• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Automatyka i robotyka przemysłowa

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Stacjonarne Inżynier 3,5 roku /
7 semestrów
Polski Gliwice 45 na 150 max. 120

KALKULATOR WYNIKU REKRUTACJI

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Płatność Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Niestacjonarne Inżynier 3,5 roku /
7 semestrów
Polski Gliwice 2000zł/
semestr
100

Wydział Mechaniczny Technologiczny
Gliwice, ul. Konarskiego 18a,
tel. 32 237 16 10
e-mail: wmt_rekrutacja@polsl.pl
e-mail: BOSG8@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne/niestacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • ścieżki dyplomowania:
  • Automatyzacja przemysłowa
  • Robotyka przemysłowa
 • Strona internetowa kierunku

Nowoczesne podejście do przemysłu niesie za sobą wysoką automatyzację produkcji. Dlatego nauczymy Cię projektować układy automatyki przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem programowania sterowników logicznych i robotów, sieci przemysłowych oraz najnowszych technologii, w tym technologii Przemysłu 4.0. Dowiesz się jak „rozmawiać” z maszynami i jak nad nimi panować poprzez projektowanie układów sensorycznych pozwalających urządzeniom na kontakt ze światem zewnętrznym. Studiując zdobędziesz też wiedzę i umiejętności komunikacyjne niezbędne do pracy w multidyscyplinarnym i międzynarodowym zespole inżynierskim.

Współcześnie w każdym przedsiębiorstwie spotyka się zautomatyzowane procesy produkcyjne. To właśnie automatyka i robotyka przemysłowa zwiększają efektywność produkcji, zastępują lub wspomagają pracę człowieka, wpływają pozytywnie na środowisko przez zmniejszenie liczby odpadów oraz optymalizują proces produkcyjny. Program studiów uwzględnia sytuację na rynku pracy i oczekiwania kluczowych sektorów przemysłowych.
Jeżeli interesujesz się takimi dziedzinami nauki i techniki jak elektrotechnika, sterowanie, robotyka i programowanie robotów lub programowalnych sterowników logicznych, kierunek studiów Automatyka i Robotyka Przemysłowa jest właśnie dla Ciebie.

Studiując na kierunku Automatyka i Robotyka Przemysłowa zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:
• projektowania i integracji systemów i układów automatyki przemysłowej,
• budowy, zastosowania i metod programowania sterowników logicznych PLC,
• doboru elementów aparatury kontrolno-pomiarowej do dowolnego procesu technologicznego,
• doboru robotów przemysłowych oraz ich konfiguracji, w tym robotów mobilnych,
• diagnostyki układów automatyki,
• projektowania, przygotowania i testowania wirtualnych modeli produkcyjnych oraz ich symulacji komputerowej.
• współpracy w międzynarodowym i multidyscyplinarnym zespole inżynierskim,
• zarządzania i koordynacji działań.

Niezależnie od profilu kierunku, naszych studentów zawsze uczymy we współpracy z przemysłem. Każdy student ma do odbycia praktykę zawodową, popularnością cieszą się też staże zawodowe. Bliskie relacje z firmami z otoczenia przemysłowego oraz położenie uczelni w pobliżu Katowickiej Specjalnej strefy Ekonomicznej powodują, że praktyki i staże można odbyć w najlepszych, globalnych koncernach, które posiadają przedstawicielstwa w naszym sąsiedztwie. Bardzo często praktyka zawodowa jest przepustką do późniejszego zatrudnienia, z którym nasi absolwenci nie mają żadnych problemów.

Współczesny automatyk musi mieć nie tylko wiedzę na temat nowoczesnych rozwiązań z zakresu automatyzacji i integracji procesów oraz urządzeń, ale także umiejętność kompleksowego rozwiązywanie problemów, krytycznego myślenia, kreatywności i koordynacji działań.
Tego wszystkiego nauczymy Cię na studiach.
Stając się absolwentem kierunku, możesz między innymi zostać:
• projektantem i integratorem systemów automatyki przemysłowej,
• koordynatorem i kierownikiem zespołów projektowych,
• programistą układów sterowania,
• pracownikiem utrzymania ruchu,
• przedstawicielem handlowym branży automatyki,
• trenerem/nauczycielem zawodu w zakresie automatyki, robotyki i bezpieczeństwa maszyn,
• pracownikiem naukowym lub naukowo dydaktycznym.

