• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Chemia

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Stacjonarne Inżynier 3,5 roku /
7 semestrów
Polski Gliwice 37,5 na 150 max. 80

Wydział Chemiczny
Gliwice, ul. Marcina Strzody 9,
tel. 32 237 15 49, 32 237 15 74
e-mail: wch_rekrutacja@polsl.pl

KALKULATOR WYNIKU REKRUTACJI

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • ścieżki dyplomowania:
  • bioanalityka
  • chemia farmaceutyczna i kosmetyczna
  • chemia materiałów

Program studiów obejmuje wiedzę ogólną, jak i praktyczną z zakresu nauk chemicznych. Studenci poznają również treści z pogranicza chemii, biologii, medycyny, inżynierii materiałowej. Zależy nam by przekazywana wiedza była interdyscyplinarna. Chemików kształcimy w ramach jednej z trzech ścieżek dyplomowania: Bioanalityka, Chemia Farmaceutyczna i kosmetyczna oraz Chemia materiałów.

Bioanalityka

Wybierając specjalność Bioanalityka będziesz się kształcił z zakresu szeroko rozumianej analizy chemicznej (analizy śladowej, specjacyjnej, zanieczyszczeń środowiska), a także biochemii i toksykologii.

Chemia Farmaceutyczna i kosmetyczna

Wybierając specjalność Chemia Farmaceutyczna i kosmetyczna, zdobędziesz teoretyczne i praktyczne umiejętności z zakresu syntezy i analizy związków o potencjalnych właściwościach leczniczych, składników kosmetyków, suplementów diety.

Chemia materiałów

Wybierając specjalność Chemia materiałów, zdobędziesz wiedzę z zakresu katalizy i katalizatorów oraz materiałów, w tym polimerowych i substancji specjalnego przeznaczenia.

Rozwój przemysłu chemicznego ma istotny wpływ na poziom życia społeczeństwa. Jesteśmy zmuszeni do poszukiwania alternatywnych źródeł dla niezbędnych do życia surowców czy też wdrażania technologii odpowiadających za produkcję wyrobów syntetycznych. Przemysł dąży też do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, które mają ogromny wpływ na postępujące zmiany klimatyczne. Branża chemiczna jako jedna z najbardziej innowacyjnych gałęzi przemysłu, będzie pełnić w procesie transformacji ekologicznej fundamentalną rolę. Produkty chemiczne, jako kluczowe dla rozwoju nowych narzędzi, procesów, urządzeń oraz niezbędne do istnienia różnych branż, sprawiają, że sektor chemiczny będzie napędzał przemian, przed którymi stoi cała Europa. Te wyzwania dla branży, dla Ciebie oznaczają szansę na pasjonującą i stabilną pracę. Nasz kierunek jest jednym z niewielu w Polsce, na którym przekazujemy wiedzę ogólną i praktyczną z zakresu nauk chemicznych i gdzie absolwenci uzyskują tytuł inżyniera.

Studiując na kierunku Chemia zdobędziesz wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień chemii i innych nauk przyrodniczych, biochemii i biotechnologii. Dodatkowo zdobędziesz wykształcenie inżynieryjno-techniczne z zakresu technologii chemicznej, podstaw budowy aparatury chemicznej i operacji jednostkowych. Poznasz przebieg reakcji chemicznych, metody oczyszczania, analizowania składu i określania struktury związków chemicznych. Poznasz też podstawy metod instrumentalnych stosowanych w chemii i ich wykorzystanie w praktyce badawczej i przemysłowej. Zaznajomisz się z nowoczesnymi bazami informacji naukowej.

 

W ramach studiów przewidujemy czterotygodniową praktykę zawodową w wybranym przedsiębiorstwie lub jednostce naukowo-badawczej.

Jako absolwent kierunku Chemia możesz znaleźć zatrudnienie, m.in.:

– w firmach i zakładach branży chemicznej
– w laboratoriach analitycznych, kryminalistycznych i diagnostycznych
– w firmach kosmetycznych, farmaceutycznych i biotechnologicznych
– w zakładach produkcji i przetwórstwa tworzyw sztucznych
– w zakładach i firmach branży powłok, farb i lakierów
– w działach badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw (tzw. działy R&D)
– jako pracownik naukowy w instytutach badawczych, uczelniach wyższych w kraju i za granicą
– jako pracownik naukowo-dydaktyczny na wyższej uczelni
– jako przedstawiciel handlowy
– przedsiębiorca prowadzący samodzielną działalność gospodarczą w zakresie produkcji substancji chemicznych w tym kosmetycznych, farmaceutycznych i substancji specjalnych.

Z perspektywy pracy na obecnym stanowisku studia na kierunku Chemia na POLS dały mi dobre podstawy do pracy w przemyśle farmaceutycznym, dobór przedmiotów i zakres ich kursów pokrywają się z nowymi technologiami i produktami wprowadzanymi na rynek. Dyplom inż. mgr. Chemii otwiera wiele możliwości pracy w różnych gałęziach przemysłu i na wielu stanowiskach. Dobrze wspominam też podejście pracowników wydziału do studentów. 

 

Studia na tym kierunku były dobra okazją do sprawdzenia własnych umiejętności w laboratorium. Gruntowną znajomość metod spektroskopowych wykorzystałem w pracy naukowej w szkole wyższej. Uzyskana wiedza pomogła mi w pracy w instytucji badawczej za granicą. Gdybym miał ponownie wybrać kierunek studiów, wybrałbym chemię.

 • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu zagadnień chemii i technologii chemicznej, opartą na szerokich podstawach matematyki, nauk przyrodniczych i technicznych.
 • Znają problematykę ochrony środowiska i zapobiegania emisji zanieczyszczeń, zagospodarowania odpadów stałych, a także technologii produkcji, przetwórstwa, identyfikacji i analizy polimerów.
 • Potrafią opracowywać projekty w zakresie biotechnologii przemysłowej, technologii organicznej i bioorganicznej, analizy przemysłowej i bioanalityki oraz inżynierii materiałowej.
 • Absolwenci kierunku chemia są przygotowani do pracy w przemyśle chemicznym oraz w laboratoriach analitycznych, kryminalistycznych i diagnostycznych. Znajdą również zatrudnienie w firmach farmaceutycznych, kosmetycznych, biotechnologicznych, a także w przemyśle farb i lakierów.
 • Są przygotowani do pracy w ośrodkach edukacyjnych i jednostkach naukowo-badawczych w kraju i za granicą.
 • Mogą również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie produkcji związków chemicznych, farmaceutycznych i substancji specjalnych.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, informatyka) albo wynik egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 0,75 dla wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, to do obliczeń przyjmuje się 0 punktów za ten przedmiot i poziom.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura oraz wykaz uwzględnianych zawodów na poziomie technika, są dostępne na odrębnej stronie.

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień I

Forma

Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Chemia

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Chemiczny

Font Resize
Contrast