
 • jednostkach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

„Na studiach najbardziej podobały nam się duża liczba laboratoriów i projektów, dzięki czemu mogliśmy zdobyć praktyczne umiejętności budowy i programowania układów automatyki” 

Zuzanna, Bartosz

„Podejmując pracę zostałam zaangażowana do realizacji ambitnego projektu i obawiałam się czy temu sprostam, ale okazało się, że dzięki umiejętnościom nabytym w czasie studiów całkiem nieźle sobie z tym poradziłam” 

Paulina

“Studia na kierunku Automatyka i Informatyka Przemysłowa są niezwykle ciekawe i dające wiele satysfakcji. Ogrom zagadnień jakie są na nich poruszane sprawia, że wymagają zaangażowania i systematycznej pracy przez cały tok studiów. Dobór zajęć daje dobry balans pomiędzy zdobywaniem praktycznych umiejętności i wiedzy teoretycznej. Na plus można zaliczyć kompetencje kadry dydaktycznej, która poza wiedzą teoretyczną ma również duże doświadczenie praktyczne. Obszerna wiedza jest przekazywana w sposób ciekawy z wieloma odniesieniami do praktycznych zastosowań.”

Marcin

 • Absolwenci posiadają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu automatyki układów i procesów przemysłowych, posiadają także umiejętności w zakresie projektowania oraz konstrukcji układów sterowania, programowania sterowników przemysłowych, sieci komputerowych i przemysłowych.
 • Są przygotowani do pracy w wielu gałęziach przemysłu oraz w instytutach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.
 • Mogą znaleźć zatrudnienie w przemyśle jako inżynierowie z zakresu automatyki oraz technik decyzyjnych, posiadają także odpowiednie kwalifikacje, aby kierować zespołami w jednostkach przemysłowych i projektowych.
 • Kierunek automatyka i informatyka przemysłowa powstał w odpowiedzi na potrzeby pracodawców z firm produkcyjno-usługowych z różnych branż przemysłu, a także z ośrodków badawczych.
 • W nowoczesnych firmach w różnych branżach przemysłu nieodzowna jest praktyczna wiedza z zakresu szeroko pojętej automatyzacji układów i procesów przemysłowych.
 • Absolwenci posiadają umiejętności twórczego działania w zakresie analizy, projektowania oraz praktycznej konstrukcji układów i systemów sterowania, a także oprogramowania systemów automatyki przemysłowej i usługowej, programowania sterowników przemysłowych, użytkowania sieci komputerowych i sieci przemysłowych.
 • W trakcie studiów odbywają sześciomiesięczną praktykę zawodową.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka) albo wynik egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 0,75 dla wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, to do obliczeń przyjmuje się 0 punktów za ten przedmiot i poziom.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura oraz wykaz uwzględnianych zawodów na poziomie technika, są dostępne na odrębnej stronie.

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień I

Forma

Niestacjonarne, Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Automatyka i informatyka przemysłowa

Miasto

Gliwice

Profil

praktyczny

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

Elastyczny

Pokaż

Font Resize
Contrast