Dr hab. inż. Grzegorz W. ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym (MT) Politechniki Śląskiej na kierunku Automatyka i Robotyka. Przez znaczną cześć swojej kariery zawodowej związany był z Wydziałem Mechanicznym Technologicznym, gdzie obronił dyplom doktora nauk technicznych (2002), a w 2018 roku został mu nadany stopień doktora habilitowanego. Wielokrotnie nagradzany między innymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej brązowym (2009) oraz srebrnym (2019) Krzyżem Zasługi.

Zarządzana przez niego spółka EMT-Systems, której jest prezesem była wielokrotnie nagradzana m.in. nagrodą specjalną Marszałka Województwa Śląskiego w ramach marki INNOSILESIA czy Złotą Statuetką Lidera Polskiego Biznesu. W przeciągu dekady firma stała się największym i najbardziej kompleksowym ośrodkiem szkoleń technicznych w kraju, szkoląc rocznie ponad 10 tys. pracowników przemysłowych z całej Polski.

Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka Przemysłowa posiadają umiejętności w zakresie analizy, projektowania oraz konstruowania układów i systemów automatyki przemysłowej, sterowania, a także oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej. Są oni przygotowani do rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów z zakresu automatyki i robotyki w przemyśle. Potrafią opracowywać własne, proste aplikacje programowania sterowników logicznych, sieci komputerowych i sieci przemysłowych oraz projektować układy automatyki i systemy sterowania.

Absolwenci na kierunku Automatyka i Robotyka Przemysłowa są przygotowani do pracy w wielu gałęziach przemysłu oraz w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych. Bez problemu znajdują zatrudnienie w przemyśle jako inżynierowie z zakresu automatyki oraz technik decyzyjnych. Znaczna liczba godzin przewidzianych w programie studiów prowadzona jest w formie zajęć praktycznych w profesjonalnie wyposażonych laboratoriach i pracowniach Wydziału. Specjalności prowadzone w ramach kierunku w pełni uwzględniają aktualne potrzeby rynku pracy, a często organizowane przez partnerów przemysłowych szkolenia i warsztaty, powodują, że niejednokrotnie Student jeszcze podczas procesu kształcenia podejmuje współpracę z przemysłem.

Automatyzacja Przemysłowa – kluczowe umiejętności zdobywane w ramach ścieżki:

 • projektowanie podstawowych układów automatyki przemysłowej,
 • aplikacja przemysłowych sieci informatycznych,
 • programowanie sterowników PLC,
 • ocena bezpieczeństwa maszynowego zapewniająca wymagany poziom bezpieczeństwa,
 • diagnostyka układów technicznych,
 • dobór sensorów do pozyskiwania informacji przez układ automatyki.

Robotyka Przemysłowa – kluczowe umiejętności zdobywane w ramach ścieżki:

 • rozwiązywanie problemów związanych z robotyzacją procesu produkcyjnego,
 • dobór robotów przemysłowych oraz ich konfiguracja sprzętowa,
 • projektowanie podstawowego systemu zrobotyzowanego z robotami stacjonarnymi i mobilnymi,
 • projektowanie podstawowych narzędzi technologicznych robotów,
 • modelowanie otoczenia robotów oraz współczesne narzędzia wspomagające inżyniera robotyka,
 • programowanie on-line i off-line robotów przemysłowych w odniesieniu do zagadnień praktycznych.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, informatyka) albo wynik egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 0,75 dla wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, to do obliczeń przyjmuje się 0 punktów za ten przedmiot i poziom.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura oraz wykaz uwzględnianych zawodów na poziomie technika, są dostępne na odrębnej stronie.

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień I

Forma

Niestacjonarne, Stacjonarne

Język

Polski

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Kierunek

Automatyka i robotyka przemysłowa

Elastyczny

Pokaż

Font Resize
Contrast